Jesienne spotkania formacyjne - "Wiara - tajemnica spotkania Boga z cz這wiekiem" Drukuj Email

 Spotkania formacyjne Akcji Katolickiej – "Wiara- tajemnica spotkania Boga z cz這wiekiem"...

„Wiara - tajemnica spotkania Boga z cz這wiekiem” – to tytu spotkania formacyjnego cz這nków i sympatyków Akcji Katolickiej, Ksi篹y Asystentów Dekanalnych i Parafialnych, które odby這 si w dniu 20 pa寮ziernika 2012r. w parafii 鈍. Micha豉 Archanio豉 w Rzeszowie. Obecni byli równie Asystenci Diecezjalni, Ks. Pra豉t Stanis豉w Potera, Ks. dr Pawe Syno, przyby do nas Ksi康z Biskup Ordynariusz Kazimierz Górny. W homilii hierarcha przypomnia, 瞠 Rok Wiary ma rozbudza w wierz帷ym aspiracje do wyznawania wiary w pe軟i, wyznawania z ufno軼i i nadziej.

Rok Wiary ma by zaproszeniem do pog喚bienia wiary i prze這瞠nia jej na konkretne decyzje 篡ciowe. 砰czy aby鄉y 篡li sakramentami, kochali Matk Bo膨 Ró瘸鎍ow, kochali Polsk, mieli ufno嗆 w Mi這sierdzie Bo瞠, a w codzienno軼i byli darem dla drugiego cz這wieka i realizowali nasze powo豉nie, z którego b璠ziemy rozliczani.

Wyk豉d na temat „Wiara- tajemnica spotkania Boga z cz這wiekiem” wyg這si Ks. Krzysztof Golas ( KUL), który prowadzi rozwa瘸nia nad prawdami wiary, ich powi您aniu z 篡ciem i wyzwaniami we wspó販zesnym 鈍iecie.

Rozwa瘸nia dotyczy造 równie wiary, jako postawy, jako relacji mi璠zy cz這wiekiem a Bogiem. Wiara jest do鈍iadczeniem, jest por瘯 dóbr przysz造ch, jest tajemnic spotkania Boga z cz這wiekiem. Bóg jest nam potrzebny, a nie dobra ziemskie, Bóg dopuszcza sytuacje /nieszcz窷cia, kataklizmy/, poprzez które cz這wiek widzi swoj krucho嗆 podkre郵a prelegent. Poza chrze軼ija雟twem nie ma wiary, jest tylko przygotowanie do przyj璚ia wiary, tylko chrze軼ija雟two zbawia, nie mo積a nas katolików postawi na równi z innymi religiami, poprzez chrzest weszli鄉y do wiary Chrystusowej, tylko z nami Jezus si uto窺amia.

Wierzy to przyj望 prawd, 瞠 w nas mieszka Bóg, wiara nie jest to窺ama z wiedz o Bogu. Pytaj帷 o wiar, nale篡 postawi pytanie o zbawienie? Czy ja potrzebuj kogo wi璚ej, czy potrzebuje Bo瞠j blisko軼i? Bóg pyta cz這wieka, czy chcesz by zabawiony?

Cz瘰to wiar i zbawienie sprowadzamy do obrz璠ów, pewnych formalno軼i, do religii, do uczynków, b璠zie ona wówczas zimna, a wiara ma by gor帷a. Mamy te do czynienia z wiar powierzchown, formaln, albo wr璚z pozorn. Cz這wiek deklaruj帷, 瞠 wierzy, w istocie 篡je tak, jakby nie wierzy, wiara nie ma 瘸dnego wp造wu na jego 篡cie, postawy, czy sposób my郵enia, za t rzekom wiar nie idzie 瘸dne realne zaanga穎wanie ani praktykowanie. S造szymy wygodny slogan: wierz帷y—niepraktykuj帷y, to jest przeniesienie wiary i Pana Boga, w sfer czystej, a raczej pustej teorii. Zbawienie cz這wieka nie dokona這 si w sposób formalnoprawny, na papierze, zbawienie cz這wieka dokona這 si na krzy簑, Syn Bo篡, Bóg i Cz這wiek, we w豉snej osobie, przyszed na ziemi, by osobi軼ie dokona dzie豉 pojednania i odkupienia cz這wieka, czy wolno wobec takiej mi這軼i i cierpienia przechodzi oboj皻nie, nie! To wymaga naszej odpowiedzi w postaci mi這軼i i zaufania - to nasza wiara. Pytanie o wiar powinno by zast徙ione pytaniem o zbawienie, czy ja potrzebuj zbawienia?

Chrystus przynosi dar zbawienia, dar wiary ka盥emu cz這wiekowi, ale nie ka盥y go przyjmuje, tylko ufne otwarcie si cz這wieka na Boga jest wiar. Wiara rodzi si ze s逝chania S這wa Bo瞠go, Ko軼ió 篡je przez to, 瞠 s逝cha S這wa Bo瞠go, Pan Bóg daje s這wa obietnicy, mówi o wieczno軼i, chce cz這wieka do niej doprowadzi, jest pos逝szny, czyni wszystko, co obieca cz這wiekowi.

Wiara to pój軼ie w blisko軼i z Bogiem, to pewno嗆, 瞠 ze mn jest Bóg, to tracenie czego ze wzgl璠u na przyznanie si do Chrystusa. Ka盥y dosta 豉sk wiary, ale mo瞠 si jej zaprze, brak wiary oznacza, 瞠 sami odrzucamy Boga, czyli jedyny ratunek. Tym samym skazujemy si na pot瘼ienie, zbawienie lub pot瘼ienie to jest prosta, logiczna konsekwencja naszej decyzji - za lub przeciw Bogu.

ζska wiary otrzymana na chrzcie 鈍i皻ym, jest skarbem, o który trzeba dba ca貫 篡cie. Wiara nigdy nie jest spraw prywatn i nie mo積a ogranicza jej tylko do murów ko軼io豉, nie mo積a zostawia jej przed drzwiami ministerialnego gabinetu, zak豉du pracy, uczelni czy szko造, wiary nie mo積a zachowywa dla siebie. Cho jej wyznawanie ma wymiar osobisty, zachowuje przy tym charakter publiczny. Zerwanie wi瞛i z Ko軼io貫m jest równoznaczne z wyparciem si wiary, która „(...) potrzebuje wspólnoty wierz帷ych. Ka盥y wierny mo瞠 wierzy jedynie w wierze Ko軼io豉” (KKK 1253). Trzeba dba o jej wzrost, tak by sta豉 si 鈍iadectwem buduj帷ym wiar drugiego cz這wieka, a do 鈍iadectwa wiary zobowi您any jest ka盥y ochrzczony, wiara to窺ama jest ze zbawieniem.

Dzi, gdy wiar si o鄉iesza, zni瘸 do poziomu 鈍iata, gdy ludzie wierz帷y nie staj w obronie swojej wiary, potrzebujemy nawrócenia, by zado嗆uczyni za grzechy przeciwko wierze i przypomnie sobie, i sakrament chrztu 鈍i皻ego jest dla nas zobowi您aniem do piel璕nowania wiary, do rozbudzania w sobie ci庵貫go pragnienia Boga i 篡cia we wspólnocie z Nim.

Wierzy - to znaczy nawi您a g喚boko osobist wi篥 z naszym Stwórc i Odkupicielem w mocy Ducha 安i皻ego, i uczyni t wi篥 fundamentem ca貫go 篡cia, wierzy - to znaczy zawierzy Bogu, powierzy Mu nasz los. Nigdy nie jest tak, 瞠 wiar mam na takim poziomie, i nie musz nad ni pracowa, pog喚bia jej, chocia wiara jest niemierzalna.

Nie ma oddzielenia mojej wiary od czynów, albo bierzemy ca造 pakiet, albo nic stwierdzi prelegent. Przez 鈍iadectwo ludzi wierz帷ych rodzi si wiara Ko軼io豉, my jeste鄉y powo豉ni z Ko軼io豉 do dawania 鈍iadectwa wiary, ze swojego powo豉nia powinni鄉y uczyni znak dla 鈍iata, powinni鄉y dzieli si Bogiem ze 鈍iatem, a za tym pójdzie dzia豉nie Ducha 安.

GÓWNE PRAWDY WIARY

  • 1. Jest jeden Bóg.
  • 2. Bóg jest s璠zi sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za z貫 karze.
  • 3. S trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Bo篡, Duch 安i皻y.
  • 4. Syn Bo篡 sta si cz這wiekiem i umar na krzy簑 dla naszego zbawienia.
  • 5. Dusza ludzka jest nie鄉iertelna.
  • 6. ζska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Ks. Krzysztof mówi równie o zagro瞠niach dla wiary zarówno indywidualnych jak i wspólnotowych /desakralizacja, dechrystianizacja/, wyrazi trosk o formacj dzieci i m這dzie篡. Kto wierzy nie jest sam, Ko軼ió nie jest w odwrocie jak niektórzy sugeruj, Ko軼ió trwa, trwa i b璠zie trwa, bo jest Chrystusowy, a my mamy 篡cie wieczne podkre郵a prelegent, chrze軼ija雟two jest religi drogi, któr mamy zawsze i嗆, jest pielgrzymowaniem.

„Trwajcie mocni w wierze” wo豉 Ojciec 安i皻y Benedykt XVI w Krakowie w 2006r.

„Trwajcie mocni w wierze!” Wys逝chali鄉y przed chwil sów Jezusa: „Je瞠li Mnie mi逝jecie, b璠ziecie zachowywa moje przykazania. Ja za b璠 prosi Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami by na zawsze — Ducha Prawdy” (J 14, 15-17a). W tych s這wach Jezus ukazuje naj軼i郵ejszy zwi您ek, jaki istnieje mi璠zy wiar i wyznaniem Bo瞠j prawdy, mi璠zy wiar i ca趾owitym po鈍i璚eniem si Jezusowi w mi這軼i, mi璠zy wiar i 篡ciem wed逝g przykaza Bo篡ch. Wszystkie te trzy wymiary wiary s owocem dzia豉nia Ducha 安i皻ego. Dzia豉nie to objawia si, jako wewn皻rzna moc, która jednoczy serca uczniów z Sercem Chrystusa i uzdalnia ich do mi這wania braci, tak jak On ich umi這wa. Tak, wi璚 wiara jest darem, ale jednocze郾ie jest te zadaniem.

Rok Wiary ma nas o鄉ieli, nas wierz帷ych do wyznawania wiary z przekonaniem, odwag i rado軼i. Cenn i niezb璠n pomoc w uzyskaniu dost瘼u do systematycznej wiedzy na temat tre軼i wiary jest Katechizm Ko軼io豉 Katolickiego. Spotkaniu towarzyszy豉 dyskusja oraz komunikaty o bie膨cych sprawach w Akcji Katolickiej. W tym samym dniu, w godzinie Mi這sierdzia Bo瞠go mia這 miejsce spotkanie cz這nków Akcji Katolickiej w Ja郵e, w parafii 鈍. Stanis豉wa Bpa, wyk豉d tej samej tre軼i wyg這si równie Ks. Krzysztof Golas.

„Któ jak Bóg”

Ma貪orzata Jaworska

ODPUSTY NA ROK WIARY

Stolica Apostolska postanowi豉 udzieli odpustu zupe軟ego z okazji rozpoczynaj帷ego si 11 pa寮ziernika Roku Wiary. Informuje o tym dekret Penitencjarii Apostolskiej, opublikowany z upowa積ienia Ojca 安i皻ego.

Benedykt XVI postanowi, 瞠 odpust zupe軟y mog pod zwyk造mi warunkami uzyska wierni, którzy w okresie od 11 pa寮ziernika br. do 24 listopada 2013 roku:

1. Wezm udzia, w co najmniej w trzech konferencjach misji 鈍i皻ych lub co najmniej trzech wyk豉dach na temat dokumentów II Soboru Watyka雟kiego i artykuów Katechizmu Ko軼io豉 Katolickiego, w jakimkolwiek ko軼iele lub stosownym miejscu.

2. Za ka盥ym razem, gdy odb璠 pielgrzymk do której z bazylik papieskich, katakumb chrze軼ija雟kich czy sanktuarium wskazanego przez ordynariusza miejsca z okazji Roku Wiary i wezm tam udzia w nabo瞠雟twie, b康 b璠 si modli, medytowa, ko鎍z帷 modlitw „Ojcze nasz”, Wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bo瞠j lub 鈍i皻ych.

3. W dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary przez ordynariusza, zgromadz si na uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin, dodaj帷 Wyznanie Wiary.

4. W dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary na pobo積e nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, w którym otrzymali chrzest, je郵i odnowi przyrzeczenia chrzcielne.

Ponadto biskupi diecezjalni mog w najbardziej stosownym do tego dniu (np. 24 listopada 2013 – zako鎍zenie Roku Wiary) udzieli b這gos豉wie雟twa papieskiego wraz z odpustem zupe軟ym.

Odpust zupe軟y mog uzyska tak瞠 osoby, które z powa積ych przyczyn nie mog spe軟i wy瞠j wymienionych warunków (na przyk豉d mniszki klauzurowe, osoby chore, starsi, wi篥niowie), je郵i b璠 jednoczy si duchowo, na przyk豉d podczas transmisji telewizyjnych lub radiowych uroczysto軼i Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca 安i皻ego lub biskupa diecezjalnego i odmówi „Ojcze nasz”, Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy odpowiadaj帷e celom Roku Wiary, ofiarowuj帷 jednocze郾ie swoje cierpienia i niewygody.

Za: st (KAI) / pm

Zmieniony ( 07.05.2013. )
 
 

Zak豉dki
Start
Historia
Zarz康 DIAK
Statut
Z 篡cia DIAK
Parafialne Oddzia造
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki