Rozdział VI Drukuj Email
Rozdział VI
Majątek Akcji Katolickiej

 

Art. 66.

Majątek Akcji Katolickiej składa się z

  1. majątku Diecezjalnych Instytutów
  2. majątku Krajowego Instytutu.

Art. 67.

Majątek Krajowego Instytutu tworzą wpłaty Akcji Katolickiej z poszczególnych diecezji oraz majątek własny. Wysokość wpłat określa regulamin uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu.

Art. 68.

Majątek Akcji Katolickiej tworzą:

  1. składki członkowskie,
  2. darowizny,
  3. spadki i zapisy,
  4. dochody z własnej działalności gospodarczej,
  5. dochody z ofiarności publicznej organizowanej za zgodą Biskupa Diecezjalnego.
  6. ruchomości, nieruchomości i dochody z praw majątkowych

Art. 69.

W sprawach majątkowych Akcję Katolicką reprezentują:

  • - na szczeblu krajowym prezes lub zastępca i skarbnik,
  • - na szczeblu diecezjalnym prezes lub zastępca i skarbnik.
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki