Akcja Katolicka u Królowej Polski -  XVII Ogólnopolska Pielgrzymka w obronie wiary i polskości Drukuj Email

     16 czerwca wczesnym rankiem wyruszyliśmy razem z naszymi Asystentami Diecezjalnymi Ks. St. Poterą i Ks. P. Synosiem do Sanktuarium na Jasną Górę, na doroczne spotkanie członków i sympatyków stowarzyszenia z całej Polski, które w tym roku odbywało się w obronie wiary i polskości.

     Przed głównymi uroczystościami uczestniczy spotkali się w częstochowskiej katedrze z Księdzem Arcybiskupem Wacławem Depo metropolitą częstochowskim, który podkreślał, że nie można wstydzić się Chrystusa, trzeba się do Niego głośno przyznawać, w każdej sytuacji i miejscu. Prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko i Krajowy Asystent Kościelny Bp Mariusz Leszczyński w swoim apelu skierowanym do struktur diecezjalnych i parafialnych, zwrócili uwagę na narastające w Polsce procesy laicyzacji i sekularyzacji, czego konsekwencją jest walka z Kościołem, próby zepchnięcia ludzi wierzących na margines społeczny. Nasz udział w pielgrzymce to świadectwo wiary w Boga, miłości do Najświętszej Maryi Panny, przywiązania do Kościoła. Obecnością swoją manifestujemy prawa do obecności wartości ewangelicznych i zasad katolickiej nauki społecznej w życiu publicznym, co podkreślali członkowie zarządu Akcji Katolickiej.

     Odbył się również przemarsz, kilku tysięcy zebranych członków stowarzyszenia, ulicami Częstochowy, pod szczyt Jasnogórski, z modlitwą różańcową za Polskę i o ożywienie wiary.

     Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Bp Edward Frankowski, który przytoczył słowa bł. Jana Pawła II: „Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej do ukazania tych wymiarów życia, o których dziś często się zapomina, a które stają się przez to pilniej potrzebne, takie jak życie wewnętrzne i milczenie, odpowiedzialność i wychowanie, bezinteresowność i służba, powściągliwość i braterstwo, nadzieja na przyszłość i umiłowanie życia”. Świadomi jesteśmy i tego chcemy nauczyć się u Matki Najświętszej, dlatego tu dzisiaj jesteśmy, licznie zgromadzeni – wskazywał w homilii Bp Edward Frankowski. Podkreślał, również, że w zmieniającej się rzeczywistości, przy nasilonych działaniach antykościelnych, należy podjąć intensywne starania o odbudowę Polski. – Czas już najwyższy, aby odbudować gospodarkę, aby zaprzestać samowoli wyprzedaży dóbr narodowych. Czas, aby rozbudować i tworzyć nowe miejsca pracy w kraju, aby młodzieży nie odsuwać od ogniska rodzinnego. Czas, aby zaprzestać niszczenia atmosfery patriotyczno-narodowej za pomocą mediów - mówił Kaznodzieja.

     Przedstawiciele Akcji Katolickiej prosili Matkę Najświętszą o umocnienie wiary, aby gorliwiej nieść światu Ewangelię, stosując się do wskazań Soboru Watykańskiego II w 50 rocznicę jego rozpoczęcia. Prosili o ożywienie i umocnienie miłości do Jezusa, o powrót do chrześcijańskich wartości w Europie, a zwłaszcza w Polsce.  Chcemy Bogu powierzyć przyszłość Ojczyzny, prosząc o mądre, dojrzałe społeczeństwo, które potrafi dokonywać trafnych i rozsądnych wyborów, ale równocześnie o dary Ducha Świętego dla rządzących, aby wypełniając swój urząd kierowali się zawsze dobrem wspólnym – podkreślała Prezes Akcji Katolickiej Halina Szydełko.

     Pielgrzymkę, poprzedziła konferencja poświęcona II Soborowi Watykańskiemu z udziałem o. Jerzego Tomzińskiego i ks. prof. dr hab. Tadeusza Borutki. Miała ona w tym roku wymiar międzynarodowy, bowiem przybyli przedstawiciele stowarzyszenia z Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Akcja Katolicka, to szczególne narzędzie opatrzności w misji Kościoła - mówił Papież Pius XI, Ojciec Święty Jan Paweł II mówił: „Akcjo Katolicka, nie lękaj się, należysz do Kościoła i mieszkasz w sercu Boga...”, Ojciec Święty Benedykt XVI prosi nas abyśmy „pozostawali wiernymi strażnikami chrześcijańskiego depozytu".

     Tegoroczna pielgrzymka odbywała się czasie szczególnym, w czasie przygotowania do Roku Wiary, który trwa na Jasnej Górze.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!

Małgorzata Jaworska

Zmieniony ( 28.06.2012. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki