24 maja. Nie zlekceważ tej daty. Idź głosować

     

     Przed nami druga tura wyborów prezydenckich. Ogromnie ważnych dla kierunku rozwoju Polski, dla jej społecznego kształtu. Wyniki pierwszej tury pokazały, że Polacy wystawiają żółtą kartkę obecnemu sposobowi sprawowania władzy. Akcja Katolicka wielokrotnie wskazywała na niedostateczne korzystanie przez nas z mechanizmów demokracji. Umiemy narzekać, kreślić wspaniałe programy, pouczać, jak należałoby zarządzać naszym wspólnym dobrem – Polską. I nic więcej nie robimy. Dyskutujemy, a nie działamy. Pozwalamy, aby inni podejmowali decyzje, często szkodliwe dla kraju i dla społeczeństwa. Trzeba działać. Trzeba pójść w niedzielę, 24 maja, do Obwodowej Komisji Wyborczej, wziąć druk do głosowania, postawić krzyżyk przy naszym kandydacie, wrzucić druk do urny wyborczej. I czuwać nad uczciwością wyborów.

     Te wybory mają wyjątkowy wymiar. Wybierać będziemy osobę najważniejszą w państwie.  Polska, Polacy potrzebują prezydenta, który będzie stał na straży Konstytucji RP i dobra narodu. Prezydenta, który nie będzie tylko patrzył na rosnącą emigrację młodych ludzi nie mogących znaleźć w kraju dobrze opłacanej pracy, kupić własnego mieszkania bez lichwiarskich kredytów, założyć normalnej rodziny, za którą będą sami odpowiedzialni. Chcielibyśmy, aby te rodziny  mogły także liczyć na pomoc państwa.  

     Bądźmy świadomymi obywatelami, nie dajmy sobie odebrać odpowiedzialności za własny kraj i za własne losy. Wybierzmy prezydenta godnego zaufania, rzetelnego, nie odbierającego społeczeństwu należnych mu przywilejów, przyjaznego rodzinom, broniącego systemu wartości „niepodlegających żadnych negocjacjom, jakimi są szacunek i obrona ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, rodzina oparta na trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety, prawo, a także obowiązek rodziców do wychowania dzieci, oraz promocja dobra wspólnego we wszystkich jego formach” ( Benedykt XVI ). Kraj potrzebuje prezydenta, który swą energią nada polskiej polityce niezbędnego dynamizmu.

     12 maja obchodziliśmy 80. rocznicę śmierci wielkiego męża stanu, patrioty, polskiego rycerza, jak zwykł o sobie mówić marszałek Józef Piłsudski, który kiedyś powiedział: „Dopóki społeczeństwo jest bierne, spodziewa się wszystkiego od innych, tylko nie od siebie – nic nie nastąpi”. Nic się zmieni.

     Chcemy zmieniać? Chcemy lepszej Polski? Idźmy głosować. Mamy ogromne możliwości, zwłaszcza wtedy, gdy potrafimy wspólnie podejmować mądre decyzje.

Prezes Zarządu Krajowego Instytutu AK Halina Szydełko 

Warszawa 12 maja 2015r. 

 

 
Żyć prawdą o małżeństwie i rodzinie - spotkania dekanalne Akcji Katolickiej

„Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia” (2Kor 5, 20; 6,2).

 

     U progu Wielkiego Postu w dniach 23 - 28 lutego 2015r. odbyły się coroczne spotkania Zarządu i członków Akcji Katolickiej w dekanatach diecezji rzeszowskiej. Te niezwykle ważne wydarzenia, dla licznie zabranej wspólnoty, zaangażowanej w sprawy Kościoła, miały miejsce w Głogowie Małopolskim - dekanat Głogów Małopolski, Rzeszowie - dekanat Rzeszów Katedra, Ustrobnej - dekanat Frysztak, Miłocinie - dekanat Rzeszów Fara, Trzebownisku - dekanat Rzeszów Północ, Parafii Św. J. S. Pelczara w Rzeszowie - dekanat Rzeszów Wschód, Bratkowicach - dekanaty Rzeszów Południe i Rzeszów Zachód, Gorlicach - dekanat Gorlice, Nowym Żmigrodzie dekanat Nowy Żmigród. W pozostałych dekanatach odbyły się spotkania prowadzone przez Asystentów Dekanalnych AK według dostarczonych materiałów.

 

  

 

     Wykład zatytułowany „Żyć prawdą o małżeństwie i rodzinie” głoszony przez Księży Asystentów Diecezjalnych, ks. Stanisława Poterę, i ks. dra Pawła Synosia, rozpoczynał spotkania wspólnotowe. Rozważania oparte były na dokumentach o rodzinie m.in. na „Familiaris consortio” Ojca św. Jana Pawła II. Prelegenci podkreślali, że małżeństwo jest sakramentem, a nie sakrament jest dodany do małżeństwa, prawzorem małżeństwa jest Trójca Święta, małżonkowie zaś są odbiciem Trójcy Świętej. Jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, rodzina ma być wspólnotą wierzącą, ewangelizującą i chroniącą życie, rodzina ewangelizuje przez samo istnienie, poprzez bycie rodziną, w rodzinie leży przyszłość ludzkości, obrońców życia nazywali prorokami naszych czasów. Asystenci przedstawili zjawiska pozytywne i negatywne towarzyszące życiu w rodzinie, mówili o sytuacjach nieprawidłowych: małżeństwach „na próbę”, wolnych związkach (bez żadnego ślubu), życiem na ślubie cywilnym, separacjach i rozwodach, związkach jednopłciowych.

 

  

 

     Zebrani, w dyskusji wyrażali zatroskanie o rodziny, zaniepokojenie lekceważeniem głosu ludzi broniących wartości chrześcijańskich, żyjących w zgodzie z dekalogiem, mówili o roli domu rodzinnego w hierarchii wartości, postępowania według zasad przyjętych na Górze Synaj, Przykazania Boże stanowią, bowiem drogowskazy naszego postępowania, podkreślali również znaczącą rolę wychowania szkolnego. Podawali przykłady z codzienności o deprecjonowaniu osób upominających się o poszanowanie rodziny, poczętego życia, rodziców wychowujących po katolicku swoje dzieci, o naciskach na płaszczyźnie ideologicznej, w sferze prawodawstwa, celem, których jest zniszczyć tradycyjne małżeństwo i rodzinę, na których opiera się nasza cywilizacja. Zebrani stanowczo podkreślali, że nie przyzwolenia na deprawację naszych dzieci już w przedszkolach, naszej młodzieży. Jak wskazuje Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Rodziny, naszym obowiązkiem jest „zawsze i wszędzie przepowiadać zasady moralne w odniesieniu do porządku społecznego (...), zwłaszcza w tym, co dotyczy wartości życia, znaczenia wolności, jedności i trwałości rodziny, prokreacji i wychowania dzieci, wkładu na rzecz dobra wspólnego i pracy, znaczenia techniki i używania dóbr materialnych, pokojowego i braterskiego współistnienia wszystkich narodów”. Nie możemy milczeć, jak przypominał Ojciec Święty Jan Paweł II, winni są nie tylko ci, którzy czynią zło, ale również ci, którzy je widzą, ale nie reagują. Trzeba mocno trzymać się Boga, mamy mocne fundamenty w pięknej nauce Kościoła, a nasze myślenie  i starania idą drogą wiary podkreślali Asystenci. Kościół otrzymał od Boga Dobrą Nowinę oraz nakaz, by niósł ją po krańce świata. Mądrość i prawda Ewangelii są darem dla ludzkości, trzeba zatem, by uczniowie Jezusa Chrystusa podnieśli dumnie głowy. Wspólnotowo polecaliśmy w modlitwie obrady XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (4-25 października 2015 r.) „Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym”.

 

  

 

     We współczesnej dobie zadaniem Akcji Katolickiej jest stawienie czoła liberalizmowi, relatywizmowi etycznemu, obojętności religijnej. Czytelne i odważne świadectwo wiary, upomnienie się o realizację wartości chrześcijańskich w instytucjach społecznych jest świadectwem rosnącej odpowiedzialności ludzi świeckich za Kościół, za wspólnoty parafialne i ich najbliższą przyszłość. Spotkania kończyły się błogosławieństwem Bożym na dalszą działalność dla dobra Kościoła i ludzi oraz życzeniem, aby Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców... nadal je przynosiła.

 

  

 

Króluj nam Chryste!

   

Małgorzata Jaworska

 

 
"Jak głosowali senatorowie" w tzw. konwencji przemocowej

Informujemy jak głosowali senatorowie RP z w sprawie w tzw. konwencji przemocowej.

Na  88 głosujących osób, za przyjęciem było 49, sprzeciwiło się 38, a 1 wstrzymał się do głosu. Podczas głosowania nieobecnych było 12 senatorów.

"Teraz wszystko w rękach prezydenta RP, po którym spodziewamy się, że przekaże ten dokument Trybunałowi Konstytucyjnemu w celu stwierdzenia zarzucanych mu niezgodności z Konstytucją RP. Posłowie i senatorowie mogą się na tym nie znać, ale TK powinien jednoznacznie ustalić, które zapisy Ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy stoją w niezgodzie z artykułami naszej ustawy zasadniczej" (ak.org.pl).

Poniżej załączamy listę pokazującą jak głosowali Senatorowie z Podkarpacia:

  • Kazimierz Jaworski - przeciw ratyfikacji
  • Zdzisław Pupa - przeciw ratyfikacji
  • Andrzej Matusiewicz - przeciw ratyfikacji
  • Janina Sagatowska - przeciw ratyfikacji
  • Alicja Zając - przeciw ratyfikacji
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 4 z 9
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki
Najnowsze
Odwiedzin: 326760