Rozdział V Drukuj Email
Rozdział V
Zasady sprawowania funkcji

Art. 62.

Działalność organów Akcji Katolickiej w sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem określają regulaminy uchwalane przez te organy, zatwierdzone w diecezji przez biskupa diecezjalnego, a w zakresie ogólnopolskim- przez Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej.

Art. 63.

Kadencja Zarządów, Komisji Rewizyjnych, delegatów do Rady Krajowego Instytutu oraz powołanych członków Rad trwa trzy lata.

Art. 64.

Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.

Art. 65.

1. Zarząd Diecezjalnego Instytutu, Zarząd parafialnego Oddziału oraz poszczególni członkowie tych Zarządów mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Biskupa Diecezjalnego.

2. Zarząd Krajowego Instytutu oraz poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Konferencję Episkopatu Polski

3. Przepisy te stosuje się odpowiednio do Rad Diecezjalnych Instytutów i Rady Krajowego Instytutu oraz do poszczególnych członków tych Rad.

 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki