Akcja Katolicka Parafii św. Stanisława BM w Jaśle - pomocą dziecku i rodzinie w 2009 r. Drukuj Email

Akcja Katolicka Parafii św. Stanisława BM w Jaśle - pomocą dziecku i rodzinie w 2009r.

     W domu parafialnym parafii św. Stanisława w Jaśle funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza, wsparcia dziennego pod nazwą "Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole – ARKA MŁODYCH", która została zarejestrowana w Rejestrze Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Województwa Podkarpackiego. Placówka istnieje już 11 rok dzięki ks. Dziekanowi Tadeuszowi Paszkowi, który jako proboszcz parafii udostępnia nieodpłatnie na jej rzecz 6 pomieszczeń w domu parafialnym (z oddzielnym wejściem i sanitariatami o łącznej powierzchni 300 m2).

     Cenny jest wkład władz Miasta Jasła, które skierowały do codziennej pracy z dziećmi 2 pedagogów i psychologa z MKRPA.

     Ksiądz Dziekan pełni nieodpłatnie funkcję Dyrektora Ośrodka, angażując do pracy na rzecz wychowanków Duszpasterzy naszej Parafii. Opiekunem wychowanków placówki jest ks. Wiesław Lisowicz. Placówka w 2009 roku objęła opieką 70 wychowanków. Wychowankowie są przyjmowani bez skierowania na podstawie pisemnej zgody rodziców.

     Placówka wypełnia względem wychowanków funkcje socjalno-bytową, profilaktyczno-wychowawczą i wspierająco-stymulującą. Wyżej wymienione funkcje były realizowane przez cały rok w formie następujących działań: zapewniono opiekę wychowawczą dzieciom przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 6 godzin dziennie, codziennie dożywiano dzieci w formie podwieczorków, organizowano zajęcia kulinarne, jako dodatkową formę dożywiania, zapewniono bezpłatny udział w organizowanych wycieczkach, zapewniono bezpłatny udział w zorganizowanej formie wypoczynku - półkolonii w czasie wakacji, przekazywano artykuły żywnościowe dla dzieci – pozyskane z Banku Żywności w Rzeszowie, zapewniono słodycze i pieczywo cukiernicze z okazji Świąt Wielkanocnych, zapewniono paczki na zakończenie półkolonii, zorganizowano Mikołajki – prezenty w formie paczek, dzieci otrzymywały nagrody rzeczowe za uczestnictwo w konkursach sportowych, plastycznych z zakresu wiedzy językowej, matematycznej, piosenki patriotycznej, korzystały również z obiadów w czasie ferii zimowych, całych wakacji oraz okresie jesienno-zimowym (w soboty).

     Został zrealizowany program wychowawczo-edukacyjny z elementami profilaktyki w trakcie którego wychowankowie uczestniczyli w zajęciach: z elementami terapii pedagogicznej (pomoc w nauce, praca indywidualna z dzieckiem, zabawa, jako forma terapii), sportowo-rekreacyjnych (piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy, bilard, badminton, konkursy sportowe w formie turniejów tenisa stołowego i bilardu, zajęcia na basenie), z zakresu aktywności artystycznej (zajęcia i konkursy plastyczne, konkursy piosenki) oraz intelektualnych (konkursy wiedzy, gry, zabawy logiczne).

     W ciągu roku wychowankowie uczestniczyli w licznych wycieczkach, podczas których realizowane były cele z zakresu edukacji kulturowej, ekologicznej połączone z rekreacją. Były to wycieczki autokarowe do: Krynicy (edukacja ekologiczna i prozdrowotna, rekreacja), Inwałdu (pobyt w Parku Miniatur Architektonicznych „Świat Marzeń”), Wadowic (formacja duchowa), Kalwarii Zebrzydowskiej (formacja duchowa - pobyt w Sanktuarium Pasyjno - Maryjnym), Wysowej (edukacja ekologiczna, pobyt terapeutyczny w Jaskini Solnej o mikroklimacie morskim), Rymanowa Zdroju i Iwonicza Zdroju (edukacja ekologiczna, prozdrowotna, rekreacja), Rymanowa (zajęcia edukacyjne - zwiedzanie Huty Szkła Artystycznego - Sabina: zapoznanie z procesem produkcyjnym, wzorcowanie oraz podziwianie gotowych wytworów w galerii szkła artystycznego), Rzeszów (edukacja teatralna - wyjazd do teatru Wandy Siemaszkowej na spektakl „Ania z Zielonego Wzgórza”), Liwocz (uroczystość patriotyczna w 65 rocznicę wysiedlenia Jasła).

     Organem prowadzącym placówkę jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) przy Parafii św. Stanisława w Jaśle. Na działalność bieżącą pozyskiwał środki uczestnicząc w 5 otwartych konkursach ofert. Tą drogą Stowarzyszenie uzyskało środki od miasta Jasła na: prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce; organizacje wypoczynku letniego (półkolonie) oraz na realizację programu profilaktyczno-wychowawczo-edukacyjnego. Ponadto w 2009 roku został zrealizowany projekt „Z myślą o dzieciach i dla dzieci” w całości finansowany przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

     Na rzecz wychowanków Arki Młodych pozyskano również wsparcie finansowe i rzeczowe od sponsorów. Byli to: Spółdzielnia Spożywców Społem w Jaśle, Piekarnia APK w Jaśle ul. Jagiełły 50 oraz Bank Spółdzielczy w Bieczu za pośrednictwem I Oddziału w Jaśle.

     Oddział Akcji Katolickiej (POAK) Parafii św. Stanisława BM w Jaśle liczy 28 członków w tym między innymi: 3 nauczycieli czynnych, 5 nauczycieli emerytowanych, psycholog i lekarz. Funkcję Prezesa PAOK pełniła już czwartą kadencję Janina Świstak, a skarbnika Monika Owczarska. Prezes i skarbnik otrzymują upoważnienie z DIAK w Rzeszowie do podejmowania zobowiązań finansowych związanych z realizacją celów statutowych Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej w tym również do zawierania umów.

     POAK prowadzi sprawozdawczość merytoryczną, statystyczną oraz rachunkowo-rozliczeniową. Pozyskane w 2009 roku środki finansowe zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami. Członkowie POAK w ramach pomocy wychowawczej wspomagają wychowanków placówki w pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz organizacyjnej w trakcie przygotowywania okolicznościowych imprez dla dzieci oraz uroczystości.

     Istotną i ważną sprawą jest formacja członków Akcji Katolickiej, która realizowana była pod kierunkiem Asystenta Ks. Stanisława Szczepanika w comiesięcznych spotkaniach na temat „Otoczmy troską życie” (Biuletyn Krajowy Akcji Katolickiej nr 25), ubogacona była rozważaniem Słowa Bożego i możliwością uzyskania odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. Formacja osobista była i jest również przedmiotem troski każdego członka Akcji Katolickiej. Jako członkowie POAK staramy się wspólnie uczestniczyć we Mszy Św. w każdą niedzielę o 10.15, a po niej prowadzimy modlitwę adoracyjną i różańcową. Szczególnie uroczyście obchodziliśmy Dzień Kapłański, święto Patrona naszej Parafii oraz Święto Chrystusa Króla. Członkowie POAK uczestniczyli w redagowaniu gazetki parafialnej „Kościółek” (miesięcznik).

     Działalność charytatywna POAK na rzecz najuboższych rodzin była prowadzona pod kierunkiem Ks. Dziekana Tadeusza Paszka - Proboszcza Parafii św. Stanisława BM w Jaśle.

      W 2009 roku na mocy podpisanej umowy z Bankiem Żywności w Rzeszowie POAK Parafii św. Stanisława sprowadzał siedmiokrotnie żywność dla 350 osób i 50 wychowanków placówki – łącznie około 30 ton. Było to możliwe dzięki pozyskaniu każdorazowo bezpłatnego środka transportu od władz Miasta Jasła. POAK rozprowadził również około 8 ton żywności pozyskanej przez Parafię św. Stanisława w Jaśle za pośrednictwem CARITAS Diecezji Rzeszowskiej. W rozdawaniu żywności członków POAK (zespół CARITAS) wydatnie wspomagał Ks. Przemysław Dudek wraz z młodzieżą KSM naszej Parafii.

 Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława w Jaśle Janina Świstak

Zmieniony ( 27.05.2010. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki