Rozdział VIII Drukuj Email
Rozdział VIII
Przepisy przejściowe

Art. 74.

1. Kadencja Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej powołanej na podstawie Art. 50 uchylonego Statutu, wygasa z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu.

2. Wciągu dwóch miesięcy od wejścia w życie Statutu, Rady Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej dokonają wyboru delegatów do Rady Krajowego Instytutu stosownie do postanowienia Art. 49 p. 1 niniejszego Statutu.

 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki