Zaproszenie na spotkania dekanalne

          Czcigodni Księża Asystenici Dekanalni i Parafialni
          Szanowni Prezesi i Czlonkowie POAK Dziecezji Rzeszowskiej

 

     Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej zaprasza Czcigodnych Księży Asystentów Dekanalnych i Parafialnych AK, Prezesów POAK oraz członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia na spotkania dekanalne, które odbędą się od 15 lutego 2016 r. do 23 lutego 2016 r. 

Spotkania odbędą się według zamieszczonego na naszej stronie internetowej harmonogramu.  

Króluj nam Chryste!

 
Dekanalne spotkania Akcji Katolickiej w 2016 roku

Spotkania z udziałem Zarządu DIAK 

15. 02. (poniedziałek) godz. 17.00
    Dekanaty: Biecz, Jasło Wschód i Jasło Zachód,  Brzostek - spotkanie w par. Wniebowzięcia NMP (Fara) w Jaśle

16. 02.  (wtorek) godz. 17.00
    Dekanaty:  Czudec i  Strzyżów - spotkanie w par. Czudec

17. 02. (środa) godz. 17.00
    Dekanaty: Ropczyce,  Wielopole Skrzyńskie  i Sędziszów Młp. – spotkanie w par. Św. Barbary w Ropczycach

20. 02. (sobota) godz. 10.00
    Dekanaty: Kolbuszowa Wschód, Kolbuszowa Zachód – spotkanie w par. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej

22. 02.  (poniedziałek) godz. 17.00
    Dekanaty: Boguchwała i  Tyczyn – spotkanie w par. Św. Józefa w Siedliskach

23. 02. (wtorek) godz. 17.00
    Dekanat: Sokołów Młp. – spotkanie w par. Sokołów Młp. 

Spotkania prowadzone przez Asystentów Dekanalnych AK według dostarczonych materiałów 

20.02.2016  (sobota) godz. 10.00
    
Rzeszów – Katedra: w par. Rzeszów - Biała
    Rzeszów – Fara: w par. Rzeszów – Fara
    Rzeszów – Wschód: w par. Rzeszów – Św. J.S. Pelczara
    Rzeszów – Zachód: w par. Świlcza
    Rzeszów – Północ: w par. Rzeszów - Św. Józefa
    Rzeszów – Południe: w par. Rzeszów - Św. Judy Tadeusza
    Dębowiec – w par. Osiek Jasielski
    Frysztak – w par. Ustrobna
    Głogów Młp. - w par. Głogów Młp.
    Gorlice – w par. Sękowa
    Nowy Żmigród – w par. Nowy żmigród

 
Uroczystość Chrystusa Króla - święto patronalne Akcji Katolickiej i KSM

     W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 22 listopada br. w katedrze rzeszowskiej świętowano dzień patronalny Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

     Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Biskup Jan Wątroba. „W tym dniu ofiarujemy Chrystusowi nasze życie, aby wziął je w swoje dłonie i dysponował nim, jako najlepszy Pan i Władca’’ - powiedział ks. Biskup do zgromadzonych członków i sympatyków stowarzyszeń. Nawiązując do fragmentu niedzielnej Ewangelii – rozmowy Jezusa z Piłatem o królowaniu i prawdzie, zwrócił uwagę, iż królestwo Jezusa, królestwo prawdy, jest królestwem miłości. Podkreślił, że prawda bez miłości jest trudna do przyjęcia, powinna być zawsze związana z miłością i podawana w miłości! „Dlatego człowiek Chrystusowego Królestwa będzie zawsze głosił prawdę z miłością i z wielką ostrożnością, aby, w miarę możliwości, nikogo nie zranić”. Przywołał też słowa ks. Jerzego Popiełuszki: „Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj” podkreślając, iż Kościół nigdy nie zrezygnuje z zasady, którą przypomniał i za którą oddał życie ks. Jerzy.

 

     Nawiązując do 1050-tej rocznicy chrztu Polski, wzywał do modlitwy, za stowarzyszenia i za cały Kościół, aby duch apostolski przyczyniał się do wzrostu Królestwa Bożego, w rodzinie, Ojczyźnie, których jesteśmy uczestnikami i budowniczymi. Zadaniem Akcji Katolickiej jest żyć prawdą, troszczyć się o zbawienie swoje i tych, którzy są daleko od Boga.

     Podziękował zebranym za zaangażowanie, świadectwo, za wierność pasterską, za pracę, wzywał abyśmy wzrastali w Bogu, byli czytelnymi świadkami Chrystusa i budowniczymi Królestwa Bożego. Niech Chrystus będzie jedynym Panem naszych serc.

     Członkowie KSM złożyli przyrzeczenie z zawołaniem: „Przez cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie, Gotów!”, natomiast nowi prezesi POAK otrzymali nominacje z rąk Księdza Biskupa Jana i ks. Stanisława Potery – diecezjalnego asystenta AK.

 

  

   Prezes KSM A. Dzwonkowicz podziękowała Biskupowi Ordynariuszowi za słowa, troskę i pasterską miłość, a pozdrawiając członków Akcji Katolickiej wyraziła gotowość do współpracy.

     Jeremi Kalkowski - prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK, nawiązując do 1050-tej rocznicy chrztu Polski, zachęcał zebranych do dumy z dziedzictwa, które karze podnieść głowy. W jubileuszowym Roku Miłosierdzia wzywał wszystkich związanych z Akcją Katolicką do modlitwy i promocji Koronki do Bożego Miłosierdzia. Podziękował za świadectwo i inicjatywy, które bardzo wspomagają działalność duszpasterską w parafiach i w całej diecezji. Przekazał podziękowania i życzenia od Prezes KIAK Haliny Szydełko. Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, współpracujących z hierarchią kościelną i duchowieństwem w szerzeniu i ugruntowywaniu Chrystusowej nauki, wspólnie z księżmi realizuje cele apostolskie Kościoła Katolickiego. Sobór Watykański II oraz Ojciec Święty Jan Paweł II, mówiąc o katolikach świeckich, podkreślał, iż „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła” i „winni uświadomić sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem - wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem Papieża oraz pozostających z Nim w łączności Biskupów”.

 

  

     Spotkanie wspólnotowe było czasem podsumowań, refleksji nad tym, co zrealizowaliśmy, nad tym, co przed nami a także, co jeszcze trzeba zmienić, by nasze działania w przyszłości przynosiły jeszcze lepsze efekty.

 

Chcesz ujrzeć Królestwo Boże? Nie patrz w górę, nie czekaj. Wprowadź je w swoim życiu,tam gdzie żyjesz na codzień.

 

Króluj nam Chryste!

 

Małgorzata Jaworska

 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki
Najnowsze
Odwiedzin: 400669
Odwiedza nas 1 gość