Akcja Katolicka w ewangelizacji przez sport Drukuj Email

     Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym każdy wierzący może znaleźć właściwe dla siebie miejsce. Poprzez udział i zaangażowanie w jego strukturach ludzie świeccy włączają się w budowanie Kościoła, który jest naszym domem. Akcja Katolicka nie jest duszpasterstwem dla elit, ale miejscem, gdzie każdy wierzący może zaangażować się w życie Kościoła.

     Szczególną formą zaangażowania w działalność Akcji Katolickiej są organizowane przez pana Jana Furtka z Krasnego ogólnopolskie pielgrzymki rowerowe. Od kilku lat uczestniczy w nich wiele osób. Pielgrzymki te są nie tylko realizowaniem swego hobby, ale mają też szeroki wymiar ewangelizacyjny. Podejmowany trud pielgrzymowania, połączony jest z modlitwą, codzienną Eucharystią i w ten sposób zbliża samych uczestników do Pana Boga, ale także stanowi świadectwo wiary wobec innych.

     Od 2007 r. zorganizowane zostało 7 pielgrzymek rowerowych. W 2007 r. ich uczestnicy w trzech wyprawach z Rzeszowa dotarli do Lewoczy na Słowacji, Wilna i Kalwarii Pacławskiej. Podobnie w kolejnym roku zorganizowano trzy wyprawy, których celem były Lwów, Wilno i Kalwaria Pacławska. W 2009 r. jako cel pielgrzymowania wyznaczono kilka miejsc. W maju było to sanktuarium w Máriapócs we wschodnich Węgrzech, gdzie pielgrzymowano z hasłem „Abyśmy byli jedno”. Pielgrzymi w grupie liczącej 76 osób przemierzyli ponad 780 km. Następnie w lipcu z hasłem „Bóg dawcą życia” kolarze-pielgrzymi wyruszyli do Wilna. Trasa licząca ponad 1000 km nie okazała się zbyt długa i przemierzyło ją niemal 90 osób, w tym 6 księży. Jeszcze w tym samym roku w sierpniu pod hasłem „Bóg kocha życie” wyruszyła ogólnopolska pielgrzymka z Rzeszowa na Jasną Górę. Uczestniczyło w niej 56 osób.

     Kolejny rok, podobnie jak wcześniejsze, okazał się bardzo owocny w pielgrzymowanie. Już w maju pod hasłem „Dajmy świadectwo miłości” peleton rowerzystów zmierzał do Marija Bistrica w Chorwacji. W lipcu celem pielgrzymowania uczyniono ponownie Wilno, a uczestnikom towarzyszyły słowa „Zło dobrem zwyciężaj”. Jako cel kolejnego i ostatniego zarazem wyjazd w tym roku, uczyniono Kalwarię Pacławską.

     W obecnym – 2011 roku – pod patronatem Akcji Katolickiej wyruszyły dwie pielgrzymki. Pierwsza z nich w maju była dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II. Jako hasło obrano słowa „Dzięki za Twoją świętość”. Celem tego wyjazdu była miejscowość Krtiny w Czechach. W lipcu natomiast pod hasłem „Tylko miłość jest twórcza”, wyruszyła ogólnopolska pielgrzymka Rzeszów-Wilno.

     W czasie pielgrzymek ich uczestnicy mają okazję zwiedzić wiele ciekawych miejsc i obiektów, które znajdują się na trasie ich przejazdu. Pielgrzymowanie bowiem, zwłaszcza rowerowe, jest szczególną formą poznawania świata. Nie jest w nim najważniejsza droga, ale cel, do którego się zmierza. Nan trasie nasi rowerzyści spotykają wiele życzliwych osób, którzy powierzają im swoje intencje. Ilekroć przejeżdżają przez Suchowolę, zdążając do Wilna, wita ich mama bł. ks. Jerzego– Marianna Popiełuszko.

     W najważniejszych miejscach kolarze-pielgrzymi jadą ubrani w koszulki z hasłem pielgrzymki, białym orłem w koronie na plecach i znakiem Akcji Katolickiej. Stanowi to piękne świadectwo, ale także promocję Polski i Akcji Katolickiej na ulicach i drogach w Polsce i poza jej granicami.

     Pielgrzymki organizowane przez pana Jana Furtka pod patronatem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Rzeszowie, mają także obok charakteru czysto sportowego wymiar ewangelizacyjny. Bywa tak, że na pielgrzymkę trafiają osoby słabo lub wcale nie związane z Panem Bogiem i Kościołem. Zapisują się, gdyż jest to dla nich czysto sportowe wyzwanie. W czasie pielgrzymowania spotykają się, nieraz po długiej przerwie, z modlitwą, różańcem, sakramentami. Taka działalność ruchu pielgrzymkowego wpisuje się w cele stawiane Akcji Katolickiej, która poprzez swych członków ma ukierunkowywać różne sfery życia człowieka na zadania apostolskie, przenikać wartościami ewangelicznymi życie społeczne. Dlatego też pielgrzymki rowerowe są ciekawą propozycją dla wielu ludzi, zwłaszcza młodych. Ta forma spędzania czasu uczy współpracy młodszych i starszych, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu.

ks. Marcin Nabożny

Na podstawie: „Niedziela rzeszowska” 1 (2012), s. VII.

Zmieniony ( 06.01.2012. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki