"Ufni w opiekę Maryi" - Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

"Ufni w opiekę Maryi" - pod takim hasłem odbyła się 20 czerwca br. XX Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę do Królowej Narodu Polskiego, jako szczególne przygotowanie do II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej. Członkowie Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej licznie uczestniczyli w wspólnotowym spotkaniu, które było okazję do refleksji nad tym, jak nieść Ewangelię Nadziei współczesnemu światu.

  

Pielgrzymka rozpoczęła się tradycyjnie w archikatedrze, skąd przeszliśmy Alejami NMP do jasnogórskiego sanktuarium. Ksiądz arcybiskup Wacław Depo zwracając się do pątników powiedział, iż Akcja Katolicka jest źródłem światła i nadziei w świecie, jest świadkiem obecności żywego Boga. Prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko wskazała, iż jest to czas podsumowania 20 lat pracy Akcji Katolickiej a zbliżający się Kongres będzie impulsem do aktywnego działania w przyszłości poprzez głębszą pracę formacyjną oraz ewangelizację. Szczególnym obszarem są dzieci i młodzież, gdyż główne uderzenie skierowane jest na młode pokolenie. Musimy chronić młodych przed demoralizacją, tkwiącą w programach nauczania, musimy dotrzeć do środowiska nauczycieli, od nich wiele zależy podkreślała prezes.

  

Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia odprawiona na Szczycie Jasnogórskim, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Marek Solarczyk, asystent kościelny Akcji Katolickiej.  Ksiądz biskup nawiązał do sobotnich  czytań, do świadectwa Św. Pawła Apostoła, w którym to każdy może odszukać siebie. „Myślę, że w tym świadectwie Św. Pawła zawiera się ta niesamowita zachęta, a jednocześnie zaproszenie do tego, aby każdy z nas potrafił stanąć z otwartością serca, z wrażliwością naszego życia i naszej wiary, doceniając to, co na zewnątrz, to, co nas jednoczy, to, co sprawia, że znamy siebie, widzimy siebie, że potrafimy rzeczywiście cieszyć się i dziękować za te wspólnotę, którą tutaj tworzymy; nie tylko z tymi tutaj obecnymi, ale z tymi, którzy zostali w naszych diecezjach, w naszych parafiach, ale są razem z nami w tym dziele, które podejmujemy. Abyśmy potrafili stanąć z wdzięcznością, delikatnością, z pokorą, wobec tych tajemnic, które Pan Bóg już wpisał w nasze życie, które niesiemy, które sprawiają, że dzisiaj w tej wspólnocie wiary nie ma nikogo, kto stoi obok. I każdy z nas  podejmując ten dar wspólnoty, próbuje również otwierać swoje serce na to, aby być również w życiu brata i siostry, w tym wszystkim, co będzie źródłem radości i wesela, ale i w tym wszystkim, co będzie może towarzyszeniem w cierpieniu i trudzie wytrwania na drogach miłości i wiary”. Ksiądz Biskup mówił o darze rodziny, który jest jednym z najpiękniejszych darów, jakiego może doświadczyć człowiek, o bliskości matki, szczególnie Matki Bożej, za którą mamy podążać. W homilii przywołał słowa Chrystusa z Ewangelii Św. Mateusza: "Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie" (Mt 6, 24).  Nasza wiara, jest przylgnięciem do Chrystusa, jedynego Pana, jedynej naszej miłości, wymaga zwrócenia się ku Niemu, jako najwyższej wartości. Przylgnięcie do Chrystusa wymaga wolności serca, odwrócenia od zniewalającej nas Mamony. Nie możemy służyć Chrystusowi służąc jednocześnie Mamonie, zawsze stajemy wobec wyborów, grozi nam pokusa kompromisu i łączenia tego, co nie da się połączyć podkreślał Ksiądz Biskup. Stajemy tutaj z intencjami Akcji Katolickiej, tego wszystkiego, co przeżywamy w Polsce, w diecezjach, tego, co przeżywamy w naszych osobistych tajemnicach życia, rodzin, małżeństw. Zawierzył Matce Bożej wszystkie intencje Akcji Katolickiej, aby Jej znak zwycięstwa był znakiem nadziei dla nas wszystkich.

„Nasz udział w pielgrzymce na Jasną Górę, był świadectwem wiary w Boga” - podsumowała na zakończenie Prezes KIAK Halina Szydełko, odczytując Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej. We wspólnym pielgrzymowaniu AK diecezji rzeszowskiej uczestniczyli również Asystenci Diecezjalni, Ks. Prałat Stanisław Potera, oraz Ks. dr Paweł Synoś, który przygotował rozważania do modlitwy różańcowej, prowadzonej na Jasnej Górze, przez diecezję rzeszowską- dekanat Jasło.

„Nie można wstydzić się Chrystusa, do Niego trzeba się głośno przyznawać”

Króluj nam Chryste!

Małgorzata Jaworska   

 
Gratulacje Akcji Katolickiej w Polsce dla Pana Andrzeja Dudy - Prezydenta Elekta RP

     Szanowny Pan Andrzej Duda Prezydent Elekt RP.

     Szanowny Panie Prezydencie!

     Z nadzieją na lepszą przyszłość naszej Ojczyzny pragnę przekazać Panu serdecznie gratulacje w związku ze zwycięstwem odniesionym w wyborach na urząd Prezydenta RP.

     Akcja Katolicka w Polsce, którą mam zaszczyt reprezentować, przez cały czas trwania kampanii powierzała Bogu losy naszej Ojczyzny. W swoich apelach o udział społeczeństwa w wyborach nawoływaliśmy o wybór wartości pisząc m.in. : „Pragniemy Polski silnej, nowoczesnej, troszczącej się o swych obywateli. Pragniemy Polski bezpiecznej dla młodych i dla ludzi starszych. Polski, która nie demoralizuje społeczeństwa. Polski, która stwarza miejsca pracy i umacnia rodziny, a nie rozbija je wymuszając emigrację za chlebem.” Jestem głęboko przekonana, że Pańska prezydentura jest gwarancją takiej właśnie Polski.

     W imieniu Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej i całego liczącego ponad 20 tysięcy członków stowarzyszenia życzę Panu Prezydentowi wiele sił, zdrowia i  energii, a także wsparcia ze strony polskiego społeczeństwa w realizacji Pańskich planów naprawy Ojczyzny. Będziemy wspierać Pana naszym działaniem, a nade wszystko modlitwą powierzając każdy dzień pańskiej prezydentury Opiece Jezusa Chrystusa i Jego Miłosiernej Matki – Maryi.

 Z wyrazami szacunku

Halina Szydełko, Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

Warszawa, 25 maja 2015 r. 

 
Żyć prawdą o małżeństwie i rodzinie - spotkania dekanalne Akcji Katolickiej

„Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia” (2Kor 5, 20; 6,2).

 

     U progu Wielkiego Postu w dniach 23 - 28 lutego 2015r. odbyły się coroczne spotkania Zarządu i członków Akcji Katolickiej w dekanatach diecezji rzeszowskiej. Te niezwykle ważne wydarzenia, dla licznie zabranej wspólnoty, zaangażowanej w sprawy Kościoła, miały miejsce w Głogowie Małopolskim - dekanat Głogów Małopolski, Rzeszowie - dekanat Rzeszów Katedra, Ustrobnej - dekanat Frysztak, Miłocinie - dekanat Rzeszów Fara, Trzebownisku - dekanat Rzeszów Północ, Parafii Św. J. S. Pelczara w Rzeszowie - dekanat Rzeszów Wschód, Bratkowicach - dekanaty Rzeszów Południe i Rzeszów Zachód, Gorlicach - dekanat Gorlice, Nowym Żmigrodzie dekanat Nowy Żmigród. W pozostałych dekanatach odbyły się spotkania prowadzone przez Asystentów Dekanalnych AK według dostarczonych materiałów.

 

  

 

     Wykład zatytułowany „Żyć prawdą o małżeństwie i rodzinie” głoszony przez Księży Asystentów Diecezjalnych, ks. Stanisława Poterę, i ks. dra Pawła Synosia, rozpoczynał spotkania wspólnotowe. Rozważania oparte były na dokumentach o rodzinie m.in. na „Familiaris consortio” Ojca św. Jana Pawła II. Prelegenci podkreślali, że małżeństwo jest sakramentem, a nie sakrament jest dodany do małżeństwa, prawzorem małżeństwa jest Trójca Święta, małżonkowie zaś są odbiciem Trójcy Świętej. Jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, rodzina ma być wspólnotą wierzącą, ewangelizującą i chroniącą życie, rodzina ewangelizuje przez samo istnienie, poprzez bycie rodziną, w rodzinie leży przyszłość ludzkości, obrońców życia nazywali prorokami naszych czasów. Asystenci przedstawili zjawiska pozytywne i negatywne towarzyszące życiu w rodzinie, mówili o sytuacjach nieprawidłowych: małżeństwach „na próbę”, wolnych związkach (bez żadnego ślubu), życiem na ślubie cywilnym, separacjach i rozwodach, związkach jednopłciowych.

 

  

 

     Zebrani, w dyskusji wyrażali zatroskanie o rodziny, zaniepokojenie lekceważeniem głosu ludzi broniących wartości chrześcijańskich, żyjących w zgodzie z dekalogiem, mówili o roli domu rodzinnego w hierarchii wartości, postępowania według zasad przyjętych na Górze Synaj, Przykazania Boże stanowią, bowiem drogowskazy naszego postępowania, podkreślali również znaczącą rolę wychowania szkolnego. Podawali przykłady z codzienności o deprecjonowaniu osób upominających się o poszanowanie rodziny, poczętego życia, rodziców wychowujących po katolicku swoje dzieci, o naciskach na płaszczyźnie ideologicznej, w sferze prawodawstwa, celem, których jest zniszczyć tradycyjne małżeństwo i rodzinę, na których opiera się nasza cywilizacja. Zebrani stanowczo podkreślali, że nie przyzwolenia na deprawację naszych dzieci już w przedszkolach, naszej młodzieży. Jak wskazuje Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Rodziny, naszym obowiązkiem jest „zawsze i wszędzie przepowiadać zasady moralne w odniesieniu do porządku społecznego (...), zwłaszcza w tym, co dotyczy wartości życia, znaczenia wolności, jedności i trwałości rodziny, prokreacji i wychowania dzieci, wkładu na rzecz dobra wspólnego i pracy, znaczenia techniki i używania dóbr materialnych, pokojowego i braterskiego współistnienia wszystkich narodów”. Nie możemy milczeć, jak przypominał Ojciec Święty Jan Paweł II, winni są nie tylko ci, którzy czynią zło, ale również ci, którzy je widzą, ale nie reagują. Trzeba mocno trzymać się Boga, mamy mocne fundamenty w pięknej nauce Kościoła, a nasze myślenie  i starania idą drogą wiary podkreślali Asystenci. Kościół otrzymał od Boga Dobrą Nowinę oraz nakaz, by niósł ją po krańce świata. Mądrość i prawda Ewangelii są darem dla ludzkości, trzeba zatem, by uczniowie Jezusa Chrystusa podnieśli dumnie głowy. Wspólnotowo polecaliśmy w modlitwie obrady XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (4-25 października 2015 r.) „Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym”.

 

  

 

     We współczesnej dobie zadaniem Akcji Katolickiej jest stawienie czoła liberalizmowi, relatywizmowi etycznemu, obojętności religijnej. Czytelne i odważne świadectwo wiary, upomnienie się o realizację wartości chrześcijańskich w instytucjach społecznych jest świadectwem rosnącej odpowiedzialności ludzi świeckich za Kościół, za wspólnoty parafialne i ich najbliższą przyszłość. Spotkania kończyły się błogosławieństwem Bożym na dalszą działalność dla dobra Kościoła i ludzi oraz życzeniem, aby Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców... nadal je przynosiła.

 

  

 

Króluj nam Chryste!

   

Małgorzata Jaworska

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 4 z 9
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki
Najnowsze
Odwiedzin: 348486