Opłatek Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej Drukuj Email

    W sobotę 11 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej, poprzedzone Eucharystią odprawioną w kościele p.w. Św. Michała w Rzeszowie. Na spotkanie przybył Ks. Bp Edward Białogłowski, Księdza Biskupa Ordynariusza reprezentował ks. dr Jerzy Buczek, Kanclerz Kurii Diecezjalnej.

     Klękamy w zadumie przy żłóbku, aby kontemplować tajemnicę Słowa, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami, aby wyznać - "WIERZĘ W SYNA BOŻEGO!" - powiedział ks. Prałat Stanisław Potera Asystent DIAK, witając zebranych Księży Asystentów Parafialnych i członków POAK.

     W homilii skierowanej do członków Akcji Katolickiej ks. dr Paweł Synoś wskazał na ważny dla każdego czas Bożego Narodzenia, podkreślił, że jest to wielkie przesłanie o godności człowieka. Wpatrujmy się w Jezusa, aby tak jak pasterze i Mędrcy uznać Jezusa Mesjaszem, naszym Zbawicielem, do Boga zbliżają się ci, którzy mają prostą, silną wiarę, są autentycznie pełni mądrości, a swą wiedzę i radość głoszą ludziom. Akcja Katolicka musi być jak oni, musi iść i nieść Jezusa wszystkim, trzeba być uczniem Jezusa aby zostać misjonarzem, czyli poprzez formację do działania. Każdy chrześcijanin na mocy chrztu świętego staje się uczniem Jezusa - jest misjonarzem, a uczeń ma być mocny wiarą, po to, by spełniać ważne i trudne zadania w Kościele Chrystusowym. Dzięki nam Jezus ma być obecny w świecie, by ten świat był bardziej ludzki i bardziej Boży. Ks. dr Paweł Synoś nawiązał do Ewangelii wg św. Łukasza o uleczeniu człowieka z trądu, o jego bezgranicznym zawierzeniu. To człowiek odważny, pełen wiary, który powierza decyzje Jezusowi co do swojego losu - podkreślił kaznodzieja. Przywołał też słowa Ojca Świętego Franciszka, który mówił do dzieci z włoskiej Akcji Katolickiej "Akcja Katolicka bez Jezusa jest do niczego. Byłaby jedną z organizacji pozarządowych, jakich wiele. Dlatego trzeba, by jej członkowie byli żywymi kamieniami zespolonymi z Jezusem". 

    W słowach skierowanych do zebranych ks. dr Jerzy Buczek, podkreślił ogromną rolę Aniołów w Bożym Narodzeniu, dziś za mało myślimy o Aniołach i nie zawsze dostrzegamy ich rolę w naszym życiu. Dużo mówi się o złym duchu, może to dobry czas byśmy na nowo, z wiarą zaczęli szukać pomocy Aniołów wskazywał ks. dr Jerzy Buczek. Życzył, by te Święta odnowiły w nas wiarę, że Aniołowie nam towarzyszą, a Anioł Stróż prowadzi, byśmy byli posłańcami Jezusa, potrafili zwiastować innym radosną nowinę i przestrzegali ich przed niebezpieczeństwem oraz poddawali ludziom dobre myśli. 

     Okolicznościowy wykład "Święta Bożego Narodzenia w języku i kulturze polskiej" wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Ożóg . Polskie tradycje są najbardziej nośne w Europie, stwierdził prelegent. Boże Narodzenie jest najbardziej oczekiwanym i niezwykle ważnym świętem w polskiej tradycji. Światłość świata przychodzi do ludzi podkreślił prelegent. Poprzedzone adwentem - okresem, bez którego nie możemy wejść we właściwe przeżywanie świąt, a który zapowiada światło w sensie religijnym i duchowym. Roratnia Msza św. odprawiana przed świtem i niepowtarzalne pieśni adwentowe, pieśni zwiastowania są wspaniałym świadectwem przeżywania tego okresu. Roraty to tęsknota człowieka za Zbawcą, który będzie nam dany, to czas przygotowania, to wstęp do przeżywania w pełni Bożego Narodzenia.  Adwent jest szkołą czekania, co może stanowić dla nas trudność, ponieważ wielu ludzi, także wielu chrześcijan, nie potrafi czekać, nie umiemy cierpliwie czekać na Święta Bożego Narodzenia - zaznaczył prelegent. Dzisiejsza cywilizacja nie lubi przygotowań, pojawiają się slogany typu "produkty naszej firmy zapewnią ci pełnię świąt". To przejaw czystego konsumpcjonizmu. Adwent nie jest czasem umartwień, lecz czasem porządkowania naszych sumień i naszego życia.

     Szczególnie w naszych czasach potrzebujemy jak nigdy, by Bóg w Jezusie ukazał nam prawdziwy obraz człowieka. W Jezusie jaśnieje obraz miłującego Boga, który się pojawił nie w sile i mocy, ale w bezsilności dziecka.

      Wigilia to nie kolacja a wieczerza wigilijna podkreślał prelegent, to święto rodziny umotywowane narodzeniem Jezusa, taki kształt jak dziś ma od połowy XVIII wieku, dzielenie się opłatkiem, grupy kolędnicze to również tradycja polska. Pasterka - Msza Anielska - Msza Królewska to Msze św. które odnoszą się do hołdu składanego nowonarodzonemu Jezusowi przez pasterzy, aniołów i trzech króli. Pierwszą Pasterkę w historii Kościoła odprawił Papież Grzegorz IV w IV wieku.

     Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg przybliżył nam obyczaje charakterystyczne dla polskiego Bożego Narodzenia, tradycję śpiewania kolęd, które są w dzisiejszym świecie skutecznym nośnikiem przekazywania prawdy ewangelicznej, prawdy o narodzeniu Pańskim oraz historie ich powstawania.

     Wygłoszony wykład spotkał się z bardzo serdecznym przyjęciem audytorium.

     Czy ogłoszenie świętym tego Świadka wiary pozostawi w nas ślad? Czy zaowocuje w naszych postawach i sercach żywą wiarą, gorącą miłością i głęboką nadzieją?  Zależy od każdego z nas, czy okażę się prawdziwym uczniem Jezusa i misjonarzem. Ksiądz Biskup wręczył nowo wybranym prezesom parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej nominacje. Życzył wszystkim abyśmy stając u początku Nowego Roku oddawali się w ręce Boga, czynili Jego wolę, złożyli w Jego Boskie ręce swoje troski i swoje nadzieje, nie obawiali się o przyszłość. Nasza mocna wiara musi przenikać nasze myślenie i działanie, naszą pracę nad sobą i apostolstwo, abyśmy potrafili zmieniać rzeczywistość i szli z odwagą do współczesnego świata. Do takiej odpowiedzialności przygotowywał nas Jan Paweł II - papież rodziny. Jego cały pontyfikat był naznaczony nie tylko wspieraniem, a wręcz batalią o rodzinę, a Jego kanonizacja jest pieczęcią, gwarantującą autentyczność tego, czym żył.  

Wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem, życzenia oraz agapa zakończyła radosne spotkanie opłatkowe.

Króluj nam Chryste! 

Małgorzata Jaworska

 

Zmieniony ( 25.01.2014. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki