Podziękowanie Zarządu DIAK Drukuj Email

     W dniu 16 października 2010 odbyło się w parafii Św. Michała Archanioła w Rzeszowie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej.

     Na tym Zebraniu Zarząd złożył sprawozdanie z trzyletniej działalności. Podejmowane były rozliczne działania dla pogłębienia formacji  by każdy Członek i Sympatyk Akcji Katolickiej realizował wezwanie do ponownego odczytania swojego miejsca oraz swojej misji w Kościele i był świadomy poważnych zagrożeń godności i tożsamości człowieka poprzez globalizację kulturową i ekonomiczną. Dlatego w minionym czasokresie zorganizował szereg spotkań formacyjnych, rekolekcji, pielgrzymek itp.. 

     Podsumowując działalność za lata 2007-2010 Zarząd DIAK pragnie podziękować JE Ks. Bp. Ordynariuszowi Kazimierzowi Górnemu za okazywaną życzliwość nieustanne wsparcie, pasterską naukę i ojcowskie zatroskanie, jakim otacza Akcję Katolicką w naszej Diecezji.

     Dziękujemy również ks. Biskupowi Edwardowi Białogłowskiemu, który także z wielkim uznaniem odnosił się do naszej działalności.

     Słowa szczerej wdzięczności kierujemy do ks. prałata Stanisława Potery, Asystenta Diecezjalnego - to dzięki Jego zaangażowaniu, stałej obecności na posiedzeniach Zarządu, spotkaniach diecezjalnych, dekanalnych, uczestniczeniu w pielgrzymkach mogliśmy ten czas owocnie przeżyć.

     Dziękujemy także ks. dr Pawłowi Synosiowi, który od września 2009 do czerwca 2010 z wielką gorliwością pomagał Zarządowi pracować pełniąc funkcję II-giego Asystenta Kościelnego DIAK.

     Za wyświadczone dobro dla wzrastania by członek Akcji Katolickiej mógł „być uczniem Chrystusa i świadkiem Jego Miłości” dziękujemy też wszystkim Księżom Asystentom Dekanalnym i Parafialnym.  Bóg zapłać!

     I podziękowania szczególnie ważne, skierowane są do Państwa, Członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. To Wy tworzycie Akcję Katolicką w Diecezji Rzeszowskiej. Dziękujemy Wam za zaangażowanie, za różnorodne inicjatywy, dzięki którym w swoich parafiach realizujecie ewangelizacyjne działanie Kościoła, za ofiarowany czas dla większej chwały Bożej i pożytkowi bliźnich. Dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach, pielgrzymkach i różnych okolicznościowych uroczystościach, a także za obecność na tym zebraniu.

  Króluj nam Chryste!

W imieniu Zarządu DIAK - Janina Błażej

Zmieniony ( 12.12.2010. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki