Krucjata Różańcowa w intencji Ojczyzny
    W niedzielę 5 października br. odbyła się kolejna Rzeszowska Krucjata Różańcowa w intencji Ojczyzny, w intencji rodzin, o dar pokoju oraz za prześladowanych chrześcijan, zorganizowana przez Akcję Katolicką i Domowy Kościół.
 
     Krucjatę rozpoczęła Koronka do Miłosierdzia Bożego pod Krzyżem Ofiar Komunizmu na Placu Śreniawitów. W modlitewnej procesji ulicami miasta, wierni wspólnie z biskupem rzeszowskim Janem Wątrobą oraz kapłanami, m.in ks. inf. Wiesławem Szurkiem, ks. prał. Stanisławem Słowikiem, ks. prał. Władysławem Jagustynem, duszpasterzem Akcji Katolickiej ks. dr Pawłem Synosiem, duszpasterzem Domowego Kościoła ks. Markiem Kędziorem przeszli do Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej.
 
  
 
   Rozważania różańcowe w drodze, ubogaciły słowa Świętego Jana Pawła II, który był z nami zawsze w momentach przełomowych. Usłyszeliśmy prawdy o godności człowieka, o społecznym i narodowym losie, o prawdzie, która wyzwala, o Chrystusie, miłości i solidarności. Święty Jan Paweł II przekazał nam interpretację Dekalogu, czyniąc z niej wykładnię zachowań na dziś i na jutro, wypowiedział to, co wszyscy czujemy – istotę naszego współczesnego, polskiego Dekalogu, zespołu zachowań, od których zależy nasz wspólny los.
 
     „To Boże prawo moralne jest dane człowiekowi i dane równocześnie dla człowieka: dla jego dobra. Czyż nie tak jest? Czyż nie dla człowieka jest każde z tych przykazań z góry Synaj – mówił 1 czerwca 1991 r. w Koszalinie. – Stąd, znad Bałtyku, proszę was, wszyscy moi Rodacy, Synowie i Córki wspólnej Ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo. Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć. Abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało”.  
 
  
 
Jakże te słowa są dziś aktualne. Modlitwa różańcowa zakończyła się Eucharystią w Bazylice OO. Bernardynów pod przewodnictwem J.E.Ks. Bpa Jana Wątroby. Zebranych zatroskanych o losy Ojczyzny, proszących o łaski dla Polski i Polaków powitał wikary klasztoru o. Artur Stępień OFM. Wszyscy wierni zatroskani o losy kraju w swoich modlitwach prosili o Boże błogosławieństwo i odpowiednich ludzi do kierowania losami naszej Ojczyzny.  
 
  
 
     
W homilii Ksiądz Biskup podkreśli, iż głos Świętego Jana Pawła II docierał do nas z nową mocą, Przykazania Boże zostały dane dla dobra człowieka, dla jego dobra osobistego, rodzinnego  i społecznego. Podkreślił również, że zarówno Kościół, państwo jak i świat stanowią winnicę Pana, w której powinny pojawiać się jak najlepsze owoce. Pan ciągle czeka, Pan czeka na owoce swojej winnicy, na dobre owoce, a szczególną winnicą Pana jest rodzina, od niej, bowiem zależy kształt społeczeństwa, państwa. Mamy w ręku niezwykłą, skuteczną broń - różaniec, który na przestrzeni wieków był ratunkiem dla świata. W czasach prześladowań chrześcijan na całym świecie, wojen pochłaniających wiele ofiar oraz prób podeptania Prawa Bożego, które dokonują się na naszych oczach w imię nowoczesności współczesnego świata, modlitwa różańcowa jawi się, jako ratunek dla błądzącej ludzkości. Nie godzi się trwać w bezczynności podkreślał Ksiądz Biskup.
 
     Dziękując wszystkim modlącym się za Ojczyznę ks. dr Paweł Synoś na zakończenie wskazał, iż dziś, gdy świat potrzebuje naszej modlitwy, stańmy z Maryją, by kontemplować Jej Boskiego Syna, uwierzmy w lepszy świat, a który z różańcem w ręku możemy wyprosić u naszego najlepszego Ojca.
Króluj nam Chryste!
 
Małgorzata Jaworska
 
Diecezjalna Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Zabawy

Błogosławiono Karolino umocnij nas w wierze!

 

Pielgrzymka Akcji Katolickiej

 

„Wiara nie jest światłem rozpraszającym wszystkie nasze ciemności, ale lampą, która w nocy prowadzi nasze kroki, a to wystarczy, by iść ” (LF 57)

 

W obchody 100 – lecia męczeńskiej śmierci dziewicy i męczennicy błogosławionej Karoliny Kózkówny wpisała się pielgrzymka Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej.

W sobotę 13 września 2014r. w wigilię święta Podwyższenia Krzyża Świętego, liczna grupa pielgrzymów wraz z asystentami dekanalnymi, przybyła do Sanktuarium w Zabawie na modlitewne spotkanie.

Eucharystia w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, Droga Krzyżowa szlakiem męczeństwa bł. Karoliny, historia krótkiego, ale jakże pięknego życia, Jej mocna, głęboka wiara poruszyły serca wielu obecnych.

  

W homilii skierowanej do członków Akcji Katolickiej ks. Prałat Stanisław Potera Asystent Diecezjalny AK podkreślił, iż przybywamy tutaj z potrzeby serca, z potrzeby Akcji Katolickiej, stoimy tutaj na świętym miejscu, bo tu od stuleci obecny jest Bóg, miejscu świętym obecnością nas wszystkich naznaczonych obecnością Boga w naszych sercach. Wskazał na szczególny kult, jakim Karolina otaczała Matkę Bożą. Ta młoda, bogobojna dziewczyna, była Bogu wierna do końca, a czerpiąc z mądrości życia Maryi, dawała światu najwięcej – Boga. Odczytujemy z Jej życia to, co było Jej mocą, gdy w chwilach trudnych, w chwilach prób nie brakło Jej męstwa i mądrości.

 

Przywołał słowa Świętego Jana Pawła II z 10 czerwca 1987 roku: ”młodziutka córka Kościoła tarnowskiego, swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim do młodych. Do chłopców i dziewcząt. Do mężczyzn i kobiet. Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej osoby. O godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie, to ludzkie ciało, zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa".

  

Kaznodzieja nawiązał do ostatnich V wieków, bolesnej 500-letniej historii Kościoła katolickiego, do męczeństwa, prześladowania, do odrzucania Boga, sakramentów świętych. Czego dziś doświadczamy? Po odrzuceniu Boga, odrzucamy człowieka, Jego ludzką naturę, chcemy, aby Kościół zmienił swoje zasady, czego nie czyni, za co jest prześladowany, uważany za ciemnogród. Prawo Boże ma pierwszeństwo przed prawem ludzkim, jedynym gwarantem ludzkiej godności i życia jest Bóg. Jako członkowie Akcji Katolickiej swoim słowem i czynem dajmy świadectwo prawdzie, uwierzmy w siebie podkreślał ks. Asystent, w swoją siłę, w znaczenie naszej wiary, naśladujmy ludzi świętych, którzy tworzą historię i uczą jak żyć dla Boga i ludzi. Potrzeba nam nieustannej troski o prawe sumienia, a za św. Pawłem możemy powiedzieć „wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Aby dać Boga światu, trzeba umieć zmierzyć się ze współczesnością - opowiadać się zawsze po stronie woli Boga, trzeba być odważnie, blisko - przy potrzebujących, odrzuconych, rolą Kościoła jest nawracanie ludzi i prowadzenie ich do świętości podkreślił Kaznodzieja.

  

Po Mszy św. kustosz Sanktuarium ks. Zbigniew Szostak podziękował za modlitwę i obecność Księżom Asystentom Diecezjalnym ks. Prałatowi Stanisławowi Poterze i ks. dr Pawłowi Synosiowi wręczając sadzonkę gruszy i płytę zespołu młodzieżowego, podziękował księżom dekanalnym oraz licznie zebranym pielgrzymom. Ten wypełniony kościół jest dowodem pracy i wdzięczności za dobro, jakie czynią w parafiach.

  

Kilkuset przedstawicieli Akcji Katolickiej z całej diecezji, po nawiedzeniu domu rodzinnego Karoliny w Wał Rudzie, wyruszyło szlakiem męczeństwa Błogosławionej, rozważając stacje Drogi Krzyżowej i modląc się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Przybyliśmy tutaj, aby zaczerpnąć siły i mocy płynącej z Eucharystii, doświadczyć spotkania z Błogosławioną Karoliną oraz wzajemnego spotkania się. Jezusowi przed Najświętszym Sakramentem powtarzajmy „Panie odwróć moje serce od marności, odwróć je od grzechu a zwróć je wyłącznie ku Tobie”. Takie trwanie, modlitwa, czytanie Pisma Świętego zmieniają serce człowieka.  Błogosławiona Karolina to mistrzyni zaufania wierności i czystości, szła za Jezusem jak Maryja, na Golgotę. Święty Jan Paweł II w liście o różańcu, pisał, że trzeba nam być w szkole Maryi, aby uczyć się Jezusa. Różaniec był umiłowaną modlitwą, która otwierała jej czyste oczy na potrzeby Kościoła. Przy Sanktuarium bł. Karoliny znajduje Pomnik Ofiar Wypadków Komunikacyjnych "Przejście” – jedyny taki pomnik w świecie, który ma cel terapeutyczny; działa tu, bowiem centrum pomocy dla ofiar wypadków komunikacyjnych i przemocy oraz ich rodzin. 

 

Błogosławiono Karolino wyproś nam męstwo w wierze, umocnij naszą wiarę. 

 

Króluj nam Chryste!

 

Zdjęcia wykonał Pan Tadeusz Rzucidło 

Małgorzata Jaworska 

 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki
Najnowsze
Odwiedzin: 289905