Wyrazy solidarności i poparcia w sprawie obrony polskości Drukuj Email

Wyrazy solidarności i poparcia 

Siódmego maja, o godzinie 12.00, we Wrocławiu, Marek Muszyński, Eugeniusz Szumiejko i Janusz Wolniak (Sekretarz Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej) rozpoczęli głodówkę w proteście przeciwko degradacji polskiej oświaty a także w  sprzeciwie wobec dyskryminowania Telewizji "Trwam".

Miejscem protestu jest sala im. Piotra Bednarza w budynku "Solidarności" przy pl. Solidarności  1/3/5.

Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Halina Szydełko wystosowała list do uczestników protestu z wyrazami solidarności i poparcia, polecając głodujących łasce Bożej Opatrzności i opiece Maryi Królowej Polski.

Zwracamy się do wszystkich członków Akcji Katolickiej o modlitewne wsparcie Marka Muszyńskiego, Eugeniusza Szumiejki i Janusza Wolniaka.

Prezes Halina Szydełko do osób głodujących we Wrocławiu

Warszawa, 8 maja 2012 r.

Wielce Szanowni Panowie!

Proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacunku i uznania dla Waszej decyzji podjęcia protestu głodowego w obronie polskiej  historii, tradycji, kultury, patriotyzmu i oświaty.

Nie można się pogodzić z tym, aby w suwerennym kraju rząd podejmował wrogie narodowi polskiemu działania, godzące w jego wartości i przekreślające harmonijny rozwój przyszłych pokoleń. Niestety, tak właśnie w naszym kraju się dzieje. Dlatego ogromnie cenna jest odważna postawa Szanownych Panów, broniących wartości i tradycji Polaków, które według bł. Jana Pawła II, są „cennym skarbcem…, duchowym zasobem…, wielkim wspólnym dobrem, które potwierdza się każdym wyborem, każdym szlachetnym czynem, każdym autentycznie po chrześcijańsku przeżytym życiem.”

Papież-Polak wielokrotnie podkreślał, że „o duchowej substancji narodu, a więc o jego tożsamości w dziejach, stanowi  kultura”. Kierując się tymi słowami Akcja Katolicka w Polsce będzie wytrwale i konsekwentnie stawać w obronie wiary i polskości – wartości, bez których nie  może istnieć nasz naród.

Przesyłając wyrazy szacunku, łączę zapewnienie o pamięci w modlitwie. Każdego dnia członkowie Akcji Katolickiej w Polsce będą polecać Was i Wasz protest Bożej Opatrzności i opiece Maryi Królowej Polski.

Króluj nam Chryste!

Halina Szydełko Prezes Zarządu KIAK

Zmieniony ( 11.05.2012. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki