I Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Matki Bożej Rzeszowskiej Drukuj Email

     W Roku Wiary, na spotkanie modlitewne przybyła w sobotę 28 września do Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej u OO. Bernardynów  pielgrzymka członków i sympatyków Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej wraz z księżmi asystentami dekanalnymi i parafialnymi.

     Eucharystii przewodniczył oraz homilię wygłosił Ordynariusz Rzeszowski, bp Jan Wątroba. Witając zebranych Pasterz naszej diecezji podkreślił, iż Akcja Katolicka jest istotnym stowarzyszeniem w życiu Kościoła, jest w głównym nurcie życia Kościoła, a praca w diecezji to ważne zobowiązanie.

     Winny powstawać nowe Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej, są jak stągwie przemiany które się napełniają, czekają na tych którzy zechcą wysłuchać co Pan im poleci uczynić. Kościół liczy na Akcję Katolicką, na świeckich wierzących „jeszcze trochę śpi, ale to olbrzym, którego trzeba obudzić”.

  

 

     W homilii Ksiądz Biskup przywołał słowa Ojca Świętego Jan Pawła II: „Patrzenie w przyszłość z odwagą to postawa, która nie jest owocem wyboru, lecz rodzi ją i konkretyzuje pamięć o bezcennym darze, jakim jest Akcja Katolicka od początku swego istnienia.  Nadszedł czas odnowy, o której świadczą wielorakie zjawiska obecne w waszym stowarzyszeniu. Wiele wskazuje na to, że możemy z nadzieją oczekiwać kairos nowej wiosny Ewangelii! Ta wielka odpowiedzialność, która spoczywa na was wszystkich i na waszych pasterzach i zobowiązuje cały Kościół, zmusza do podjęcia pokornej i odważnej decyzji, by rozpocząć na nowo od Chrystusa z zachowaniem świadomości, że wspiera nas wszechobecna moc Ducha Świętego. W realizacji tego wielkiego zadania mogą uczestniczyć wszyscy wierni świeccy świadomi swego powołania, wynikającego z chrztu oraz związanej z nim potrójnej misji – kapłańskiej, prorockiej i królewskiej” (Christifideles laici, 34).

  

     Włączenie nas wszystkich w chwili Chrztu do misji kapłańskiej Chrystusa oznacza gotowość i umiejętność do codziennego składania Bogu ofiary ze swego życia: z myśli, zamiarów, czynów, ze swoich cierpień. Włączenie nas do misji prorockiej (nauczycielskiej) Chrystusa oznacza zobowiązanie do codziennego i konsekwentnego dawania świadectwa o wyznawanej wierze – zarówno słowem, jak i przykładem życia. Natomiast włączenie do misji królewskiej – pasterskiej to podjęcie i realizowanie odpowiedzialności za zbawienie swoje i innych. W tym mieści się obowiązek modlitwy za innych, obowiązek dawania innym dobrego przykładu, obowiązek udzielenia dobrej rady, także – bardzo trudny obowiązek upomnienia z miłością…

     „Każdy z nas ma głosić Chrystusa, głosić prawdę o Nim” – mówił bp Jan Wątroba, podkreślał, iż o Jezusie mamy świadczyć nie tylko słowem, ale przede wszystkim własnym życiem. „Nie mów o Jezusie zanim Cię o Niego nie zapytają, ale żyj tak, aby cię o Niego zapytano” – mówił cytując bł. Matkę Teresę z Kalkuty.

     Akcja Katolicka jak wskazuje nazwa to „akcja na działanie”, powołanie do działania. Aby działać trzeba, pochylić się nad sobą, formować siebie tj. samowychowywać. Nasza wiara ma być pogłębiona, zakorzeniona w autentycznych źródłach, poprzez działanie do środka, do siebie – własna formacja, potem realizowanie na zewnątrz własnego powołania. Krzyż to naturalny element, składnik chrześcijańskiego powołania, nie istnieje Chrystus bez krzyża, nie ma chrześcijanina bez ofiary, kto nie bierze krzyża nie jest uczniem Chrystusa, krzyż i cierpienie jest wpisane w nasze powołanie. Święty Paweł mówił: „Przypatrzcie się swemu powołaniu”, a Święty Franciszek Ksawery mówił: „Miarą miłości jest miłość bez miary” – Krzyż Chrystusa i to, co na Nim się dokonało jest „miłością bez miary” wobec każdego z nas.

      Liturgię poprzedziła konferencja o. Artura Adama Stępienia, wikarego klasztoru oo. Bernardynów w Rzeszowie, który przywołał historię sanktuarium w kontekście 500 - letniej rocznicy objawień Matki Bożej.

     Słowo do Akcji Katolickiej skierował ks. prałat Stanisław Potera - asystent diecezjalny AK, działalność AK w diecezji przybliżył Prezes Zarządu DIAK Artur Stojałowski, na spotkaniu obecna była Prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko oraz Zarząd DIAK.

     Po Mszy św. członkowie Akcji Katolickiej wysłuchali programu słowno-muzycznego Credo w wykonaniu Teatru Rapsodycznego z parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie.

Króluj nam Chryste!

Małgorzata Jaworska

Zmieniony ( 22.12.2013. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki