Żyć prawdą o małżeństwie i rodzinie - spotkania dekanalne Akcji Katolickiej

„Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia” (2Kor 5, 20; 6,2).

 

     U progu Wielkiego Postu w dniach 23 - 28 lutego 2015r. odbyły się coroczne spotkania Zarządu i członków Akcji Katolickiej w dekanatach diecezji rzeszowskiej. Te niezwykle ważne wydarzenia, dla licznie zabranej wspólnoty, zaangażowanej w sprawy Kościoła, miały miejsce w Głogowie Małopolskim - dekanat Głogów Małopolski, Rzeszowie - dekanat Rzeszów Katedra, Ustrobnej - dekanat Frysztak, Miłocinie - dekanat Rzeszów Fara, Trzebownisku - dekanat Rzeszów Północ, Parafii Św. J. S. Pelczara w Rzeszowie - dekanat Rzeszów Wschód, Bratkowicach - dekanaty Rzeszów Południe i Rzeszów Zachód, Gorlicach - dekanat Gorlice, Nowym Żmigrodzie dekanat Nowy Żmigród. W pozostałych dekanatach odbyły się spotkania prowadzone przez Asystentów Dekanalnych AK według dostarczonych materiałów.

 

  

 

     Wykład zatytułowany „Żyć prawdą o małżeństwie i rodzinie” głoszony przez Księży Asystentów Diecezjalnych, ks. Stanisława Poterę, i ks. dra Pawła Synosia, rozpoczynał spotkania wspólnotowe. Rozważania oparte były na dokumentach o rodzinie m.in. na „Familiaris consortio” Ojca św. Jana Pawła II. Prelegenci podkreślali, że małżeństwo jest sakramentem, a nie sakrament jest dodany do małżeństwa, prawzorem małżeństwa jest Trójca Święta, małżonkowie zaś są odbiciem Trójcy Świętej. Jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, rodzina ma być wspólnotą wierzącą, ewangelizującą i chroniącą życie, rodzina ewangelizuje przez samo istnienie, poprzez bycie rodziną, w rodzinie leży przyszłość ludzkości, obrońców życia nazywali prorokami naszych czasów. Asystenci przedstawili zjawiska pozytywne i negatywne towarzyszące życiu w rodzinie, mówili o sytuacjach nieprawidłowych: małżeństwach „na próbę”, wolnych związkach (bez żadnego ślubu), życiem na ślubie cywilnym, separacjach i rozwodach, związkach jednopłciowych.

 

  

 

     Zebrani, w dyskusji wyrażali zatroskanie o rodziny, zaniepokojenie lekceważeniem głosu ludzi broniących wartości chrześcijańskich, żyjących w zgodzie z dekalogiem, mówili o roli domu rodzinnego w hierarchii wartości, postępowania według zasad przyjętych na Górze Synaj, Przykazania Boże stanowią, bowiem drogowskazy naszego postępowania, podkreślali również znaczącą rolę wychowania szkolnego. Podawali przykłady z codzienności o deprecjonowaniu osób upominających się o poszanowanie rodziny, poczętego życia, rodziców wychowujących po katolicku swoje dzieci, o naciskach na płaszczyźnie ideologicznej, w sferze prawodawstwa, celem, których jest zniszczyć tradycyjne małżeństwo i rodzinę, na których opiera się nasza cywilizacja. Zebrani stanowczo podkreślali, że nie przyzwolenia na deprawację naszych dzieci już w przedszkolach, naszej młodzieży. Jak wskazuje Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Rodziny, naszym obowiązkiem jest „zawsze i wszędzie przepowiadać zasady moralne w odniesieniu do porządku społecznego (...), zwłaszcza w tym, co dotyczy wartości życia, znaczenia wolności, jedności i trwałości rodziny, prokreacji i wychowania dzieci, wkładu na rzecz dobra wspólnego i pracy, znaczenia techniki i używania dóbr materialnych, pokojowego i braterskiego współistnienia wszystkich narodów”. Nie możemy milczeć, jak przypominał Ojciec Święty Jan Paweł II, winni są nie tylko ci, którzy czynią zło, ale również ci, którzy je widzą, ale nie reagują. Trzeba mocno trzymać się Boga, mamy mocne fundamenty w pięknej nauce Kościoła, a nasze myślenie  i starania idą drogą wiary podkreślali Asystenci. Kościół otrzymał od Boga Dobrą Nowinę oraz nakaz, by niósł ją po krańce świata. Mądrość i prawda Ewangelii są darem dla ludzkości, trzeba zatem, by uczniowie Jezusa Chrystusa podnieśli dumnie głowy. Wspólnotowo polecaliśmy w modlitwie obrady XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (4-25 października 2015 r.) „Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym”.

 

  

 

     We współczesnej dobie zadaniem Akcji Katolickiej jest stawienie czoła liberalizmowi, relatywizmowi etycznemu, obojętności religijnej. Czytelne i odważne świadectwo wiary, upomnienie się o realizację wartości chrześcijańskich w instytucjach społecznych jest świadectwem rosnącej odpowiedzialności ludzi świeckich za Kościół, za wspólnoty parafialne i ich najbliższą przyszłość. Spotkania kończyły się błogosławieństwem Bożym na dalszą działalność dla dobra Kościoła i ludzi oraz życzeniem, aby Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców... nadal je przynosiła.

 

  

 

Króluj nam Chryste!

   

Małgorzata Jaworska

 

 
"Jak głosowali senatorowie" w tzw. konwencji przemocowej

Informujemy jak głosowali senatorowie RP z w sprawie w tzw. konwencji przemocowej.

Na  88 głosujących osób, za przyjęciem było 49, sprzeciwiło się 38, a 1 wstrzymał się do głosu. Podczas głosowania nieobecnych było 12 senatorów.

"Teraz wszystko w rękach prezydenta RP, po którym spodziewamy się, że przekaże ten dokument Trybunałowi Konstytucyjnemu w celu stwierdzenia zarzucanych mu niezgodności z Konstytucją RP. Posłowie i senatorowie mogą się na tym nie znać, ale TK powinien jednoznacznie ustalić, które zapisy Ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy stoją w niezgodzie z artykułami naszej ustawy zasadniczej" (ak.org.pl).

Poniżej załączamy listę pokazującą jak głosowali Senatorowie z Podkarpacia:

 • Kazimierz Jaworski - przeciw ratyfikacji
 • Zdzisław Pupa - przeciw ratyfikacji
 • Andrzej Matusiewicz - przeciw ratyfikacji
 • Janina Sagatowska - przeciw ratyfikacji
 • Alicja Zając - przeciw ratyfikacji
 
"Jak głosowali posłowie" w tzw. konwencji przemocowej

     "Poważnym zagrożeniem dla przyszłości polskich rodzin są podejmowane na nowo przez Sejm RP prace na rzecz ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej"

(Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, 4 lutego 2015 r.)

Jak wiadomo Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji tzw. konwencji przemocowej.
Głosowało 437 posłów.
Za ratyfikacją było 254 parlamentarzystów, przeciw 175 posłów, 8 wstrzymało się od głosu.
Kilkunastu posłów było nieobecnych lub nie głosowało.

Tak głosowali Posłowie z Podkarpacia: 

 • Butryn Renata, PO – za ratyfikacją
 • Kulesza Tomasz, PO – za ratyfikacją
 • Rynasiewicz Zbigniew, PO – za ratyfikacją
 • Rząsa Marek, PO – za ratyfikacją
 • Skowrońska Krystyna, PO – za ratyfikacją
 • Tomański Piotr, PO – za ratyfikacją
 • Pluta Mirosław, PO – wstrzymał się
 •  
 • Babinetz Piotr, PiS – przeciw ratyfikacji
 • Błądek Antoni, PiS – przeciw ratyfikacji
 • Chmielowiec Zbigniew, PiS – przeciw ratyfikacji
 • Gołojuch Kazimierz, PiS – przeciw ratyfikacji
 • Hrynkiewicz Józefa, PiS – przeciw ratyfikacji
 • Kuchciński Marek, PiS – przeciw ratyfikacji
 • Moskal Kazimierz, PiS – przeciw ratyfikacji
 • Piotrowicz Stanisław, PiS – przeciw ratyfikacji
 • Rzońca Bogdan, PiS – przeciw ratyfikacji
 • Szlachta Andrzej, PiS – przeciw ratyfikacji
 • Warzecha Jan, PiS – przeciw ratyfikacji
 •  
 • Bury Jan, PSL – nie głosował
 • Kasprzak Mieczysław, PSL – przeciw ratyfikacji
 • Dziadzio Dariusz Cezar, PSL – za ratyfikacją
 •  
 • Kamiński Tomasz, SLD – nie głosował
 •  
 • Golba Mieczysław, KPSP – przeciw ratyfikacji
 • Popiołek Krzysztof, KPSP – przeciw ratyfikacji
 • Ziobro Kazimierz, KPSP – przeciw ratyfikacji
 •  
 • Marcinkiewicz Małgorzata, BiG – za ratyfikacją  
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 4 z 8
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki
Najnowsze
Odwiedzin: 320174