Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza Stop Aborcji

  

Trwa zbiórka podpisów pod projektem ustawy o pełnej prawnej ochronie życia, przygotowanego przez prawników Ordo Iuris. Do 6 lipca br. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji” musi przedłożyć przynajmniej 100 tys. podpisów, aby projekt trafił pod obrady Sejmu.

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej zachęca wszyskich członków AK do czynnego i aktywnego włączenia się w akcję zbierania podpisów popierających przedstawiony projekt Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Aborcji".

Tekst projektu: Tekst  

Informacje o projekcie: OrdoIuris.Projekt

Karta do zbierania podpisów: Karta

Listy z zebranymi podpisami prosimy przesyłać w terminie do 30.06.2016 r. na adres:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”
ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa

Nie bądźmy bierni. Opowiedzmy się za ochroną życia! 

Króluj nam Chryste!

  

 
Dekanalne Spotkania Akcji Katolickiej w Roku Miłosierdzia

      W dniach 15- 23 lutego br. w dekanatach naszej diecezji, odbyły się coroczne, dekanalne spotkania formacyjne Akcji Katolickiej.

     Wydarzenia i wyzwania związane z Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia, 1050 rocznicą chrztu Polski oraz Światowymi Dniami Młodzieży były tematem poruszanym podczas spotkań wspólnotowych. Święty okres, jakim jest Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, pozwala nam zatrzymać się nad bullą papieża Franciszka „Misericordiae vultus”. Czym jest Boże Miłosierdzie, w jaki sposób dotykamy go, jak mamy się nim dzielić i zarazem być świadkami miłosierdzia – wskazywał ks. Prałat Stanisław Potera diecezjalny asystent AK. Jest to szczególny Rok, dany nam, aby zmienić swoje życie i odkryć Boga na nowo, szczególnie poprzez Sakrament Pokuty, Sakrament szczególnej Miłości Boga i Jego Łaski. Czas Miłosierdzia wiąże się z nawróceniem, sakramentem pojednania, zmianą dotychczasowego sposobu myślenia i wartościowania. Istotne jest, abyśmy żyli miłosierdziem i zanieśli je do różnych sfer społecznych. Miłosierdzie Boga jest wyzwoleniem, wybawieniem człowieka, w tym Jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć, mówił Ojciec Święty Franciszek. Pragniemy aby wszyscy członkowie Akcji Katolickiej doświadczyli i przeżyli zaproszenie Boga do Ich życia, aby nie zabrakło w ich życiu życzliwości, przebaczenia i otwartości, które tak bardzo są nam wszystkim potrzebne.  Darem jest, co podkreślał prelegent, również możliwość uzyskania Jubileuszowego Odpustu Zupełnego w wyznaczonych świątyniach rzeszowskiej diecezji.

 
  
 
     Każde spotkanie w dekanatach było okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń dotyczących działalności POAK, Zarządu DIAK obecnego na spotkaniach, dawało inspirację do dalszych działań, ale szczególnie ubogacało obecnością członków parafialnych oddziałów AK. Niech świadomość wyzwań jakie stawia przed nami rzeczywistość oraz zagrożeń, odciskających coraz mocniejsze piętno na naszym społeczeństwie, umocni nas, Akcję Katolicką, aby z nowym zapałem i nową energią przystąpiła do działania. Modlitwa, aktywność na rzecz Kościoła, stała formacja, niech pobudza nas do dawania świadectwa, że można stanąć na straży wartości i świadomej odpowiedzialności i troski o Kościół.
 
  
 
     W Orędziu na tegoroczny Wielki Post Ojciec Święty Franciszek przypomniał:
„Jakże pragnę, aby miejsca, w których wyraża się Kościół, w szczególności nasze parafie i nasze wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności!".

Króluj nam Chryste!
Małgorzata Jaworska 

 
Uroczystość Chrystusa Króla - święto patronalne Akcji Katolickiej i KSM

     W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 22 listopada br. w katedrze rzeszowskiej świętowano dzień patronalny Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

     Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Biskup Jan Wątroba. „W tym dniu ofiarujemy Chrystusowi nasze życie, aby wziął je w swoje dłonie i dysponował nim, jako najlepszy Pan i Władca’’ - powiedział ks. Biskup do zgromadzonych członków i sympatyków stowarzyszeń. Nawiązując do fragmentu niedzielnej Ewangelii – rozmowy Jezusa z Piłatem o królowaniu i prawdzie, zwrócił uwagę, iż królestwo Jezusa, królestwo prawdy, jest królestwem miłości. Podkreślił, że prawda bez miłości jest trudna do przyjęcia, powinna być zawsze związana z miłością i podawana w miłości! „Dlatego człowiek Chrystusowego Królestwa będzie zawsze głosił prawdę z miłością i z wielką ostrożnością, aby, w miarę możliwości, nikogo nie zranić”. Przywołał też słowa ks. Jerzego Popiełuszki: „Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj” podkreślając, iż Kościół nigdy nie zrezygnuje z zasady, którą przypomniał i za którą oddał życie ks. Jerzy.

 

     Nawiązując do 1050-tej rocznicy chrztu Polski, wzywał do modlitwy, za stowarzyszenia i za cały Kościół, aby duch apostolski przyczyniał się do wzrostu Królestwa Bożego, w rodzinie, Ojczyźnie, których jesteśmy uczestnikami i budowniczymi. Zadaniem Akcji Katolickiej jest żyć prawdą, troszczyć się o zbawienie swoje i tych, którzy są daleko od Boga.

     Podziękował zebranym za zaangażowanie, świadectwo, za wierność pasterską, za pracę, wzywał abyśmy wzrastali w Bogu, byli czytelnymi świadkami Chrystusa i budowniczymi Królestwa Bożego. Niech Chrystus będzie jedynym Panem naszych serc.

     Członkowie KSM złożyli przyrzeczenie z zawołaniem: „Przez cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie, Gotów!”, natomiast nowi prezesi POAK otrzymali nominacje z rąk Księdza Biskupa Jana i ks. Stanisława Potery – diecezjalnego asystenta AK.

 

  

   Prezes KSM A. Dzwonkowicz podziękowała Biskupowi Ordynariuszowi za słowa, troskę i pasterską miłość, a pozdrawiając członków Akcji Katolickiej wyraziła gotowość do współpracy.

     Jeremi Kalkowski - prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK, nawiązując do 1050-tej rocznicy chrztu Polski, zachęcał zebranych do dumy z dziedzictwa, które karze podnieść głowy. W jubileuszowym Roku Miłosierdzia wzywał wszystkich związanych z Akcją Katolicką do modlitwy i promocji Koronki do Bożego Miłosierdzia. Podziękował za świadectwo i inicjatywy, które bardzo wspomagają działalność duszpasterską w parafiach i w całej diecezji. Przekazał podziękowania i życzenia od Prezes KIAK Haliny Szydełko. Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, współpracujących z hierarchią kościelną i duchowieństwem w szerzeniu i ugruntowywaniu Chrystusowej nauki, wspólnie z księżmi realizuje cele apostolskie Kościoła Katolickiego. Sobór Watykański II oraz Ojciec Święty Jan Paweł II, mówiąc o katolikach świeckich, podkreślał, iż „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła” i „winni uświadomić sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem - wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem Papieża oraz pozostających z Nim w łączności Biskupów”.

 

  

     Spotkanie wspólnotowe było czasem podsumowań, refleksji nad tym, co zrealizowaliśmy, nad tym, co przed nami a także, co jeszcze trzeba zmienić, by nasze działania w przyszłości przynosiły jeszcze lepsze efekty.

 

Chcesz ujrzeć Królestwo Boże? Nie patrz w górę, nie czekaj. Wprowadź je w swoim życiu,tam gdzie żyjesz na codzień.

 

Króluj nam Chryste!

 

Małgorzata Jaworska

 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki
Najnowsze
Odwiedzin: 453185