Spotkanie dekanalne w Wólce Podleśnej dla dekanatu Rzeszów - Północ Drukuj Email

Dekanalne spotkanie Akcji Katolickiej w Wólce Podleśnej

     W sobotę, 12.03.2011r., w parafii pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej w Wólce Podleśnej odbyło się spotkanie przedstawicieli Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z dekanatu Rzeszów Północ.

     Zebranych w kościele działaczy i sympatyków AK powitał gospodarz miejsca, a zarazem Dekanalny Asystent AK – ks. Waldemar Dopart. Odwołując się do zadań AK wskazał na potrzebę i cel tego rodzaju spotkań, które mają służyć przede wszystkim wzajemnemu ubogacaniu się. Po odśpiewaniu hymnu „Króluj nam Chryste” uczestnicy spotkania oddali cześć Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Modlitwie adoracyjnej przewodniczył diakon Tomasz Materna nawiązując do przeżywanego okresu Wielkiego Postu, potrzeby przemiany naszego życia i świadectwa danego przez św. Jadwigę Królową. Czuwanie modlitewne zakończyło się ucałowaniem relikwii patronki parafii.

     Formacja członków AK to również poznawanie nauczania Kościoła Katolickiego, by móc trwać w jedności z Bogiem i ludźmi. Nie mogło więc zabraknąć również tego elementu podczas Dekanalnego Spotkania AK. Swoją refleksją nt. nauczania Kościoła podzielił się z zebranymi ks. Krzysztof Golas – doktorant KUL-u.

     Mówiąc o inspiracji obecnego programu duszpasterskiego, którego hasło brzmi „W komunii z Bogiem” prelegent wskazał, że życiem Kościoła jest Bóg Ojciec przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, natomiast troska duszpasterska Kościoła jest skierowana ewidentnie ku człowiekowi. To człowiek potrzebuje Boga, chociaż, co podkreślał również Jan Paweł II, i Bóg potrzebuje człowieka, aby odsłonić przed nim tajemnicę siebie i swojej miłości.

     Niestety, mimo iż zakładamy, że społeczeństwo w Polsce jest chrześcijańskie to w dużej mierze, jak zauważa biskup Zbigniew Kiernikowski, jest ono pochrześcijańskie. Są w nim obecne zwyczaje chrześcijańskie, ale nie wypływają one z wiary i odniesienia do Jezusa.

     Te i im podobne tendencje skłoniły do refleksji nad działalnością i tożsamością Kościoła. Błędem jest socjologiczne ujmowanie go jako organizacji. Należy sobie uświadomić, że nie należymy do organizacji, która mówi o Bogu, ale żyje z Boga, w bliskości z Bogiem i dla Boga. Kościół jest z ustanowienia Bożego „solą ziemi” i „światłem dla świata”. W tym sensie Bóg powołuje Kościół by był wspólnotą prowadzącą do jedności z Bogiem Ojcem przez obecność w Kościele Jezusa w ożywiającym powiewie Ducha Świętego. Communio czyli wspólnota jest istotową cecha Kościoła. Wypływa ona z tego, że Kościół nie istnieje sam dla siebie, kościelna komunia jest typem i wzorem dla wspólnoty międzyludzkiej.

     Jakie zatem miejsce w tej wspólnocie zajmuje Akcja Katolicka? Czy założenia programu duszpasterskiego są zbieżne z celami AK?

     Chcąc odpowiedzieć na te pytania ks. Krzysztof poddał analizie cel AK i sposoby jego realizacji (zawarte w Statucie AK) dochodząc do praktycznych wniosków, że przede wszystkim w działalności AK nie chodzi o aktywizm, ale o wierność Chrystusowi i powołaniu, posłuszeństwo hierarchii i świadomość swojego służebnego powołania. Reasumując, prelegent stwierdził, że nie działamy dla zaistnienia, bo przecież wszyscy funkcjonujemy w ramach jednego organizmu, a jest nim Kościół.

     Wnioski wysnute przez Ks. Krzysztofa znalazły odzwierciedlenie w działalności POAK naszego dekanatu. Dzieląc się przykładami swych działań przedstawiciele oddziałów AK z Nowej Wsi, Łąki, Łukawca Dolnego, Trzebowniska, Terliczki, Wólki Podleśnej, Rzeszowa – Staromieścia zgodnie podkreślali wagę współpracy grup duszpasterskich działających w parafii oraz współdziałanie z Ks. Proboszczem. Wśród działań podejmowanych przez POAK należy podkreślić ich wielokierunkowość. Członkowie AK włączają się w przygotowywanie nabożeństw (np. droga krzyżowa), czuwań, adoracji, uroczystej oprawy liturgii Mszy św. Angażują się w akcje zbierania podpisów (np. popierających ustanowienie święta Trzech Króli dniem wolnym od pracy), propagowanie wartości patriotycznych poprzez przygotowywanie programów słowno – muzycznych z okazji ważnych rocznic narodowych, organizowanie pielgrzymek i wyjazdów. Działalność AK to również pomoc skierowana do konkretnego człowieka, jak np. zorganizowana przez POAK w Trzebownisku, na wzór Dominikańskiego Dzieła Dobroczynnego, pomoc dla powodzian z Niedźwiady i Zalesia Gorzyckiego, to systematycznie organizowane przez POAK w Nowej Wsi spotkania opłatkowe dla ludzi starszych i chorych. Ciekawą inicjatywą jest współpraca w organizacji wakacji z Bogiem czy półkolonii dla dzieci, katechizacja dorosłych. Gospodarze omawianego spotkania zaprezentowali jeszcze inną formę działalności POAK, jaką było opracowanie historii parafii i innych materiałów zawartych w folderze wydanym z okazji ćwierćwiecza parafii św. Jadwigi Królowej w Wólce Podleśnej.

     Przedstawiciele parafii z Jasionki i Stobiernej przysłuchując się przedstawianym sprawozdaniom potwierdzili również szereg działań odbywających się na ich terenie, chociaż jeszcze nie w formalnych strukturach AK.

     Dalsze rozmowy i wymiana doświadczeń, przeniosły się na plebanię by tam przy pysznym barszczyku, cieście i innych smakołykach wspólną agapą zakończyć spotkanie.

     Tą drogą pragnę również, w imieniu uczestników spotkania, złożyć podziękowanie Ks. Dziekanowi Waldemarowi Dopartowi, Ks. Prelegentowi Krzysztofowi Golasowi, Diakonowi Tomaszowi Maternie oraz członkom POAK w Wólce Podleśnej za tą prawdziwą ucztę jaką nam zgotowali, zarówno dla ducha jak i ciała.

Agata Kozłowska Fot. dk. Tomasz Materna

Zmieniony ( 26.03.2011. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki