POAK przy Parafii św. Stanisława BM w Jaśle - z pomocą dziecku i rodzinie Drukuj Email

POAK przy Parafii św. Stanisława BM w Jaśle – z pomocą dziecku i rodzinie.

     W 2010 roku, podobnie jak w latach poprzednich Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Stanisława BM w Jaśle, przeprowadził szereg działań pomocowych na rzecz rodzin potrzebujących wsparcia.

     POAK funkcjonuje od 18 lutego 1998 roku. Aktualnie liczy 29 członków w tym m.in. 3 nauczycieli czynnych, 5 nauczycieli emerytowanych, psycholog i lekarz.

     W minionym roku myślą przewodnią naszej formacji duchowej były słowa „Bądźmy świadkami Miłości”, zaczerpnięte z tytułu programu duszpasterskiego na rok liturgiczny 2010. Modlitwa była wprowadzeniem do każdego z naszych comiesięcznych spotkań, na którym realizowaliśmy jedną z dwunastu tematycznych katechez. Treścią naszych spotkań było nauczanie Kościoła, Pismo Święte i rozważanie Słowa Bożego, a w podsumowaniu - propozycje zadań do realizacji w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Był również czas na wymianę myśli, poglądów i dyskusji na aktualne tematy. Każde spotkanie kończyło się modlitwą.

     Formacja jest podstawowym i najważniejszym zadaniem członka Akcji Katolickiej, bowiem z niej wynika obserwacja zdarzeń, ocena w świetle Bożych Przykazań i podejmowane działanie. Asystentami naszego Oddziału są Ks. Tadeusz Paszek – Proboszcz Parafii i Ks. Stanisław Szczepanik. Pomocnym w przygotowaniu się do spotkań był Biuletyn nr 26 „Akcja Katolicka w służbie miłości”. Z formacji wynikało uczestnictwo członków POAK w życiu Kościoła i w życiu wspólnoty parafialnej.

     Na kanwie zdobytej formacji, przy dużej życzliwości dla podejmowanych działań i zaangażowaniu Ks. Proboszcza Tadeusza Paszka, przy współpracy z władzami samorządowymi, utworzony został w domu parafialnym Parafii św. Stanisława BM „Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole – ARKA MŁODYCH” w Jaśle, a w nim placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego. Od 1999 roku, obejmowała ona opieką przez kolejne lata 95, 95, 105, 115, 122, 119, 109, 74, 99, 70, a w 2010 roku 79 wychowanków.

     Realizowany był program wyrównywania szans edukacyjnych - stymulujący osobowy rozwój wychowanków, rozwijający zainteresowania. Systematycznie udzielano dzieciom pomocy w nauce w formie indywidualnej pracy z dzieckiem. Poprzez zabawy dydaktyczne dostarczano wychowankom pozytywnych doświadczeń związanych z uczeniem się. Były organizowane: zajęcia: plastyczne, plastyczno-techniczne, informatyczne, sportowe/ gry i zabawy ruchowe, turnieje tenisa stołowego i bilardu, zajęcia na kompleksie boisk „Orlik”/. Przeprowadzono cykl zajęć z zakresu profilaktyki przeciwuzależnieniowej / alkohol, nikotyna- środki zagrażające zdrowiu i życiu/ z wykorzystaniem projekcji multimedialnych.

     Turystyka była formą realizacji zadań z zakresu edukacji kulturowej, ekologicznej, rekreacyjnej i formacyjnej. Łącznie zorganizowano jedenaście jednodniowych wycieczek autokarowych. Były to wyjazdy do: Miejsca Piastowego na Misterium Męki Pańskiej; Rzeszowa z okazji Dnia Dziecka- na seans w multikinie Helios; Bóbrki- Krosna- Żarnowca, gdzie zwiedzały Muzeum Nafty, Aeroklub, Muzeum Marii Konopnickiej; Dukli - odwiedziły Pustelnię św. Jana, oraz Muzeum Historyczne. Pielgrzymowały do Kalwarii Pacławskiej, aby pokłonić się Matce Bożej Słuchającej, a w drodze powrotnej zwiedziły Zamek w Krasiczynie i okalający go park z wieloma rzadko spotykanymi okazami przyrodniczymi. Pobyt w Tuchowie dał możliwość odwiedzenia Sanktuarium Pani Ziemi Tarnowskiej i poznania piękna Rezerwatu Przyrody „Skamieniałe Miasteczko” w Ciężkowicach. Wyjazd do Teatru Maska w Rzeszowie dostarczył wychowankom wielu doznań artystycznych poprzez oglądnięcie spektaklu „Mała Księżniczka” i udział w zorganizowanych dla nich warsztatach teatralnych. W czasie pobytu w Muzeum Lalek w Pilźnie zobaczyły zbiory różnorodnych lalek z całego świata i uczestniczyły w kukiełkowym spektaklu. Poznały manufakturowy sposób produkcji lalek, a w czasie warsztatów same mogły spróbować własnych sił w wykonaniu kukiełek do szopki bożonarodzeniowej i aniołków do świątecznych stroików. Dodatkową atrakcją była wycieczka autokarowa do Soliny, na którą wraz z innymi dziećmi z Jasła, zaprosiło naszych wychowanków Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców.

     Znacząca była również pomoc socjalna, którą otrzymywali wychowankowie w placówce. Zapewniono opiekę wychowawczą przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 6 godzin dziennie, codzienne dożywiano dzieci w formie podwieczorków, organizowano zajęcia kulinarne / 1x w tygodniu/, zapewniono bezpłatny udział w zorganizowanych wycieczkach, zapewniono bezpłatny udział w zorganizowanych formach wypoczynku – półkolonia w czasie wakacji, systematycznie przekazywano art. żywnościowe dla dzieci i ich rodzin – pozyskane z Banku Żywności w Rzeszowie, zapewniono słodycze i pieczywo cukiernicze z okazji Świąt Wielkanocnych, na zakończenie półkolonii dzieci otrzymały paczki w formie nagród za aktywne uczestnictwo w zajęciach. Otrzymywały także nagrody rzeczowe za uczestnictwo w konkursach: sportowych, plastycznych, z zakresu wiedzy językowej i matematycznej. Korzystały z obiadów w czasie ferii zimowych i całych wakacji.  Środki na działanie, POAK Parafii św. Stanisława w Jaśle, pozyskuje poprzez uczestnictwo w otwartych konkursach na realizację projektów. W 2010 roku Stowarzyszenie uczestniczyło w dziewięciu ogłoszonych konkursach ofert na realizację zadań, z których 6 uzyskało pełne dofinansowanie.

     Tą drogą POAK pozyskał środki na prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, a także na wypoczynek letni dla wychowanków. W dniach 2-4 czerwca 2010 r. woda powodziowa zalała pomieszczenia w przyziemiu budynku domu parafialnego w tym magazyny, sanitariaty i aulę- największą z pomieszczeń z wyposażeniem. Zniszczone zostało 11 drzwi wewnętrznych, stół do bilardu, sprzęt sportowy, część sprzętu AGD w tym lodówka, jak również boazeria, szafy, regały. Z powodu powodzi najbardziej ucierpiał teren naszej parafii.

     Stowarzyszenie i wychowawcy placówki podjęli intensywne działania w celu pozyskania środków zewnętrznych. Opracowano kilka projektów m.in. program „Z nadzieją w przyszłość”, które uczestniczyły w konkursach ofert. Programy realizowane przy finansowaniu przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (umowy z dnia 21 czerwca i 29 września) były jakby spełnieniem tej nadziei. Dzięki nim zakupiono dla wychowanków 30 wyprawek szkolnych (plecaki, zeszyty, różnorodne przybory szkolne), zorganizowano wyjazd do teatru w Rzeszowie na spektakl i warsztaty teatralne, przeprowadzono zajęcia plastyczne i konkurs piosenki patriotycznej, w którym dzieci otrzymały wartościowe i użyteczne nagrody dostosowane do ich potrzeb. Dzięki realizacji tych programów zakupiono również wiele pomocy dydaktycznych: organy elektroniczne Roland do prowadzenia zajęć umuzykalniających, filmy edukacyjne, laptop, telewizor i konsolę playstation 3, planszowe gry edukacyjne oraz 2 profesjonalne słowniki elektroniczne. W ramach tych programów dzieci miały również zorganizowany wyjazdy do multikina na film w formacie 3D, oraz dwukrotnie uczestniczyły w warsztatach lalkarskich przeprowadzonych w Muzeum Lalek w Pilźnie.

     W 2010 roku z pomocą dzieciom i młodzieży z Arki Młodych pospieszyli również Darczyńcy.

     Byli nimi:

 - Bank Żywności w Rzeszowie, który na mocy podpisanej z POAK umowy, przekazywał żywność dla 50 wychowanków placówki i 130 osób potrzebujących pomocy, które złożyły stosowne zaświadczenia. Żywność sprowadzono 6 razy, co stanowiło łącznie 16 348 kg o wartości przetargowej 59 tysięcy złotych. Nieoceniona była również w tym zakresie pomoc w postaci bezpłatnego środka transportu, praca kierowcy i osób wspomagających przy załadunku i rozładunku, członków Akcji Katolickiej i młodzieży KSM z opiekunem Ks. Przemysławem Dudkiem i asystentem Akcji Katolickiej Ks. Stanisławem Szczepanikiem - przy rozdawaniu żywności. Z pomocy na rzecz najbardziej potrzebujących korzystało 155 osób. Wydawanie pod kierunkiem Akcji Katolickiej prowadziły panie Jadwiga Rusyn i Teresa Janas.

 - Fundacja Przyjaciółka z Warszawy dwukrotnie wsparła placówkę. W czasie wakacji realizowaliśmy program finansowany przez Fundację w zakresie wyposażenia miejsc do nauki własnej wychowanków ( zakupiono 20 krzeseł do świetlicy i dwie szafy na pomoce). Qurier Św. Mikołaja to drugi program realizowany przez Fundację na rzecz dzieci z naszej parafii. Podczas imprezy świątecznej w dniu 21 grudnia 2010 roku 90 dzieci, otrzymało paczki z prezentami, które stanowiły odpowiedź na wysłane przez nie listy z marzeniami i kartkę świąteczną dla osoby obdarowującej je prezentem. Zawartość paczki świątecznej minimum sto złotych. Wzruszająca była troska darczyńców w odniesieniu do naszych dzieci.

 - Oddział Prawa i Sprawiedliwość z Dzielnicy Ursynów w Warszawie w sierpniu 2010 roku, przekazał na rzecz 40 wychowanków naszego Ośrodka pomoc rzeczową w formie: plecaków, butów ( tenisówki i sandałki), ubrań, przyborów szkolnych. Wszystkie rzeczy były nowe i bardzo potrzebne dzieciom. Do tej akcji przyłączyli się kierowcy z Jasła i Sanoka, którzy bezpłatnie dostarczyli paczki z Warszawy do Jasła.

 - Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Jaśle za pośrednictwem mgr inż. Tomasza Urbańskiego, udzielił wsparcia finansowego na zakup 5 drzwi, realizację programu profilaktycznego dla wychowanków i wpłatę do Banku Żywności w Rzeszowie wynikającą z podpisanej umowy.

 - Drukarnia pana Ryszarda Kosiby, przekazała środki finansowe, które zostały wykorzystane na organizację wyjazdu dzieci do Miejsca Piastowego na Misterium Męki Pańskiej oraz naprawę drzwi, zakup środków spożywczych i sanitarno-higienicznych niezbędnych do funkcjonowania placówki.

 - Piekarnia PSS Społem za pośrednictwem Prezesa mgr inż. Andrzeja Kalety i Piekarnia APK - Adam I Piotr Kozak; Jagiełły 50 w Jaśle, od 12 lat udzielają znaczącego rabatu przy codziennym zakupie dużej ilości pieczywa dla dzieci z świetlicy.

 - PCK Oddział w Jaśle przekazał na rzecz placówki Arka Młodych nową lodówkę Amica w ramach pomocy udzielanej powodzianom.

 - Nieoceniony wkład w działalność charytatywną wniósł i na bieżąco wnosi Ks. Tadeusz Paszek – Proboszcz Parafii, który od 12 lat udostępnia nieodpłatnie część budynku domu parafialnego ( 300 m2) na działalność placówki, pełni nieodpłatnie funkcję Dyrektora Ośrodka, angażuje do pracy z dziećmi Duszpasterzy parafii. Opiekunami placówki byli Ks. Wiesław Lisowicz i Ks. Piotr Szot od września 2010 roku.

     Codzienną pracę opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną prowadzą wychowawczynie zatrudnione przez MOPS w Jaśle mgr Jolanta Liszka i mgr Monika Solecka oraz stażystka mgr Anna Sarnecka skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle. Wychowankowie uzyskują również pomoc psychologa świadczoną przez mgr Margot Wysocką z MKRPA w Jaśle.

     Pełną księgowość Stowarzyszenia prowadzi Biuro Obrachunkowe w Jaśle. POAK Parafii św. Stanisława BM w Jaśle prowadzi dokumentację finansową i merytoryczną z godnie z zaleceniami ustawy o finansach publicznych. Wszystkie pozyskane w 2010 roku dotacje zostały terminowo rozliczone. Do składania ofert i do reprezentowania Stowarzyszenia w kontaktach zewnętrznych i podejmowania zobowiązań finansowych związanych z realizacją celów statutowych Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej, w tym również do zawierania umów upoważniona jest prezes POAK mgr Janina Świstak i skarbnik POAK mgr Monika Owczarska.

                         Janina Świstak Prezes POAK Parafii św. Stanisława BM w Jaśle

Zmieniony ( 09.05.2011. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki