Akcja Katolicka w Polsce Drukuj Email

Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski potwierdziło wybór prezesa Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce

 Obradujące w Warszawie Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski dokonało (13 bm.) wyboru prezesa na nową kadencję Zarządu  Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Spośród trzech kandydatów wybranych przez  Radę KIAK w listopadzie ubiegłego roku, biskupi wskazali na obecną prezes  zarządu Halinę Szydełko, która otrzymała od członków Akcji Katolickiej  największą liczbę głosów.  Przez najbliższe cztery lata będzie kierowała tą  najliczniejszą organizacją katolików świeckich w Polsce, liczącą ok.  25 tysięcy  członków zwyczajnych oraz 1904 członków wspierających.

Akcja Katolicka działa w 39 diecezjach i archidiecezjach. Jej struktury istnieją przy 1890 Parafialnych Oddziałach.   Najliczniejsze struktury  działają w diecezji tarnowskiej 3950 członków, 178 POAK, przemyskiej 3299, 291  POAK, bielsko-żywieckiej 1352, 78 POAK, i poznańskiej 1150, 80 POAK.  Wśród członków Akcji Katolickiej jest 14 parlamentarzystów, w tym jeden senator. W samorządach lokalnych wszystkich szczebli (sejmiki wojewódzkie, rady powiatu,  rady miast i gmin, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast)  obecnych jest 159 członków stowarzyszenia.

Wiele Diecezjalnych Instytutów AK współpracuje z różnymi innymi grupami w Kościele, m.in. : z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży,  Caritas, Radą Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Klubem Inteligencji  Katolickiej, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, Ruchem Światło-Życie,   Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich,  Biurami Radia Maryja, Civitas  Christiana, Duszpasterstwem Nauczycieli,  Stowarzyszeniem Wychowawców  Katolickich. Akcja Katolicka prowadzi  różnorodną działalność  dostosowaną do  warunków i specyfiki danego środowiska. Na wyróżnienie zasługują: działania  formacyjne, aktywność charytatywna, prowadzenie poradnictwa rodzinnego,  organizacja festynów, konkursów szkolnych, turniejów sportowych,  pielgrzymek,  prowadzenie świetlic i bibliotek oraz sklepików parafialnych. Wspiera misje w krajach trzeciego świata oraz katolickie środowiska polonijne w krajach Europy  Wschodniej. Stowarzyszenie współpracuje z władzami samorządowymi.

     Na czele Akcji Katolickiej stoją Rada i Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, które koordynują działalnością organizacji. Zarząd KIAK organizuje szkolenia liderów stowarzyszenia, konferencje i spotkania formacyjne. Pod jego auspicjami organizowany jest listopadowy Festiwal Pieśni Patriotycznej w Krakowie. Regularnie wydawane są książki formacyjne w ramach Biblioteki AK oraz biuletyn będący przeglądem najważniejszych inicjatyw na poziomie diecezjalnym, ogólnopolskim oraz zagranicznym. Polska Akcja Katolicka od 2008 roku reprezentowana jest w ścisłych  władzach Międzynarodowego Forum AK z siedzibą w Rzymie. Wspiera odrodzoną Akcję  Katolicką w archidiecezji lwowskiej na Ukrainie. Współpracuje ze strukturami  stowarzyszenia w innych krajach, m.in. z Instytutem Polskim Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii.

Prezes Halina Szydełko jest przedstawicielem Polski w Sekretariacie Generalnym Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej (FIAC). Jest również członkiem Rady Katolików Świeckich. Z zawodu jest prawnikiem. Jako radca prawny zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego.

Bożena Ulewicz, członek Zarządu KIAK ds. kontaktów z mediami

13-03-2012

Zmieniony ( 27.03.2012. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki