Spotkanie w Dekanacie Brzostek - 10.02.2010r. Drukuj Email

Spotkanie dekanalne Akcji Katolickiej – dekanat Brzostek 10.02.2010r.

 • Święta Scholastyka pochodziła z Nursji, była bliźniaczką św. Benedykta, prowadziła ascetyczne życie, radykalnie opowiedziała się za Chrystusem. Uważana jest za matkę duchową rodzin wszystkich benedyktynek, uchodzi także za orędowniczkę w czasie burz i niepogody.
 • Miłość i służba nadają sens naszemu życiu i czynią je pięknym, ponieważ wiemy, czemu i komu je poświęcamy (Jan Paweł II)

     W środę 10 lutego 2010 r. w parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Brzostku, odbyło się spotkanie Zarządu DIAK z przedstawicielami Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z parafii Kołaczyce, Dąbrówka–Gamrat, Gogołów, Januszkowice, Sowina, Bieździedza oraz duszpasterzami dekanatu brzosteckiego. Obecni byli m.in. Ks. Mariusz Cymbała – Asystent Dekanalny, Ks. dr Jan Cebulak, Wicedziekan Dekanatu Brzosteckiego – proboszcz parafii, opiekun POAK goszczącej nas parafii Ks. dr Zbigniew Pałka.

     Wspólnej Mszy św. przewodniczył Ks. prałat Stanisław Potera Asystent Diecezjalny, który w wygłoszonej homilii przybliżył treści zawarte w materiałach formacyjnych, nakreślił wyzwania jakie stoją przed Akcją Katolicką, ukazał piękno i sens pracy kapłańskiej. Wspomniał postać św. Scholastyki, poruszył sprawy współczesnych zagrożeń, mówił o tzw. neokatolicyzmie tj. odrzucaniu nauki Kościoła Bożego przez rzekomych "poszukiwaczy Boga i Chrystusa" oraz neo-chrześcijanach – ludziach pragnących religii wygodnej, nie zobowiązującej do niczego, chcących uchodzić za ludzi religijnych, nie wierząc w nic.

     Wobec nowych wyzwań jakie stawia współczesny świat przed katolikami świeckimi, nie możemy mieć postawy pasywnej, podkreślił Ksiądz Asystent. Podziękował wszystkim wiernym, którzy poprzez swoją współpracę z kapłanami, powiększają duchowe i materialne dobro każdej parafialnej wspólnoty.

     Po Eucharystii, nastąpiła część organizacyjna dotycząca działalności POAK w dekanacie, która miała miejsce w nowej auli Warsztatów Terapii Zajęciowej. Witając zebranych Prezes DIAK Janina Błażej, podkreśliła, iż Akcja Katolicka to stowarzyszenie ludzi świeckich, ale bez współpracy z duchowieństwem nie może dobrze funkcjonować i rozwijać się. Odwiedzając dekanaty, jesteśmy mądrzy i mocni państwa mądrością, bowiem spotkania takie dostarczają wiele radości, a rozmowa, bycie z sobą, w tak medialnym dziś świecie, to wielkie bogactwo – podkreśliła pani Prezes, nawiązała do czytań liturgicznych o mądrości Salomona, o rozeznaniu dobra i zła.

     Odczytać na nowo skarb wiary i zafascynować się nim, rozbudzić dynamizm ewangelizacyjny i budować solidarność społeczną – to główne zadania wynikające z programu duszpasterskiego na 2010 rok "Bądźmy świadkami Miłości" -podkreślił Ksiądz Asystent. Hasło to podejmuje i realizuje Akcja Katolicka. W poznawaniu prawdy o miłości i napełnieniu nią swojego życia, pomocne są katechezy zawarte w materiałach formacyjnych Akcji Katolickiej na rok 2010. Polecił literaturę, godną zainteresowania:

 • "Cywilizacja miłości" Carla Andersona - co każdy katolik może zrobić, by zmienić świat, co może zrobić członek AK. Autor popularyzuje wizję Jana Pawła II i Benedykta XVI - w nadziei, że pobudzi chrześcijan do pracy na rzecz tworzenia cywilizacji miłości.
 • "Europa dla Chrystusa" – Bogdana Giemzy dotycząca teraźniejszości i przyszłości Kościoła,
 • "Europa dla Chrystusa, Chrystus dla Europy" -  reewangelizacja cywilizacji zachodnich.
 • "Europa bez Chrystusa" Stefana Meetschena - Europa chora na chrystianofobię. Autor podaje wiele przykładów dyskryminacji chrześcijan w imię tzw. wolności, tolerancji i praw człowieka.

    Unia Europejska wybiera Europę bez Chrystusa, widzi zło w chrześcijaństwie, pojawia się problem chrystianofobii – tj. strachu przed wiarą chrześcijańską podkreślił Ks. Asystent, a widoczne znaki to publiczne zniesławianie samotności, lęk przed chrześcijańskimi politykami i odsuwanie ich od władzy (przykład włoskiego polityka), uderzenie w rodzinę poprzez promowanie małżeństw homoseksualnych, aborcję, eutanazję. Ośmieszanie Kościoła w mediach, usuwanie Kościoła w cień, na margines jako zabytek. Zagraża nam bezbożna ideologia zła, która walczy z Kościołem, z Bogiem, z moralnością, z doktryną chrześcijańską, katolicką używając mediów, a służą temu modne hasła - tolerancja, wolność, równość.

     Jaka jest strategia na dziś? Ojciec Święty Jan Paweł II apelował "waszym zadaniem jest aktywne uczestnictwo w debacie publicznej", Akcja Katolicka nie może przyjmować postawy pasywnej, musi reagować. Niech będzie to podejmowanie modlitwy w tej intencji we wspólnotach, na płaszczyznie zawodowej – odważne dawanie świadectwa wiary w zakładzie pracy, na płaszczyźnie prywatnej – rodzice (matka, ojciec) - wychowywanie dzieci w wierze chrześcijańskiej, w miłości (nikt nie zastąpi miłości rodzicielskiej).

     Trzeba tworzyć obecność Chrystusa w Europie również przez zewnętrzne znaki, ustawianie krzyży, przydrożnych kapliczek, należy mnożyć symbole chrześcijańskie apelował Jan Paweł II w 2000r. Należy kształtować życie pozytywnie, aby umocniło się dobro, aby świat przemieniał się w duchu Chrystusowym podsumował ksiądz Asystent.

     Podczas spotkań formacyjnych podkreśla się, iż członkowie Akcji Katolickiej powinni pracować na rzecz przemieniania świata w oparciu o Ewangelię a pola tej nowej Ewangelizacji to m.in. środki przekazu, rodzina, kultura, życie społeczne. Prezes Janina Błażej, wskazała jak dziś lekceważone są podstawowe swobody, jest zamach na świętość.

     Ważnym elementem tej części spotkania były sprawozdania z działalności POAK oraz sprawy aktualne, które złożyli prezesi. W strukturach Akcji Katolickiej bardzo ważne miejsce zajmują parafialne oddziały, współpracujące z DIAK, realizujące działania na szczeblu lokalnym, w konkretnej parafii, miejskiej czy wiejskiej.

 • POAK Brzostek - parafia Znalezienia Krzyża Świętego - p. Wiesław Trybulski - grupa podjęła pracę w roku 1998, odbywa systematyczne spotkania, działalność swą opiera na trzech filarach: formacji, organizacji i akcji. Na spotkaniach rozważane są dokumenty Kościoła Katolickiego, Pismo Święte oraz materiały formacyjne. POAK wydaje miesięcznik "Światło" w którym dokumentuje działalność Akcji Katolickiej i sprawy parafialne, prowadzi stronę internetową, współpracuje z innymi organizacjami parafialnymi. Członkowie licznie uczestniczą w rekolekcjach, dniach formacyjnych Akcji Katolickiej.
 • POAK Kołaczyce – parafia Świętej Anny - p. Stanisław Koczwara – POAK jest nowym oddziałem, odbył pierwsze spotkanie organizacyjne. Prezes przedstawił propozycje programowe, m.in. promowanie społecznej nauki Kościoła, której fundamentem jest Ewangelia i wyjście z tym na zewnątrz (temat moralnego i religijnego aspektu życia społecznego, gospodarczego i politycznego opartego na chrześcijańskiej koncepcji człowieka i społeczeństwa - na co powołują się politycy). Istotny punkt działalności to formacja, podejmą próbę wznowienia wydawania gazetki parafialnej "Dzwon Kościelny". Zachęcał zebranych do większej troski o "odmłodzenie" Akcji Katolickiej poprzez współpracę z KSM.
 • POAK Dąbrówka – Gamrat - parafia Świętego Judy Tadeusza - p. Irena Nowakowska – oddział działa od 12 lat, liczy 16 członków, odbywa spotkania miesięczne poprzedzone Mszą św. Realizuje katechezy z materiałów formacyjnych Akcji Katolickiej, członkowie POAK wyznaczają sobie zadania na każdy dzień, miesiąc i sprawdzają ich realizację. Od 4 lat prowadzą modlitwę brewiarzową, uczestniczą w Liturgii, współpracują z Caritasem, KSM, prowadzą Koronkę do Miłosierdzia Bożego, posiadają stronę internetową, prowadzą kronikę POAK.
 • POAK Gogołów - parafia św. Katarzyny – p. Jan Fuk - oddział liczy 9 osób, spotkania odbywają raz w miesiącu, lub więcej zależnie od potrzeby, uczestniczą w Liturgii. Założyli Koło Pomocy Duszom - Apostolstwo Dusz Czyśćcowych – tj. modlitwa w intencji dusz wiernych cierpiących w czyśćcu. Celem POAK jest pogłębiona modlitwa, rozważanie Pisma Świętego, wspierają Koło Przyjaciół Seminarium Duchownego. Prezes POAK podziękował ze wzruszeniem za zorganizowanie spotkania, za obecność wszystkich. To piękna okazja do dzielenia się miedzy sobą działalnością, własnymi cennymi spostrzeżeniami. Takie spotkania są budujące, widać zaangażowanie innych, to piękne dzieło, jesteśmy wdzięczni i pełni radości podkreślił prezes POAK.
 • POAK Januszkowice parafia pw. Zwiastowania Pańskiego – p. Maria Leśniak – do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej należy 12 osób które spotykają się systematycznie. Realizują program Akcji Katolickiej, rozważają Pismo Święte. Biorą czynny udział w życiu parafii, współpracują z Caritasem. Realizują pomoc chorym i samotnym w parafii.
 • POAK Bieździedza parafia pw. Św.Trójcy – ks. proboszcz Henryk Zachera, w parafii istnieje grupa osób uczestniczących czynnie w życiu wspólnoty. Rozważają Pismo Święte, prowadzą modlitwy wspólnotowe, comiesięczne adoracje, śpiew Godzinek ku czci NMP. Wykonują wszelkie zadania, podobnie jak prezentowane POAK, lecz formalnie nie ma powołanego POAK. Ksiądz proboszcz poczyni starania w kierunku powołania POAK.

     Po prezentacji POAK nastąpiła krótka dyskusja i słodki poczęstunek w miłej atmosferze, przygotowany przez Panie z brzosteckiego POAK oraz Kierowniczkę kuchni i Instruktorów Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ksiądz Asystent DIAK, przypomniał, iż AK jest stowarzyszeniem katolików świeckich, rozwija się w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

     Realizuje program poprzez m.in.:

 • w parafiach: comiesięczne spotkania, realizację programu DIAK, spotkania dekanalne raz w roku,
 • w diecezji: kwartalne spotkania formacyjne (najbliższe - 6 marca w parafii św. Michała w Rzeszowie), rekolekcje w Myczkowcach (24-25 kwietnia),
 • w kraju : realizację ramowego programu KIAK  - pielgrzymkę AK na Jasną Górę (w tym roku 26 czerwca).

     Niech członkowie Akcji Katolickiej, podejmą ochotnie w swych parafiach to wezwanie pracy apostolskiej, w kontekście współczesnych znaków czasu, a w jego realizacji pomogą im wskazania zawarte w "Programie duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok 2009/2010” i w materiałach formacyjnych dla Akcji Katolickiej, podsumował Ksiądz Asystent.

     Na zakończenie spotkania Ks. Mariusz Cymbała-Asystent Dekanalny, zwracając się do zebranych powiedział "widzimy jak potrzebna jest Akcja Katolicka, aby chrześcijaństwo oddziaływało na środowisko i przemieniało świat". W 2003 roku Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: "Kościół nie może się obejść bez Akcji Katolickiej (.) potrzebujemy świeckich, którzy w Akcji Katolickiej znaleźli szkołę świętości i dzięki niej nauczyli się wprowadzać w życie radykalne przesłania Ewangelii." Również Papież Benedykt XVI zachęca świeckich do służby Kościołowi, podkreślając znaczenie działań Akcji Katolickiej: "Wy, którzy Kościół kochacie i służycie mu, umiejcie być niestrudzonymi głosicielami i ofiarnymi oraz przygotowanymi wychowawcami; w Kościele przeżywającym trudne próby wierności i pokusy dostosowywania się, bądźcie odważnymi świadkami i prorokami ewangelicznego radykalizmu (.)".

     Wy którzy Kościół kochacie, służcie Mu z miłością, to miejsce naznaczone sercem ludzi, a Pan niech wypełnia posługę obfitością owoców. Zapewniając o modlitwie Ksiądz Mariusz Cymbała zakończył spotkanie.

     POAK z Brzostka przekazał egzemplarze archiwalne gazety parafialnej „Światło”. Wszystkich zachwyciła wystawa prac pensjonariuszy i pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku - to jest piękne dzieło. Bóg zapłać za wszelkie dobro.

 •  "Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra." Św. Paweł

Opracowała Małgorzata Jaworska

 

Zmieniony ( 22.03.2010. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki