Spotkanie w Dekanacie Ropczyce - 15.04.2010r. Drukuj Email

Spotkanie dekanalne Akcji Katolickiej – dekanat Ropczyce 15.04.2010 r.

     Msza św. w kościele Przemienienia Pańskiego w Ropczycach poprzedziła spotkanie dekanalne Akcji Katolickiej w dniu 15 kwietnia 2010 r. Modlitwy w intencji 96 ofiar katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem 10 kwietnia, w której zginęli, Prezydent RP Lech Kaczyński z żoną Marią oraz wielu wybitnych Polaków, połączyły całą wspólnotę.

     Przeżywamy piękny okres Zmartwychwstania Pańskiego, trwamy w bólu po stracie tylu wspaniałych ludzi, prośmy Boga o mocną wiarę dla nas, abyśmy zachwycili się Jezusem Zmartwychwstałym. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei, nadziei mocniejszej niż śmierć. Cierpimy po tragedii, ale nie poddajemy się beznadziei, wiara w zmartwychwstanie Chrystusa to postawa ufności w życie wieczne, do którego trzeba przejść przez bramę śmierci podkreślił w homilii ks. dr Paweł Synoś.

     Perspektywy zbawienia nie wolno nam stracić, nie dajmy wyrwać sobie z serc perspektywy wieczności, nie żyjmy tak jak dzisiejszy świat, który wierzy w "tu" i "teraz". Dla uczniów Chrystusa z faktu zmartwychwstania wynikają konkretne zadania: pójście z tą prawdą na cały świat "aby czynić uczniów", dawanie świadectwa o zmartwychwstaniu poprzez słowa i czyny, pomoc innym by odnaleźli "zmartwychwstanie" - aby zmieniali swoje życie, świadczenie o miłości która jest potężniejsza niż śmierć. Zmartwychwstałego spotykamy w Eucharystii, Słowie Bożym, we wspólnocie ludzi wierzących - w Akcji Katolickiej. Wiara w Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego przemienia hierarchię wartości człowieka, zmartwychwstanie Chrystusa jest gwarancją naszego zmartwychwstania podsumował ks. Paweł.

     W sali katechetycznej odbyła się druga część spotkania, w której uczestniczyli Asystent Diecezjalny Ks. Paweł Synoś, Prezes DIAK Janina Błażej, Wiceprezes Władysław Kniewski i członkowie Zarządu, Asystent Dekanalny Ks. Jan Delekta proboszcz parafii, Ks. Leopold Kordas, Wikariusz Ks. Mieczysław i członkowie POAK z dekanatu.

     Dekanat obejmuje 6 parafii: parafia Ropczyce - Bł. Urszuli, Ropczyce Chechły - Św. Anny, Ropczyce Czekaj - Św. Rodziny, Ropczyce – Przemienienia Pańskiego (Fara), Ropczyce - Św. Barbary, Ropczyce- Witkowice - Św. Michała Archanioła.

     Referat okolicznościowy wygłosił Ks. Leopold Kordas z parafii św. Barbary - "Przyjrzyjmy się kapłaństwu na wzór kapłana z Ars". Rok kapłański - to spojrzenie na osobę proboszcza z Ars poprzez doświadczenia jego życia, powołania, skoncentrowania na Eucharystii, katechizacji, sakramencie pokuty. Głosił on prawdę bezkompromisową. Tylko prawda stanie na straży przykazań i prawa Bożego - nauczał Święty z Ars. Na jego drodze stanęły liczne krzyże: niezrozumienia, oszczerstwa, zniesławienia, czy "pokusa rozpaczy", jednak droga którą przeszedł naśladując Chrystusa, jest możliwa do przejścia podkreślił prelegent. Wielkość kapłaństwa rzuca na kolana, zadziwia ale i przeraża, kapłan zrozumie siebie, swoje kapłaństwo w niebie. Ksiądz nie jest kapłanem sam dla siebie, kapłaństwo jest sakramentem dla posługi ludowi, zaznaczył ksiądz prelegent. W Roku Kapłańskim potrzeba szczególnego wsparcia modlitewnego dla kapłanów, daru komunii świętej, dobrych uczynków i pomocy w pracy. Ważne dla kapłana jest przygotowanie do Eucharystii, bo jak mówił Święty z Ars "Wszystkie dobre dzieła razem wzięte nie dorównują Mszy Świętej, ponieważ są to dzieła ludzi, podczas gdy Msza Święta jest dziełem Boga".

     Prezes DIAK Janina Błażej, zaakcentowała , iż jest to kolejne spotkanie Akcji Katolickiej. Takie spotkania są spoiwem w obrębie dekanatu. Dzisiejsze odbywa się w atmosferze radości wielkanocnej ale ma i drugi wymiar - tragiczny, dla naszej Ojczyzny. W takiej chwili człowiek czeka drugiego człowieka, obecności drugiej osoby. To spotkanie jest symbolem, ale i umocnieniem siebie sobą nawzajem, jest okazją do pogłębienia swojego powołania, tak ważnego we współczesnym świecie.

     Wiceprezes DIAK Władysław Kniewski przedstawił historię Akcji Katolickiej, zadania i działalność, przywołał słowa Jana Pawła II, który wzywał do odtworzenia AK, która jest niezastąpionym dziełem: "Patrzenie w przyszłość z odwagą to postawa, która nie jest owocem wyboru, lecz rodzi ją i konkretyzuje pamięć o bezcennym darze, jakim jest Akcja Katolicka od początku swego istnienia. Powstała z opatrznościowego natchnienia, zgodnie ze słowami mojego poprzednika, świętej pamięci papieża Piusa XI, była jednoczącą, konstruktywną i dynamiczną siłą współczesnego procesu umacniania roli ludzi świeckich, potwierdzonego na Soborze Watykańskim". I dalej mówi Ojciec Święty: "Nadszedł czas odnowy, o której świadczą wielorakie zjawiska obecne w waszym stowarzyszeniu. Wiele wskazuje na to, że możemy z nadzieją oczekiwać kairos nowej wiosny Ewangelii! Ta wielka odpowiedzialność, która spoczywa na was wszystkich i na waszych pasterzach i zobowiązuje cały Kościół, zmusza do podjęcia pokornej i odważnej decyzji, by rozpocząć na nowo od Chrystusa z zachowaniem świadomości, że wspiera nas wszechobecna moc Ducha Świętego. W realizacji tego wielkiego zadania mogą uczestniczyć wszyscy wierni świeccy świadomi swego powołania, wynikającego z chrztu oraz związanej z nim potrójnej misji – kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. Akcja Katolicka zawsze była i również dzisiaj powinna być kuźnią formacji wiernych, zaangażowanych w obronę życia i godności osoby ludzkiej, nierozerwalności małżeństwa, świętości życia i rodziny, w sprawę pokoju i sprawiedliwości".

     Obecni na spotkaniu przedstawiciele z POAK przedstawili swoje dokonania, dzielili się doświadczeniami w pracy oraz swoimi troskami, zwracali uwagę na jakże ważną dobrą współpracę kapłanów ze świeckimi.

 POAK Ropczyce – Przemienienia Pańskiego – p. Stanisław Kałba - nastąpił podział POAK, powstał nowy oddział w parafii Św. Barbary, co spowodowało zmniejszenie ilości członków. Grupa liczy mało osób, pomimo trudności starają się znaleźć swoje miejsce w parafii, prowadzą modlitwy (Koronka do Miłosierdzia Bożego), ufundowali Krzyż, figurę Św. Barbary, uczestniczą w życiu społecznym. Obecnie oddział przeżywa trudności organizacyjne i formacyjne, brak powołania prezesa POAK dezorganizuje pracę, istnieje potrzeba większej współpracy z kapłanami. Pomoc deklarował obecny na spotkaniu ks. Mieczysław.

 POAK Ropczyce – parafia Św. Barbary – nowy oddział, prowadzi modlitwy, współpracuje z Caritasem, prowadził zbiórkę darów dla powodzian, organizował spotkania sportowe oraz wiele innych cennych dzieł. Obecni członkowie POAK zgłaszali potrzebę częstszych spotkań formacyjnych.

 Ropczyce - parafia Bł. Urszuli Ledóchowskiej – POAK na etapie formacji, podobnie jak inne oddziały włączają się do modlitwy, współpracują z organizacjami działającymi w parafii, organizują spotkania opłatkowe.

 Ropczyce – parafia Św. Anny – w parafii nie ma POAK, obecne na spotkaniu osoby przynależą do różnych grup apostolskich działających w parafii, uczestniczą także w życiu społecznym, działania ich są podobne jak w POAK.

      W dyskusji padały pytania jak ożywiać AK, jak zdobywać nowych członków, jak docierać do ludzi. Rozwiązaniem mogą być rozmowy w rodzinach podczas odwiedzin kolędowych, czy też zachęcanie swoich bliskich czy znajomych, ważna jest zachęta ze strony kapłana. Obecni na spotkaniu członkowie POAK i duszpasterze zgłaszali potrzebę spotkań w swoim dekanacie przynajmniej raz na kwartał (możliwość wymiany pomysłów, poznania się i wspólnego działania).

    Proponowano, aby organizować wspólne przedsięwzięcia wszystkich POAK – np. zbiórki podpisów. Dlaczego zanika modlitwa wśród ludzi? było troską zabranych – widzą potrzebę częstszego i głębszego rozważania Pisma Świętego we wspólnotach. Był głos w sprawie intronizacji Chrystusa na Króla Polski – organizowania się i wystąpienia do władz o uznanie tego tytułu.

      Spotkanie podsumowała Prezes DIAK, informując o najbliższych wydarzeniach, o rekolekcjach w Myczkowcach, o Europejskim spotkaniu AK w Krakowie, pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę w której obowiązkiem jest uczestnictwo – to dawanie świadectwa. Musimy trzymać się razem, choć świat zachęca do indywidualizmu, mamy być otwarci na innych. Spotkanie było okazją do przedyskutowania problemów i rozwiania niepewności. Rozstaliśmy się w nadziei, iż spotkanie przyniesie owoce, zaowocuje ożywieniem działalności i dobrą współpracą, pokonane zostaną wszelkie trudności. Powstaną nowe oddziały Akcji Katolickiej w dekanacie.

      Ojciec Święty Jan Paweł II w Watykanie, 2 marca 1994 r. do biskupów i katolików świeckich z Polski powiedział: "Apostolstwo jest znakiem czasu, chociaż było ono w Kościele zawsze…, co już Pius XI wyraził w przesłaniu do Akcji Katolickiej, to wszystko Sobór Watykański II potwierdził (...). Bardzo was proszę (...), ażeby to przesłanie tak bardzo aktualne dla Kościoła w Polsce stało się przedmiotem waszych studiów i waszego zaangażowania".

Opracowała Małgorzata Jaworska

Zmieniony ( 27.05.2010. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki