Święto patronalne Akcji Katolickiej Drukuj Email

     "CHRYSTUS WODZEM, CHRYSTUS KRÓLEM, CHRYSTUS, CHRYSTUS, WŁADCĄ NAM!"

     Słowa tej pieśni rozpoczęły Eucharystię, w niedzielę 20 listopada 2011r. w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, święto patronalne, Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Katedrze Rzeszowskiej. W koncelebrze Mszy św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Kazimierza Górnego uczestniczyli księża Asystenci AK i KSM. W uroczystościach wzięli również udział członkowie POAK, KSM, obecna była prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Pani Halina Szydełko oraz Zarząd DIAK.

     W ostatnią niedzielę Roku Liturgicznego w Kościele katolickim przeżywamy wspomnienie Jezusa Chrystusa, jako Króla Wszechświata, aby podkreślić prawdę, iż Chrystus na końcu czasów przekaże Ojcu Niebieskiemu wieczne i powszechne królestwo. Uroczystość ustanowiona została przez papieża Piusa XI w 1925r. na zakończenie roku jubileuszowego. Temu wydarzeniu Papież poświęcił encyklikę Quas Primas, a zatwierdzając w 1930 r. statut dla polskiej Akcji Katolickiej, usankcjonował jego zapis mówiący, iż świętem patronalnym stowarzyszenia będzie święto Chrystusa Króla, a po reaktywowaniu AK w latach 90-ch XX wieku przyjęto tradycję obchodów tego święta, jako głównego święta AK.

     Ojciec św. Pius XI ustanawiając to święto, tak pisał w encyklice „Quas Primas”: „… nawałnica zła nawiedziła świat, ponieważ bardzo wielu ludzi usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo z własnych obyczajów i życia prywatnego, rodzinnego i publicznego; … i w przyszłości nie zajaśnieje pewna nadzieja stałego pokoju między narodami, dopóki tak jednostki, jak państwa stronić będą i zaprzeczać panowaniu Zbawcy Naszego…

     Uroczystość Chrystusa Króla w swojej wymowie wskazuje na cel ostateczny życia człowieka, czyli na zjednoczenie z Bogiem i oddanie się pod panowanie jego miłości w Królestwie Bożym.

     Dziś, w święto Chrystusa Króla wpatrujmy się sie w Chrystusa i składajmy Mu hołd, ofiarujmy Bogu swoje życie powiedział Ks. Biskup. Królowanie Chrystusa wyraża się w zbawieniu człowieka. Przez swoją śmierć na krzyżu Chrystus dał dowód miłości względem wszystkich ludzi i odpuszczając nasze grzechy pojednał nas z Ojcem.

     W homilii, którą wygłosił ks. Jacenty Mastej, Rektor WSD w Rzeszowie, postawił pytanie: "Z czym kojarzy się nam słowo "król"  – z władzą, bogactwem, przyjemnością. Porównując Chrystusa Króla z innymi władcami, stwierdzamy, iż Jezus nie posiada bogatej korony, lecz koronę cierniową, nie ma bogatego tronu, lecz tronem jest Mu krzyż. Królowie ziemscy dziedziczą tytuł lub zdobywają go w walce. Chrystus jest Królem Królów, wykupił nas i nabył naszą wolność na Kalwarii”.  Przed Piłatem, Jezus objawił się, jako Mesjasz, potwierdził swoją królewskość, zaznaczył, że królestwo Jego nie jest z tego świata. "Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” /J 18.37/

     Patrząc na Jezusa, widzimy, że jest On królem odrzuconych, jest wyśmiany, poniżony, upokorzony, Syn Człowieczy, który przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie. To krzyż pokazuje posłannictwo Mesjasza.

     Chrystus Pan jest Królem nie tylko dlatego, że jest naszym Stwórcą, ale również dlatego, że jest naszym Odkupicielem. Ofiarował swe życie na Krzyżu za nasze zbawienie, za nasze odkupienie – byliśmy bowiem niewolnikami grzechu. Nie należymy do siebie samych, zostaliśmy wykupieni za wielką cenę, za cenę Przenajświętszej Krwi Chrystusa.

     Żydzi, naród wybrany odrzucają Jezusa, jako Króla, to odrzucenie prowadzi do Jego intronizacji, wywyższenia na Krzyżu, to odrzucenie przez Żydów powoduje, że królewskość Chrystusa przechodzi na wszystkich ludzi „Ja zaś, gdy będę podwyższon od ziemi, wszystko podciągnę do siebie” – mówił Pan.

    Jezus Król, dla wielu ludzi jest dziś niewygodny. Chcą oni usuwać Chrystusa ze swojego życia, ze społeczeństwa. Stwierdzają: do życia się nam nie mieszaj, wiemy lepiej jak żyć, żyć wolnością niczym nieograniczoną, czyli „róbta co chceta”. To niedopuszczanie Jezusa, sprawia, iż szukamy sobie innych władców, którzy zaczynają królować w naszych sercach, w naszym życiu, a może to być władza, pieniądze, kariera, pożądliwość, czasem królem staje się ja sam. Ci inni królowie proponują życie bez zasad, bez Boga, wbrew przykazaniom. Ewangelia o błogosławieństwach, której wysłuchaliśmy, jest przepustką do Jego królestwa, zmusza nas do zobaczenia Boga w każdym człowieku wokół nas.

     Do kogo Jezus wypowiada osiem błogosławieństw? Błogosławieni! O kim mówi Jezus? O wspólnocie czy o Tobie? Jezus adresuje słowo „błogosławieni” do każdego z nas oddzielnie, każdy, bowiem osobiście, indywidualnie winien przyjąć i wypełnić słowo błogosławieństwa. Owi „błogosławieni” realizują się w każdym „błogosławionym”. Jezus posyła konkretne osoby: ubogie w duchu, tych, co się smucą, czystego serca, czyniący pokój, miłosierne, pragnące sprawiedliwości, rozumiejące doskonale, czym byłby nie mając miłości. Jezus wzywa abyśmy służyli innym, pokazał, nam, że królować to znaczy służyć, być oddanym, szukającym, kochającym, a życie ma sens, o tyle o ile, jest życiem dla drugiego człowieka.

     Chrystus mój Król - miejmy odwagę przyznać się do Chrystusa, w rodzinie, w pracy, w każdej sytuacji w życiu. Zadam sobie pytanie, czy noszę medalik? Czy uczestniczę we Mszy św.? Czy mam czas na modlitwę? Czy potrafię uszanować piątek? Czy w kłopotach opieram się na Bogu?   Wszelkie prawa legalizujące aborcję, „małżeństwa homoseksualne”, promowanie fałszywych religii, są w istocie odrzuceniem Królestwa Chrystusa, świadomym odrzuceniem Jego władzy i Jego prawa. Chrystus - Król wszechświata, przypomina w Ewangelii, że najważniejsze są właściwe relacje człowieka z Bogiem.

     W modlitwie Pańskiej wzywamy „przyjdź Królestwo Twoje…”. Królestwo Chrystusa musi wzrastać w naszych sercach. Królestwo Chrystusa jest królestwem prawdy i życia, świętości i łaski, królestwem sprawiedliwości i pokoju. W dzisiejszym świecie nie tylko słowem i językiem, ale czynem i prawdą mamy dochowywać wierności Bogu.

     Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to wspólnoty ludzi żyjących prawem Ewangelii, uczących się świętości, wzajemnie się wspierając - służą innym. Poprzez pełniejsze poznanie ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu, tworzą nowy sposób myślenia dojrzałego, postawy godne chrześcijanina.

    Za długoletnią pracę dla dobra dzieci, za poświęcenie i ogromne zaangażowanie w prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego „Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole – ARKA MŁODYCH" w Jaśle, Pani Janina Świstak, wiceprezes DIAK, Prezes POAK w parafii św. Stanisława BM w Jaśle uhonorowana została Medalem BENE MERENTI, wręczonym przez Ks. Biskupa.

     Również 20 nowych Prezesów POAK otrzymało nominacje z rąk Ks. Biskupa, a grupa kandydatów na członków KSM złożyła przyrzeczenia gotowości do służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie przez uczciwą pracę i kulturę życia.

     Prezes AK Pan Artur Stojałowski i Prezes KSM podziękowali Ks. Biskupowi za obecność wśród nas i za wsparcie modlitwą, oraz Księżom Asystentom Diecezjalnym i wszystkim członkom stowarzyszenia za rok pracy dla dobra Kościoła i ludzi.

     Na zakończenie Eucharystii Ks. Biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa obecnym członkom Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którzy świadome uczestniczą w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi.

WSZYSCY JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO GŁOSZENIA KRÓLESTWA BOŻEGO!

Małgorzata Jaworska

zdjęcia kl. Patryk Smoleń 

Zmieniony ( 29.11.2011. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki