Akcja Katolicka w służbie dzieciom Drukuj Email

      Biorąc pod uwagę cele i zadania jakie stawia przed sobą Akcja Katolicka, dają one szerokie pole do działania na różnych płaszczyznach życia. Podejmowane są przez członków stowarzyszenia różne inicjatywy. Trudno jest wymienić wszystkie realizowane przez parafialne oddziały Akcji Katolickiej naszej diecezji, gdyż zależą one od specyfiki konkretnej wspólnoty parafialnej. Ogólnie rzecz ujmując są to inicjatywy modlitewne, organizowanie pielgrzymek, wspieranie działalności charytatywnej, zaangażowanie w redagowanie gazetek parafialnych, pomoc rodzinom potrzebującym wsparcia, itp.

     Szczególny wymiar zaangażowania widoczny jest w oddziałach przy parafii św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie i św. Stanisława w Jaśle. Oprócz zadań wynikających ze statutów, zaangażowania w życie parafialne, w swej pracy rocznej uwzględniają szczególną troskę o dzieci.

     Parafialny Oddział AK przy parafii św. J.S. Pelczara w Rzeszowie od wielu lat prowadzi aktywną działalność. Ich zaangażowanie widoczne jest m.in. w pielęgnowaniu polskości i dziedzictwa narodowego, podtrzymywaniu i rozwoju twórczości ludowej, działalności charytatywnej, czynnym udziale w uroczystościach parafialnych, pomocy w budowie świątyni, a także organizowaniu wypoczynku i wycieczek dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii zimowych. Półkolonie „Dziedziniec Zima” organizowane są przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 12 w Rzeszowie, w budynku której odbywają się zajęcia. Są one przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Każdego roku bierze w nich udział ponad 70 dzieci. Głównymi celami tego rodzaju zajęć są przede wszystkim opieka wychowawczo-edukacyjna, pogłębianie wiedzy religijnej, rozwijanie umiejętności artystycznych, propagowanie aktywnego odpoczynku, nauka piosenek religijnych i patriotycznych. W związku z tym przeprowadzane są różne zajęcia sportowe, plastyczne, gry i zabawy, nauka tańca, nauka piosenek, konkursy wiedzy religijnej, wycieczki do kina, bibliotek, domów kultury. Organizowane są ciekawe spotkania z zaproszonymi gośćmi, jak np. z Jiekatieriną Szerengowską – z Kamczatki w 2009 r.

Wycieczka do Dukli 2007 r Fot  Archiwum Arki Młodych

Wycieczka do Dukli 2007 r Fot  Archiwum Arki Młodych

     Kolejnym sposobem na podobną działalność tego oddziału jest organizowanie półkolonii w okresie wakacji. Obywają się one pod hasłem „Dziedziniec Lato”. Mają one miejsce w lipcu przy współpracy tej samej placówki oświatowej. Ta wakacyjna forma odpoczynku dla dzieci i młodzieży również cieszy się dużym zainteresowaniem. Rokrocznie bierze w nich udział ponad 60 dzieci w wieku 4-14 lat. W czasie trwania letniego wypoczynku realizowane są podobne cele. Przy wykorzystaniu wcześniej wspomnianych metod szczególnym rysem są piesze i autokarowe wycieczki. W dotychczas realizowanych półkoloniach dzieci mogły zobaczyć Bałtowski Park Jurajski, Baranów Sandomierski, Ujazdów, stadninę „Janczar” w Pstrągowej, lotnisko w Jasionce, Podziemną Trasę Turystyczną w Rzeszowie oraz Muzeum Miasta Rzeszowa.

     Kolonie te mogą się odbywać dzięki pracy wolontariuszy i wsparciu finansowemu wielu osób i instytucji. Oddział parafialny AK pozyskiwał także na ten cel środki z dotacji państwowych.

Wycieczka na Liwocz, 2007 r. Fot. Archiwum Arki Młodych

Wycieczka na Liwocz, 2007 r. Fot. Archiwum Arki Młodych

     Z pomocą dzieciom i rodzinie przychodzi także od wielu lat oddział AK z parafii św. Stanisława w Jaśle. Istniejące od 1998 r. stowarzyszenie prowadzi od 1999 r. placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole – Arka Młodych”. Jest ona zarejestrowana w Rejestrze Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Województwa Podkarpackiego. „Arka Młodych” jest jedyną w powiecie placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego. Znajduje się w domu parafialnym, gdzie na swe potrzeby ma do dyspozycji 300 m2. Placówka odgrywa istotną rolę w parafii spełniając rozliczne funkcje wobec swych wychowanków, m.in. socjalno-bytową, profilaktyczno-wychowawczą i wspierająco-stymulującą. Są one realizowane przez 6 godzin dziennie w dni robocze przez cały rok. Codziennie zapewniane jest dożywianie, organizowane są różnego rodzaju zajęcia, konkursy, turnieje, zapewniany jest bezpłatny udział w wycieczkach, półkoloniach w czasie wakacji. W zależności od roku opieką objętych jest od 70 do ponad 120 dzieci. W placówce realizowany jest program wychowawczo-edukacyjny z elementami profilaktyki, w którym wychowankowie biorą udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, artystycznych oraz intelektualnych. Dla wychowanków organizowane są różne bliższe i dalsze wycieczki autokarowe, m.in. do Krynicy, Inwałdu, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wysowej, Rymanowa Zdroju, Iwonicza Zdroju, Miejsca Piastowego, Bóbrki, Żarnowca, Kalwarii Pacławskiej, Krasiczyna, Tuchowa, Ciężkowic, Soliny. Odbywają się także wyjazdy do kina, muzeum i teatru w Rzeszowie. Świetlica stara się również sprawiać dzieciom niespodzianki z okazji wspomnienia św. Mikołaja. W ubiegłym roku miało to szczególny charakter, gdyż placówka została zaproszona do udziału w programie „Qurier św. Mikołaja” prowadzonego przez Fundację Przyjaciółka w Warszawie. Prowadziła ona akcję, której celem było spełnienie marzeń dzieci. Każde dziecko napisało list do św. Mikołaja. Poprzez Fundacje trafiły one do sponsorów, którzy ufundowali prezenty.

Wycieczka do Inwałdu, 2007 r., Fot. Archiwum Arki Młodych 

Wycieczka do Inwałdu, 2007 r., Fot. Archiwum Arki Młodych

     Prowadzący placówkę Parafialny Oddział AK przy parafii św. Stanisława w Jaśle spotyka się w swej działalności z życzliwością wielu osób. Dzięki ich hojności i zrozumieniu cennej inicjatywy możliwa jest realizacja programu wychowawczego. Oprócz ks. dziekana Tadeusza Paszka – dyrektora placówki – wspierają jej działanie władze Miasta i Gminy Jasło, osoby prywatne, jak również pozyskiwane są środki finansowe z konkursów i projektów. Tego typu działalność prowadzona przez te parafialne oddziały AK w Rzeszowie i Jaśle zasługuje na uznanie oraz powinna mobilizować i dawać inspirację innym, którym nie jest obojętny los i wychowywanie dzieci i młodzieży.

ks. Marcin Nabożny

Na podstawie: „Niedziela rzeszowska” 51(2011), s. VII. 

Zmieniony ( 17.12.2011. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki