Europejskie Spotkania AK - dokument końcowy Drukuj Email

V EUROPEJSKIE SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWEGO FORUM AKCJI KATOLICKIEJ

CHLEB, ŻYCIE, POKÓJ, WOLNOŚĆ

 POLSKA,

 Kraków- Częstochowa 6-9 maj 2010

Dokument Końcowy

 Kraków, 9 maja 2010

     5-te Europejskie Spotkanie Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej zakończyło się 9 maja w dniu Europy, 60 Rocznicy Deklaracji Schumana i w dniu Świętego Stanisława – patrona Polski. Spotkanie rozpoczęło się dnia 6 maja odprawieniem Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Kardynała Stanisława Dziwisza.

     Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele narodowi i diecezjalni polskich Stowarzyszeń Akcji Katolickiej oraz reprezentanci z Hiszpanii, Francji, Malty, Włoch, Bośni, Hercegowiny, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Republiki Czeskiej oraz Izraela wraz z Argentyną i Burundi będącymi członkami Sekretariatu IFCA (Międzynarodowego Forum AK).

     Spotkanie mające miejsce w Polsce w Centrum Duszpasterskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach dało uczestnikom okazję lepszego zapoznania się z działalnością Kościoła i Stowarzyszeń AK w poszczególnych krajach. Stanowiło ono kontynuację wspólnej podróży rozpoczętej w Europie w Cirkewwie na Malcie w 1996 r., następnie w Iasi w Rumunii, i kolejno w Sarajewie (Bośnia –Hercegowina) w 2003 r. oraz w Madrycie w Hiszpanii (2007 r.). Było ono wyrazem naszego pragnienia współpracy jako jednej Europy oddychającej dwoma płucami od Atlantyku po Ural – zgodnie z duchowym apelem dla naszego kontynentu przekazanym przez Jana Pawła II.

     Tematyka została oparta na czterech, przyjętych dla wszystkich spotkań europejskich, ściśle ze sobą powiązanych słowach: życie, chleb, pokój wolność. Słowa te są zaczerpnięte z ostatniego przemówienia Jana Pawła II do Korpusów Dyplomatycznych w styczniu 2005 r. Te wyzwania zostały przez niego przedstawione w świetle tematu wiodącego na Światowy Dzień Pokoju „Zło dobrem zwyciężaj.” Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej zaprezentowało je jako kanwę interpretacji realiów odnoszących się do poszczególnych kontynentów z wiarą, pokorą i ufnością , a bez uprzedzeń i strachu.

     Wystąpienia rozwinęły i naświetliły różne aspekty: odpowiedzialność Europy w świecie, niezaprzeczalny polityczny i prawny wymiar obrony życia, priorytet ewangelizacji w kontekście nawet dzisiaj tworzącym Europę, warsztat dla spotkań pomiędzy Chrześcijaństwem a kulturami, pluralistyczna rzeczywistość kontynentu, obowiązek życia jako obywateli Europy i świata, i wkład Akcji Katolickiej.

     Zostały ustalone niektóre obszary podstawowe, zasługujące na szczególna uwagę i pomocne w budowaniu braterskiego, otwartego, przyjaznego, sprzyjającego i pokojowego kontynentu:

  •  • kultywowanie dążeń edukacyjnych skupionych na osobie i osobach ze szczególnym zwróceniem się w stronę rodziny, które jest charakterystyczną cechą AK;
  •  • przyjęcie postawy dialogu zarówno w sferze duchowej, jak i ludzkiej: dialogu ekumenicznego i między-religijnego oraz kulturowego w duchu II Soboru Watykańskiego i encykliki Ecclesiam Suam;
  •  • przejawianie solidarności w: zasięganiu informacji i dążeniu do odkrywania przyczyn i znajdowania rozwiązań dotyczących różnych mniej lub bardziej widocznych form ubóstwa;
  •  • uwzględnianie znaczenia nowoczesnych środków komunikowania się- uświadamianie o sytuacji mediów i pełne korzystanie z ich potencjałów;
  •  • propozycja wyboru stowarzyszeń jako możliwości pomocnej w obecnej sytuacji, w której budowanie wzajemnych relacji wymaga energii i czasu innego niż rozwiązania wirtualne;

     Sytuacje te wymagają pełnego przyjęcia społecznego nauczania Kościoła w poszukiwaniu i ustanawianiu wspólnego dobra na wszystkich poziomach przy udziale mężczyzn i kobiet dobrej woli.

     Wskazuje na liniowy priorytet: przekazywanie wiary młodszym pokoleniom i znaczenie ich zaangażowania w życie Stowarzyszenia, Kościoła i społeczeństwa.

     Zalecane jest także głębsze i bardziej umotywowane uświadomienie zasady wzajemności. Ten aspekt powinien charakteryzować kontynent europejski i stanowić o naszej postawie jako Katolików. Jesteśmy laikatem żyjącym w lokalnych kościołach Europy i w Kościele Powszechnym. Angażujemy się w dzielenie naszych darów i doświadczeń szczególnie w Europie i w Rejonie Morza Śródziemnego, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w ustanawianie silniejszych związków z Ziemia Świętą.

     Wysunięto pewne konkretne propozycje:

  •  - wysłanie noty solidarnościowej do Konferencji Episkopatu Grecji
  •  - poświęcenie więcej uwagi i wzmocnienie współpracy z CCEE COMECE
  •  - pozostawanie w łączności z Kościołem na Bliskim Wschodzie w przygotowaniach do Synodu w październiku.

 

  •       Europa to więcej niż kontynent. To dom. A wolność znajduje swe najgłębsze znaczenie w duchowej ojczyźnie. Z pełnym szacunkiem dla rozróżnienia między sferą polityki a religii- które jednak zachowuje obywatelom wolność wyrażania wiary religijnej i życia zgodnie z nią- pragnę podkreślić niezastąpioną rolę Chrześcijaństwa w formowaniu sumień każdego pokolenia i rozwijaniu podstawowego konsensusu etycznego, który służy każdemu, kto nazywa ten kontynent „domem”!
  • Benedykt XVI Praga, 26 wrzesień 2009
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki