W 70. rocznicę śmierci Patrona Drukuj Email

     W bieżącym roku przypada 70. rocznica śmierci bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego – patrona Akcji Katolickiej (AK) w Polsce. W związku z tym Krajowy Instytut Akcji Katolickiej przygotował trzy spotkania, aby uczcić pamięć swojego patrona. Oprócz spotkań w Łabuniach i Lublinie, gdzie żył i działał bł. Stanisław, na zakończenie wspomnianej rocznicy 17 września br. odbyło się spotkanie w Ustrobnej i Bratkówce – miejscach związanych z dzieciństwem i młodością błogosławionego.

     Bł. Stanisław Starowieyski urodził się 11 maja 1895 r. w Ustrobnej koło Krosna. W 1921 r. w Łabuniach ożenił się z Marią Szeptycką. Zamieszkali w Łaszczowie. W 1940 r. Stanisław został aresztowany przez gestapo, uwięziony w rotundzie zamojskiej, a potem na zamku w Lublinie. Następnie został przewieziony do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł w Wielkanoc 13 kwietnia 1941 r.

     Grób błogosławionego znajduje się na cmentarzu Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach. 13 czerwca 1999 r. Jan Paweł II wyniósł na ołtarze Stanisława Starowieyskiego w gronie 108 męczenników II wojny światowej.

     Organizatorem uroczystości, upamiętniającej męczeńską śmierć S. Starowieyskiego, był Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej. Dzień ten był zarazem jesiennym spotkaniem formacyjnym AK. Zostało ono zainaugurowane Mszą św. o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. św. Jana Kantego w Ustrobnej, pod przewodnictwem bpa rzeszowskiego Kazimierza Górnego. Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski – bratanek bł. Stanisława. Kaznodzieja skupił swoją uwagę na świętości, jako celu naszego życia. Świętość bł. Stanisława – stwierdził ks. Marek – jest dowodem i wezwaniem do świętości dla każdego z nas. Nie jest ona zarezerwowana wyłącznie dla kapłanów i osób zakonnych. Święci to zwyczajni ludzie, którzy wierni są Bożemu powołaniu i wypełniają je z zaangażowaniem. Ks. Profesor wezwał również do korzystania z obfitego katalogu świętych i błogosławionych, pozostawionych nam chociażby przez bł. Jana Pawła II. Ich życiorysy mogą być dla nas inspiracją na naszej drodze ku świętości.

     Po uroczystej Eucharystii oraz wspólnym posiłku, miało miejsce spotkanie w miejscu, gdzie bł. Stanisław spędził swoje dzieciństwo i młodość – w Bratkówce. Tam, przy dawnym dworku Starowieyskich - obecnie Szkole Podstawowej - wszystkich zebranych powitała Dyrektor szkoły i przedstawiciele Rady Rodziców. Następnie uczniowie przedstawili program słowno-muzyczny o bł. Stanisławie Starowieyskim, który od beatyfikacji jest patronem ich szkoły. W tym montażu z wielką starannością zaprezentowali życie i dokonania swojego Patrona. Podobny cel miał również wykład ks. prof. Marka Starowieyskiego, który jest autorem biografii stryja: „Sprawiedliwy z wiary żyje. Życie i męczeństwo bł. Stanisława Starowieyskiego”. W swoim referacie zatytułowanym „Błogosławiony Stanisław - działacz społeczno – katolicki” ks. Profesor w sposób żywy i interesujący ukazał zarówno szczęśliwe dzieciństwo, wzrastanie w atmosferze katolickiej i patriotycznej, jak również zaangażowanie w tworzenie AK w diecezji lubelskiej, na terenie której żył i działał. Bł. Stanisław – stwierdził prelegent – to wzór katolickiego biznesmana. Był dobrym zarządcą posiadłości, przy czym nigdy nie zaniedbywał troski o rodzinę. Ks. Profesor ukazał także trudności, które spotkały S. Starowieyskiego po wybuchu II wojny światowej, aż po męczeńską śmierć w Dachau w Wielkanoc 13 kwietnia 1941 r.

     Kolejnym punktem spotkania było świadectwo syna Andrzeja Starowieyskiego o swym błogosławionym ojcu. Ukazał atmosferę życia rodzinnego oraz społeczno-ekonomiczne zaangażowanie ojca. Do rzadkości należą takie spotkania, w których syn może mówić o ojcu jako błogosławionym. Tym bardziej świadectwo Andrzeja Starowieyskiego zostało wysłuchane z wielką uwagą.

     Podsumowania uroczystości dokonała Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej mec. Halina Szydełko. W swoim referacie zatytułowanym „Bł. Stanisław Starowieyski - wzór do naśladowania dla członka Akcji Katolickiej”, powiedziała: „Jesteśmy dumni, że w szeregach naszego stowarzyszenia znalazł się człowiek, który może być dla nas wzorem w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Doceniając dar, jaki otrzymaliśmy w postaci takiego patrona, zgromadziliśmy się na wspólnej modlitwie, prosząc Boga za jego pośrednictwem o dary Ducha Świętego w dalszym rozwoju Akcji Katolickiej w naszej diecezji”. Zaprezentowała także aktualną sytuację AK w Polsce oraz wyzwania i plany na przyszłość.

     Na zakończenie słowo podziękowania skierował ks. prałat Stanisław Potera – Diecezjalny Asystent AK. Uczestnicy spotkania mieli również okazję do zwiedzenia okolicznościowej wystawy i oglądnięcia prezentacji o bł. S. Starowieyskim.

     Wśród uczestników uroczystości byli m.in. Artur Stojałowski – Prezes Diecezjalnego Instytutu AK wraz z Zarządem, Sławomir Stefański – Wójt Gminy Wojaszówka, Krystyna Wróblewska – Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz liczni przedstawiciele parafialnych oddziałów AK Diecezji Rzeszowskiej ze swymi asystentami.

ks. Marcin Nabożny

Niedziela Rzeszowska nr 41/2011

Zmieniony ( 11.10.2011. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki