Krucjata Różańcowa w intencji Ojczyzny Drukuj Email
    W niedzielę 5 października br. odbyła się kolejna Rzeszowska Krucjata Różańcowa w intencji Ojczyzny, w intencji rodzin, o dar pokoju oraz za prześladowanych chrześcijan, zorganizowana przez Akcję Katolicką i Domowy Kościół.
 
     Krucjatę rozpoczęła Koronka do Miłosierdzia Bożego pod Krzyżem Ofiar Komunizmu na Placu Śreniawitów. W modlitewnej procesji ulicami miasta, wierni wspólnie z biskupem rzeszowskim Janem Wątrobą oraz kapłanami, m.in ks. inf. Wiesławem Szurkiem, ks. prał. Stanisławem Słowikiem, ks. prał. Władysławem Jagustynem, duszpasterzem Akcji Katolickiej ks. dr Pawłem Synosiem, duszpasterzem Domowego Kościoła ks. Markiem Kędziorem przeszli do Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej.
 
  
 
   Rozważania różańcowe w drodze, ubogaciły słowa Świętego Jana Pawła II, który był z nami zawsze w momentach przełomowych. Usłyszeliśmy prawdy o godności człowieka, o społecznym i narodowym losie, o prawdzie, która wyzwala, o Chrystusie, miłości i solidarności. Święty Jan Paweł II przekazał nam interpretację Dekalogu, czyniąc z niej wykładnię zachowań na dziś i na jutro, wypowiedział to, co wszyscy czujemy – istotę naszego współczesnego, polskiego Dekalogu, zespołu zachowań, od których zależy nasz wspólny los.
 
     „To Boże prawo moralne jest dane człowiekowi i dane równocześnie dla człowieka: dla jego dobra. Czyż nie tak jest? Czyż nie dla człowieka jest każde z tych przykazań z góry Synaj – mówił 1 czerwca 1991 r. w Koszalinie. – Stąd, znad Bałtyku, proszę was, wszyscy moi Rodacy, Synowie i Córki wspólnej Ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo. Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć. Abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało”.  
 
  
 
Jakże te słowa są dziś aktualne. Modlitwa różańcowa zakończyła się Eucharystią w Bazylice OO. Bernardynów pod przewodnictwem J.E.Ks. Bpa Jana Wątroby. Zebranych zatroskanych o losy Ojczyzny, proszących o łaski dla Polski i Polaków powitał wikary klasztoru o. Artur Stępień OFM. Wszyscy wierni zatroskani o losy kraju w swoich modlitwach prosili o Boże błogosławieństwo i odpowiednich ludzi do kierowania losami naszej Ojczyzny.  
 
  
 
     
W homilii Ksiądz Biskup podkreśli, iż głos Świętego Jana Pawła II docierał do nas z nową mocą, Przykazania Boże zostały dane dla dobra człowieka, dla jego dobra osobistego, rodzinnego  i społecznego. Podkreślił również, że zarówno Kościół, państwo jak i świat stanowią winnicę Pana, w której powinny pojawiać się jak najlepsze owoce. Pan ciągle czeka, Pan czeka na owoce swojej winnicy, na dobre owoce, a szczególną winnicą Pana jest rodzina, od niej, bowiem zależy kształt społeczeństwa, państwa. Mamy w ręku niezwykłą, skuteczną broń - różaniec, który na przestrzeni wieków był ratunkiem dla świata. W czasach prześladowań chrześcijan na całym świecie, wojen pochłaniających wiele ofiar oraz prób podeptania Prawa Bożego, które dokonują się na naszych oczach w imię nowoczesności współczesnego świata, modlitwa różańcowa jawi się, jako ratunek dla błądzącej ludzkości. Nie godzi się trwać w bezczynności podkreślał Ksiądz Biskup.
 
     Dziękując wszystkim modlącym się za Ojczyznę ks. dr Paweł Synoś na zakończenie wskazał, iż dziś, gdy świat potrzebuje naszej modlitwy, stańmy z Maryją, by kontemplować Jej Boskiego Syna, uwierzmy w lepszy świat, a który z różańcem w ręku możemy wyprosić u naszego najlepszego Ojca.
Króluj nam Chryste!
 
Małgorzata Jaworska
Zmieniony ( 17.10.2014. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki