Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2014 Drukuj Email
     25 października w parafii Świętego Michała Archanioła w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
 
     Zebranie poprzedziła wspólna Eucharystia.
 
     W spotkaniu uczestniczyli Prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej oraz osoby nominowane do Rady przez Ks. Bpa Kazimierza Górnego.
 
  
     
     Zebrani wysłuchali sprawozdań: z działalności DIAK - przedstawił Prezes Artur Stojałowski, finasowego - przedstawił Skarbnik Andrzej Rylski, Komisji Rewizyjnej - złożyła Alicja Tryczyńska.
 
     Podsumowania czterech lat pracy z Zarządem dokonał Diecezjalny Asystent Kościelny Ks. prałat Stanisław Potera.
W wystąpieniu Ks. Asystent podkreślił, że powszechnym oczekiwaniem jest, aby Akcja była widoczna w swoim działaniu, czynnie włączała się w życie parafii i diecezji.
 
     
     Obecna na zebraniu Prezes KIAK Halina Szydełko przedstawiła kierunki pracy Akcji w 2015 roku, kalendarium wydarzeń organizowanych przez KIAK.
Szczególnym wydarzeniem będzie II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej (wrzesień 2015).
W 2015 rok będziemy się także przygotowywać do czekających nas w 2016 roku Światowych Dni Młodzieży i 1050 rocznicy Chrztu Polski.
Pani Prezes ponowiła zaproszenie dla członków i sympatyków Akcji na konferencję w Sejmie "Chrześcijański wymiar polityki w nauczaniu Św. Jana Pawła II". 
 
  
 
     Zebrani przedstawiciele Akcji Katolickiej dzielili się swoimi niepokojami związanymi z promowaniem ideologii sprzecznych z chrześcijańską wizją człowieka. Podjęto dyskusję dotyczących przewrotnych zapisów Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy domowej. Zebrani wyrażali sprzeciw wobec poczynań godzących w małżeństwo i rodzinę, ograniczania praw rodziców do wychowywania dzieci, wcielania w życie genderowskich zasad dotyczących płci.
 
    Dyskusja zakończyła się przyjęciem Stanowiska wyrażającego poparcie dla p Jacka Kotuli i p. Pawła Sycza w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
 
    Sprawy organizacyjne zakończyły zebranie wspólnotowe.
 
J.E. Ks. Biskup Jan Wątroba mianował Prezesem DIAK Pana Jeremiego Kalkowskiego. 
 
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014 roku ukonstytuował się Zarząd DIAK w składzie:                                
                                 
 • Jeremi Kalkowski - Prezes Zarządu - parafia Błogosławionego Władysława Findysza - Rzeszów  
 • Maria Hatylak - Wiceprezes - parafia  -Narodzenia NMP Rzeszów- Staroniwa 
 • Teresa Macek - Wiceprezes - parafia Narodzenia NMP - Tarnowiec 
 • Małgorzata Jaworska - Sekretarz - parafia Miłosierdzia Bożego - Palikówka 
 • Andrzej Rylski - Skarbnik - parafia Świętego Michała Archanioła - Rzeszów 
 • Magdalena Dzioch - Członek - parafia Narodzenia NMP Staroniwa - Rzeszów  
 • Halina Szydełko - Członek - parafia Świętego Judy Tadeusza - Rzeszów 
 • Katarzyna Szum - Członek – parafia Świętego Łukasza Ewangelisty - Mrowla 
 • Bogusław Cieśla - Członek - parafia Świętego Wojciecha – Trzebownisko
 • Jan Furtek - Członek - parafia Wniebowzięcia NMP - Krasne 
 • Tadeusz Rzucidło – Członek - parafia Wniebowzięcia NMP -Świlcza
 • Paweł Soczek – Członek – parafia Matki Bożej Fatimskiej i Świętego Ojca Pio - Terliczka
 •  
Króluj nam Chryste!
Małgorzata Jaworska 

Zmieniony ( 27.11.2014. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki