Spotkanie w Dekanacie Sędziszów Młp. - 26.11.2009r. Drukuj Email

Spotkanie dekanalne Akcji Katolickiej – dekanat Sędziszów Młp. 26.XI.2009 r.

     Spotkanie formacyjne rozpoczęto modlitwą, którą poprowadził Asystent Kościelny DIAK ks. dr Paweł Synoś. W imieniu gospodarzy spotkania wszystkich zebranych serdecznie powitał ks. prałat Stanisław Ryba, a następnie rozważania na temat modlitwy poprowadził Asystent Dekanalny AK ks. Kazimierz Winnicki. Rozpoczął od krótkiego przedstawienia postaci ks. Franciszka Blachnickiego twórcy ruchu „Światło-Życie”, którego główny cel to wychowanie dojrzałych chrześcijan i zrealizowanie soborowej wizji Kościoła - wspólnoty wspólnot. W tym ruchu tak jak i dzisiaj w Akcji Katolickiej podkreślił ks. Kazimierz najważniejsza jest modlitwa, która nie może być obowiązkiem, ale wielkim uwielbieniem Stwórcy. Ks. Kazimierz podkreślił ogromne znaczenie modlitwy w życiu katolika, członka AK w szczególności bo przecież to jest najważniejszy pokarm dla ducha, to modlitwa czyni nas uczniami Chrystusa, jest najważniejszą drogą łączenia się z Bogiem.

     Jak się modlić?

  • - Początkiem modlitwy jest uświadomienie sobie Pana Boga, otwarcie się na Pana Boga - od tego zależą owoce modlitwy
  • - Jeżeli uświadomimy sobie obecność Pana Boga to się z nim witamy
  • - Przepraszamy za nasze niedoskonałości
  •  1. Najdoskonalsza modlitwa to modlitwa zmyślna
  •  2. Rozproszenie należy uczynić przedmiotem modlitwy
  •  3. Modlitwa doprowadza nas do coraz większej jedności z Panem Bogiem
  •  4. Jeżeli chcemy być autentyczni to musi być głęboka więź z Panem Bogiem

    To najważniejsze myśli, które ks. Kazimierz bardzo szczegółowo rozwinął. Na zakończenie prosił by wszyscy członkowie Akcji Katolickiej nie ustawali w modlitwie bo jest to ważne zwłaszcza teraz, gdy obserwuje się jej wielki kryzys.

     Następnie p. Władysław Kniewski v-ce prezes Zarządu DIAK przedstawił fragmenty przemówienia Jana Pawła II do uczestników XI Krajowego Zjazdu Włoskiej Akcji Katolickiej, a Ojciec Święty powiedział wówczas m.in.: „Kościół potrzebuje Akcji katolickiej żywej, silnej i pięknej, chcę powiedzieć jeszcze raz każdemu z was: Duc in altum!"

     Następnie obecni na spotkaniu Prezesi przedstawili krótko działalność swoich Parafialnych Oddziałów AK.

     Sędziszów Młp - Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp. Został powołany w marcu 1998 roku. Wówczas liczył 45 członków, obecnie 31. Asystentem Kościelnym POAK jest ks. prałat Stanisław Ryba, a prezesem Jan Bożek. Członkowie Akcji Katolickiej organizacją w okresie Wielkiego Postu nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami miasta, prowadzą adorację w czasie Triduum Paschalnego. Ponadto czynnie włączają się w przygotowanie Nabożeństw Fatimskich. Organizują spotkania opłatkowe i tzw. Święconkę. W każdą środę prowadzą nabożeństwo różańcowe o godz. 17-tej. W 2000 roku na zakończenie renowacji Misji Św. z inicjatywy członków POAK został postawiony i poświęcony Krzyż Jubileuszowy na Osiedlu Młodych. W tym miejscu obecnie buduje się kościół Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Członkowie POAK ufundowali tablicę okolicznościową upamiętniającą 300-lecie sędziszowskiej świątyni, tablice informacyjne dla POAK oraz Biblioteki Parafialnej, którą prowadzą. Członkowie POAK przynależą do różnych grup apostolskich działających w parafii uczestniczą także w życiu społecznym. Ich aktywności sprzyja bardzo dobra współpraca z Asystentem Kościelnym ks. prałatem Stanisławem Rybą. Spotkania formacyjne odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. POAK ma tylko trudności z regularnym zbieraniem składek. Prezes Jan Bożek zaproponował by dla lepszej współpracy członków Akcji Katolickiej w obrębie dekanatu powołać osobę świecką, która by pomagała ks. Asystentowi Dekanalnemu w koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć.

     Bystrzyca – Parafialny oddział wydaje gazetkę parafialną. W Wielki Piątek prowadzi Drogę Krzyżową. Organizuje Dzień Papieski, opłatek, święconkę

     Nockowa - Członkowie oddziału adorują Grób Pański, organizują pielgrzymkę do Niechobrza, przyjmują dzieci od Sióstr Michalitek. Spotkania formacyjne odbywają się w pierwszą środę miesiąca

     Olchowa - Asystent dekanalny ks. Kazimierz – zauważył potrzebę współpracy ruchów działających w parafii.

 Janina Błażej

  

Zmieniony ( 04.03.2010. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki