Międzynarodowa współpraca polskiej Akcji Katolickiej Drukuj Email

Od Londynu po Lwów

Z Haliną Szydełko – prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce – na temat współpracy polskiej AK z innymi krajami Europy – rozmawia ks. Marcin Nabożny

KS. MARCIN NABOŻNY: - Jak zrodził się pomysł nawiązania współpracy pomiędzy polską Akcją Katolicką, a inicjatorami reaktywowania stowarzyszenia we Lwowie?

HALINA SZYDEŁKO: - Od trzech lat Polska Akcja Katolicka jest we władzach światowych stowarzyszenia. Z racji naszego usytuowania w Europie, powierzono nam zadanie inicjowania powstania Akcji Katolickiej w krajach naszych sąsiadów. Jesteśmy naturalnym łącznikiem między wschodem a zachodem Europy i mamy realną szansę, aby dobrze wywiązać się z tego zadania. Są już pierwsze efekty, ponieważ udało nam się to już zrealizować na Ukrainie. Od lat współpracuję z księdzem dr Jackiem Uliaszem, rektorem Instytutu Teologicznego we Lwowie, z którym znamy się jeszcze z czasów duszpasterstwa akademickiego. Korzystając z jego zaproszenia udaliśmy się do Lwowa w gronie przedstawicieli Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej, aby podzielić się swymi doświadczeniami. To pierwsze spotkanie, w którym uczestniczyła również reprezentująca Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej pani Maria Grazia Tibaldi, zaowocowało reaktywowaniem Akcji Katolickiej Archidiecezji Lwowskiej, co uroczyście ogłosił ks. abp Mieczysław Mokrzycki podczas uroczystej Mszy Świętej w Katedrze Lwowskiej 22 maja tego roku.

MN: - Jakie są dalsze plany dotyczące wzajemnej współpracy?

HSz: - Chcemy wspierać przyjaciół z Ukrainy w ich dalszych działaniach. Pomogliśmy im w pozyskaniu środków na organizowaną przez nich konferencję. Zapraszamy na nasze spotkania. W ubiegłym roku byliśmy organizatorami międzynarodowej konferencji Akcji Katolickiej, która odbyła się w Krakowie. Był na niej dr Franciszek Kowalski ze Lwowa, który teraz, wspólnie z ks. Uliaszem, jest na etapie tworzenia tymczasowych władz i struktur stowarzyszenia w archidiecezji lwowskiej. Miałam okazję jeszcze kilka razy spotkać się z nimi, aby zastanowić się nad dalszą współpracą. Na wiosnę przyjadą do Polski, aby przyjrzeć się jak funkcjonują nasze struktury stowarzyszenia.

MN: - Jakie są perspektywy rozwoju Akcji Katolickiej na Ukrainie?

HSz: - Archidiecezja lwowska jest pierwszą, która formuje struktury stowarzyszenia. Trzeba pamiętać, że kilka lat temu powstała tam Akcja Katolicka młodych pod nazwą KTM. Jest to odpowiednik naszego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Chcielibyśmy zaangażować ich w działania struktur międzynarodowych. Są pewne trudności, choćby wizowe. My możemy poruszać się swobodnie po Europie, w ich przypadku jest to bardziej skomplikowane i wymaga więcej wysiłku. Są to jednak trudności do pokonania i wierzę, że integracja z Międzynarodowym Forum Akcji Katolickiej, przy naszym pośrednictwie, będzie możliwa.

MN: - Czy Ukraina to jedyny kraj Europy wschodniej z którym polska Akcja Katolicka nawiązała współpracę?

HSz: - To pierwszy kraj, z którego organizacjami katolickimi współpracujemy oficjalnie. Staramy się rozszerzyć tę współpracę również na inne państwa. W sierpniu tego roku, byłam w tej właśnie sprawie w Ełku, gdzie zechciał mnie przyjąć ks. bp Jerzy Mazur - ordynariusz diecezji ełckiej, który obecnie jest przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Jego Ekscelencja obiecał nam pomoc w nawiązaniu kontaktu z przedstawicielami laikatu na Litwie, Białorusi i w Rosji. Będziemy ogromnie wdzięczni za tę pomoc, ponieważ do tej pory przyjeżdżały do nas osoby przypadkowe i za każdym razem inne. My chcemy, aby była to stała grupa, która z czasem będzie zdolna do tego, aby tworzyć struktury Akcji Katolickiej w swoich krajach.

MN: - A zatem Polska Akcja Katolicka we współpracy zagranicznej koncentruje się na krajach Europy wschodniej?

HSz: - Niezupełnie. Współpracujemy bardzo aktywnie z Instytutem Polskim Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Jest tam przecież spora grupa naszych rodaków. Przekazujemy nasze materiały formacyjne do Londynu, wymieniamy się doświadczeniami, a pan prezes IPAK Zenon Handzel, jest stałym gościem na naszych posiedzeniach Rady Krajowej oraz pielgrzymkach na Jasną Górę. Nawiązaliśmy również współpracę z Akcją Katolicką w Szwajcarii. We wrześniu tego roku miałam okazję uczestniczyć w konferencji w Lugano, gdzie wygłosiłam referat na temat zagrożeń, jakie dotykają Kościół we współczesnym świecie i jak Akcja Katolicka im się przeciwstawia.

Członkowie Sekretariatu Generalnego Międzynarodowego Forum AK wraz z asystentem kościelnym bp. Domenico Sigalinii, po wizycie w Sekretariacie Stanu w Watykanie. Pierwsza z prawej Prezes AK w Polsce Halina Szydełko

MN: - A jaka jest przyszłość polskiej Akcji Katolickiej w wymiarze międzynarodowym?

HSz: - W przyszłym roku kończy się kadencja Sekretariatu Międzynarodowego Forum AK. Mamy nadzieję dobrze wypaść w wyborach i pozostać we władzach światowych stowarzyszenia. Myślę, że dobrze wywiązujemy się z postawionych przed nami zadań. Podczas posiedzeń Sekretariatu w Rzymie często słyszę słowa uznania dla naszej aktywności. To nas motywuje. Przygotowujemy teraz prezentację naszych działań. Przedstawimy ją w sierpniu na Walnym Zebraniu Forum, które tym razem odbędzie się w Rumunii.

Ks. Marcin Nabożny

Na podstawie: „Niedziela” 47(2011), s. 36.

Zmieniony ( 18.11.2011. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki