Rozdział VII Drukuj Email
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Akcji Katolickiej

Art. 70.

Statut Akcji Katolickiej może zmienić Konferencja Episkopatu Polski z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Krajowego Instytutu uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.

Art. 71.

1. Akcję Katolicką w diecezji lub w parafii może rozwiązać lub czasowo zawiesić Biskup Diecezjalny z własnej inicjatywy, lub na wniosek Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.

2. Likwidatora rozwiązanej w diecezji Akcji Katolickiej wyznacza Biskup Diecezjalny.

3. W przypadku rozwiązania Akcji Katolickiej w diecezji majątek Diecezjalnego Instytutu, pozostały po likwidacji, staje się własnością diecezji.

Art. 72.

1. Akcję Katolicką w Polsce może rozwiązać Konferencja Episkopatu Polski z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Krajowego Instytutu uchwalony większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.

2. Likwidatora rozwiązanej Akcji Katolickiej wyznacza Konferencja Episkopatu Polski.

3. W przypadku rozwiązania Akcji Katolickiej w Polsce majątek Krajowego Instytutu, pozostały po likwidacji, staje się własnością Konferencji Episkopatu Polski.

Art. 73.

Statut Akcji Katolickiej w Polsce wymaga do jego wejścia w życie zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski.

 

 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki