Spotkanie w Dekanacie Czudec - 16.04.2010r. Drukuj Email

Spotkanie dekanalne Akcji Katolickiej – dekanat Czudec 16.04.2010r.

     Dekanalne spotkanie Akcji Katolickiej odbyło się 16 kwietnia br. w Czudcu. Uczestniczyli w nim Asystent diecezjalny ks. Stanisław Potera, prezes DIAK Janina Błażej wiceprezes Władysław Kniewski oraz członkowie Zarządu Małgorzata Jaworska, Jan Furtek i Bogusław Cieśla. Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej reprezentowały parafie w Czudcu, Babicy, Pstrągowej, Nowej Wsi, Niebylca i Połomi. Obecni byli także: ks. Józef Trzeciak z Babicy oraz z Czudca- ks. proboszcz Antoni Kocoł i ks. Mariusz Matuszewski, opiekun POAK.

     W czasie Mszy św. zebrani modlili się za dusze ofiar katastrofy z 10 kwietnia, polecając Bogu także rodziny tragicznie zmarłych.

     Kazanie wygłosił ks. Stanisław Potera, który zwrócił uwagę na konieczność pomnażania talentów, jakimi Bóg obdarzył każdego człowieka oraz na kwestię odpowiedzialności i uczciwości.

     W czasie spotkania w Parafialnym Domu Kultury ks. Grzegorz Krupa przypomniał znaczenie słowa ,,actio’’ – działanie, oraz podkreślił, że rolą członków Akcji Katolickiej winny być konkretne przedsięwzięcia, stanowiące świadectwo ich przekonań i wyznawanych wartości. Spotkanie było okazją do podzielenia się refleksjami na temat pracy oddziałów parafialnych, które prowadził wiceprezes Władysław Kniewski. Rozmowa dotyczyła też form działalności Akcji Katolickiej i propozycji jej ożywienia.

     Fakt przynależności do Akcji Katolickiej łączy się z postawą świadectwa. Chodzi o godne i uczciwe życie, rzetelność i sumienność w każdej dziedzinie, wszędzie tam, gdzie spotykamy się z innymi ludźmi.

     Działalność oddziałów parafialnych opiera się w znacznej mierze na spotkaniach formacyjnych, ponadto członkowie AK włączają się w liturgię Mszy św., organizują wspólne wyjazdy na wycieczki krajoznawcze i pielgrzymki, uczestniczą też w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym.

     W Czudcu Akcja Katolicka ma bogate tradycje teatralne. Na scenie Parafialnego Domu Kultury członkowie oddziału nieraz występowali w inscenizacjach z okazji rocznic wydarzeń patriotycznych i kościelnych. W 2002 r. ważnym naszym przedsięwzięciem było przygotowanie czuwania modlitewnego przed uroczystością koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej Królowej Różańca Świętego w Czudcu. Jesteśmy inicjatorami wielu społecznych przedsięwzięć i angażujemy się w ich realizację Łączą nas także wspólne wyjazdy, rozmowy na poddaszu, czy też spotkania majówkowe przy kapliczkach.

Przygotowała Anna Oliwińska-Wacko

  

Zmieniony ( 27.05.2010. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki