"W trosce o człowieka i dobro wspólne" - Konferencja Akcji Katolickiej w Sejmie Drukuj Email


 Już po raz drugi w Sejmie RP odbyła się konferencja naukowa, której organizatorami był Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce oraz Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Został on utworzony 23 maja 2002 i aktualnie liczy 58 członków z trzech klubów parlamentarnych: Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Platformy Obywatelskiej. Tworzą go posłowie, którzy chcą propagować idee stowarzyszeń katolickich. 

Tegoroczny temat spotkania był tożsamy z tytułem dokumentu Konferencji Episkopatu Polski z 2012 roku pt. "W trosce o człowieka i dobro wspólne". Chęć przybliżenia społecznego nauczania polskich biskupów dała asumpt organizatorom, aby zaprosić znawców tematu i pochylić się nad tym wymiarem społecznego zaangażowania chrześcijan w Polsce.

Spotkanie odbyło się w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu RP 30 listopada 2013 w godz. 10-14. Otwarcia konferencji dokonali Halina Szydełko - Prezes Zarządu KIAK oraz poseł Robert Telus - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu. Witając zaproszonych gości, wśród których byli abp Celestino Migliore - Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Józef Kupny - Metropolita Wrocławski, bp Marek Solarczyk - Krajowy Asystent AK, prelegenci: ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL, dr hab. Robert Szwed - kierownik Katedry Kultury Medialnej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz dr Sławomir Sowiński - adiunkt w Instytucie Politologii UKSW w Warszawie. W konferencji licznie wzięli udział członkowie Akcji Katolickiej ze wszystkich diecezji, w tym grupa z diecezji rzeszowskiej wraz z przedstawicielami naszych dziecezjalnych mediów: "Katolickiego Radia VIA" i "Niedzieli Rzeszowskiej". Obecni byli także reprezentujący struktury Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii - Zenon Handzel i na Ukrainie - Andriej Jastriembski. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści, wśród których był szef parlamentarnego klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Słowo do uczestników spotkania skierował abp C. Migliore oraz bp M. Solarczyk.

Konferencję prowadził poseł Stanisław Szwed. W pierwszym, a zarazem głównym wystąpieniu, zatytułowanym "Dokument społeczny Episkopatu. Nadzieje i rozczarowania" prelegent abp J. Kupny, który jest głównym autorem dokumentu, ukazał genezę, tworzenie oraz główne myśli dokumentu. Powstał on jako wyraz troski o dobro wspólne i jedność społeczeństwa ponad podziałami politycznymi i ideologicznymi. Poruszone w nim kwestie dotyczą godności człowieka, kultury, etyki w życiu politycznym i gospodarczym oraz mediów. Dokument społeczny Konferencji Episkopatu Polski został opracowany z myślą o ukazaniu integralnego obrazu człowieka w świetle antropologii chrześcijańskiej i o jego promocji. Punktem wyjścia dla swojej refleksji biskupi uczynili rodzinę jako podstawową instytucję społeczną - która winna być otoczoną szczególna troską i której prawa winny być respektowane. Uwzględniając kontekst, w jakim ona funkcjonuje, wiele miejsca poświęcili analizie aktualnej sytuacji gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem związku między lekceważeniem wartości etycznych a obecnym kryzysem. Biskupi zaapelowali też o przestrzeganie etycznych standardów w życiu politycznym. Przypomnieli, że zgodnie z katolicką nauką społeczną polityk winien kierować się prawym sumieniem i cnotami: roztropności, męstwa, umiaru, sprawiedliwości i prawdy. Przy okazji wezwali ludzi wierzących do większego zaangażowania społecznego i politycznego. Przypomnieli, że prawo i obowiązek uczestniczenia w polityce dotyczy wszystkich i każdego, chociaż formy tego udziału i płaszczyzny, na jakich się on dokonuje, mogą być bardzo różne. Biskupi upomnieli się też o prawo Kościoła do udziału w przestrzeni życia publicznego. Każdy wierzący ma zagwarantowaną możliwość wyznawania religii - nie tylko indywidualnie, ale i zbiorowo, nie tylko prywatnie ale i publicznie. Abp Kupny ukazał również nadzieje, jakie wiązali z tym dokumentem polscy biskupi oraz rozczarowania wynikłe po jego opublikowaniu. Wśród nich jako najważniejsze wskazał prelegent słabe zainteresowanie ze strony ludzi Kościoła oraz mediów.

 W kolejnym wystąpieniu ks. prof. S. Fel przedstawił akademicki dyskurs "Człowiek podmiotem i celem gospodarki". przytoczył w nim m.in. definicję gospodarki, sposoby rozumienia wolności, jej rozumienie w gospodarce. Po krótkiej przerwie swoje przedłożenie zatytułowane "Funkcje mediów w demokracji" przedstawił dr hab. R. Szwed. Kolejny prelegent - dr S. Sowiński w swym wykładzie starał się odpowiedzieć na pytania zawarte w tytule wystąpienia: "Po co moralność w polityce? Ile moralności w polityce?".

Po wykładach prelegenci odpowiadali na zadawane pytania. Zwieńczeniem konferencji było wspólne przesłanie i zachęta do większego zaangażowania katolików świeckich w życie publiczne.

Podsumowania konferencji dokonali H. Szydełko i R. Telus. Dziękując zgromadzonym za przybycie, udział i zaangażowanie w konferencję wyrazili nadzieję na kolejne tego typu spotkania.

Transmisja ze spotkania dostępna jest na stronach Sejmu.

ks. Marcin Nabożny

Zmieniony ( 17.12.2013. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki