Radośnie głosić Ewangelię - misja Akcji Katolickiej Drukuj Email
„Miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5, 14) 
„Biada mi [...], gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16)
 
   Zgodnie z tradycją corocznych spotkań Zarządu DIAK i Księży Asystentów Diecezjalnych z członkami Akcji Katolickiej w ich wspólnotach parafialnych, w dniach od 8 do 17 marca 2014 r. odbyły się spotkania w 15 dekanatach naszej diecezji: Rzeszów-Południe, Biecz, Boguchwała, Brzostek, Czudec, Tyczyn, Kolbuszowa Wschód, Kolbuszowa Zachód, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Sokołów Małopolski, Jasło-Wschód, Jasło-Zachód, Kolbuszowa, Strzyżów, Wielopole Skrzyńskie. Spotkania miały charakter modlitewno-formacyjny, zgromadziły wspólnotę Akcji Katolickiej z dekanatów oraz księży opiekunów. 
 
   Wprowadzeniem były konferencje głoszone przez Księży Asystentów Diecezjalnych, Ks. Prałata Stanisława Poterę i Ks. dr Pawła Synosia,  poświęcone zagadnieniu nowej ewangelizacji, obecności świeckich katolików w życiu Kościoła, w życiu społecznym w oparciu o Adhortację Apostolską "Evangelii Gaudium" Ojca Świętego Franciszka. Słowo gaudium –  tzn. radość -występuje w całym dokumencie aż 59 razy. „Radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem” - jest to wezwanie, by wykorzystać moment łaski, jaki Kościół przeżywa i podjąć z wiarą, przekonaniem oraz entuzjazmem nowy etap drogi ewangelizacji, głoszenia  Ewangelii w dzisiejszym świecie.
 
   Ojciec Święty daje szereg wskazówek dotyczących nowej ewangelizacji współczesnego świata, proponuje "Misyjne przeobrażenie Kościoła", wskazuje mu "drogę duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia", na mocy otrzymanego chrztu każdy członek Ludu Bożego stał się uczniem-misjonarzem. Każdy ochrzczony – przypomina Ojciec Święty Franciszek – niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia wykształcenia w wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji. Nowa ewangelizacja powinna pociągać za sobą każdego z ochrzczonych.
 
   To przekonanie przybiera formę apelu skierowanego do każdego chrześcijanina, by nikt nie wyrzekł się swojego udziału w ewangelizacji. Są to słowa skierowane również do Akcji Katolickiej. Jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić.
 
   Ojciec Święty ostrzega przed zagrożeniami współczesnego społeczeństwa, bałwochwalstwem pieniądza, zwraca uwagę na społeczny wymiar ewangelizacji, włączanie ubogich w społeczeństwo, troskę o dobro wspólne i dialog jako wkład na rzecz pokoju, "nie może być autentycznej ewangelizacji bez wyraźnego głoszenia, że Jezus jest Panem" - podkreśla Papież.
 
   Zwraca uwagę na społeczny charakter wiary i związane z tym zadania przeznaczone dla katolików, a zwłaszcza członków Akcji Katolickiej – głoszenie Ewangelii.
 
   Gromadząc się w okresie Wielkiego Postu w poszczególnych dekanatach, zebrani z uwagą wysłuchali  konferencji - wezwania Ojca Świętego do podjęcia nowej ewangelizacji. Dzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami jak tego dokonać, jak zaszczepić w ludziach wiarę w Chrystusa, jak włączyć  ich w życie i misję Kościoła.
   
   Podejmowano temat aktualnej działalności Akcji Katolickiej w parafiach, problemów które należy czynić przedmiotem modlitwy, aby żyć "wsparciem Bożą łaską". Nie zabrakło głosów zatroskania o dzieci, młodzież, rodziny i sugestii o zagrożeniach cywilizacyjnych, poruszano sprawy bieżące, wydarzenia z 2014r.
 
   Kościół we współczesnym świecie szuka dróg dojścia do człowieka, dróg, którymi Pan trafi do nas i zastanie nas przygotowanych, obfitujących w dobre uczynki. Ewangelizować znaczy wskazywać drogę — uczyć sztuki życia, jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za tych, którzy się identyfikują z Kościołem, również za tych, którzy pozostają na zewnątrz.
 
   Życzyliśmy sobie aby Akcja Katolicka ewangelizowała i nie lękała się "wyjścia" poza siebie, ufając nade wszystko w miłosierną obecność Boga, który nas prowadzi.
  
 
 
 Króluj nam Chryste!
 
 Małgorzata Jaworska

Zmieniony ( 21.08.2014. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki