Rozdział I Drukuj Email

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

Art. 1.

1. Akcja Katolicka w Polsce, zwana dalej Akcją Katolicką, jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, działającym w całym kraju (KPK kan.312 par.1 p.2), a w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją kościelną (art. 34 ust. 1).

2. Akcję Katolicką w diecezji eryguje Biskup Diecezjalny.

3. Akcja Katolicka rządzi się niniejszym statutem zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski.

Art. 2.

1. Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie ogólnopolskie, posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej (Rozporządzenie Ministra-Szefa Rady Ministrów z dnia 19. 01. 1996r., Konkordat art. 4 ust. 3).

2. Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie diecezjalne, nabywa osobowość prawną w trybie analogicznym jak stowarzyszenie ogólnopolskie.

Art. 3.

1. Siedzibą władz Akcji Katolickiej w diecezji jest stolica diecezji.

2. Siedzibą władz Akcji Katolickiej w Polsce jest Warszawa.

Art. 4.

Akcja Katolicka w diecezji działa pod zwierzchnictwem swojego Biskupa Diecezjalnego, a Akcja Katolicka w Polsce działa pod zwierzchnictwem Konferencji Episkopatu Polski (KPK kan.315).

Art. 5.

Biskup Diecezjalny sprawuje opiekę nad działalnością Akcji Katolickiej w diecezji przez mianowanego przez siebie Diecezjalnego Asystenta Kościelnego. Konferencja Episkopatu Polski sprawuje opiekę nad działalnością Akcji Katolickiej poprzez Krajowego Asystenta Kościelnego.

Art. 6.

Osoby sprawujące funkcje w statutowych organach wykonawczych Akcji Katolickiej nie mogą jednocześnie sprawować kierowniczych stanowisk w partiach politycznych (KPK kan. 317 par. 4 ).

Art. 7.

Akcja Katolicka jako stowarzyszenie katolików świeckich posiadające właściwy sobie charyzmat, współpracuje z innymi stowarzyszeniami katolików świeckich (KPK kan. 328) i ruchami kościelnymi.

Art. 8.

1. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech.

2. Świętem Akcji Katolickiej jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata.

3. Akcja Katolicka posiada swój sztandar i hymn.

 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki