Konferencja Akcji Katolickiej w Sejmie RP Drukuj Email

Sejm RP już po raz trzeci był miejscem ogólnopolskiej konferencji, którą zorganizowała Akcja Katolicka wraz z Parlamentarnym Zespołem Członków i Sympatyków Ruchu Światło Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Spotkanie, które odbyło się 29 listopada br. w Sali Kolumnowej zgromadziło licznych słuchaczy. W roku kanonizacji papieża z Polski tematem konferencji był chrześcijański wymiar polityki w nauczaniu Jana Pawła II. Wśród uczestników konferencji była także 10-osobowa delegacja z diecezji rzeszowskiej, w skład której wchodzili członkowie Akcji Katolickiej z parafii w Trzebownisku wraz z ks. Łukaszem Ślęczką oraz przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z prezes Anną Dzwonkowicz.

 Wszystkich zgromadzonych w Sejmie powitał marszałek Marek Kuchciński. Otwarcia konferencji dokonali Halina Szydełko – Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej oraz poseł Robert Telus – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać czterech wykładów. Pierwszy z nich wygłosił Kazimierz Michał Ujazdowski – polityk, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji, który ukazał swoje refleksje o przesłaniu Jana Pawła II do Polaków w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Ukazał tym samym Papieża jako Promotora Sprawiedliwości, odwołując się do wizyt Jana Pawła II w Polsce w latach 1979-1999. Jednocześnie dokonał ciekawej charakterystyki społeczno-ekonomicznej tego okresu. Autor skupił swoją uwagę zwłaszcza na przemówieniu Jana Pawła II w sejmie 11 czerwca 1999 r., w którym m.in. przypomniał o polskiej tradycji politycznej sięgającej XV w., o fenomenie państwa podziemnego i „Solidarności”.

  

Kolejny wykład prof. Wojciecha Jakubowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego ukazał Jana Pawła II jako przywódcę religijnego i politycznego. Autor przedłożenia wskazał, że papież z Polski był przywódcą charyzmatycznym i profetycznym. Papież prowadził swoistą dyplomacje pielgrzymkową, bowiem pielgrzymki obok wydarzenia duchowego miały również znaczenie polityczne. Prof. Jakubowski skonkludował, iż Papież był nie tylko prorokiem, wizjonerem, ale również administratorem, reformatorem i człowiekiem ciężkiej pracy.

  

Nawiązaniem do wcześniejszego przedłożenia było wystąpienia red. Jacka Moskwy, który przedstawił Jana Pawła II - proroka i polityka, jako męża stanu na arenie międzynarodowej. Red. Moskwa, jako korespondent polskich mediów w Watykanie, posiada bogate osobiste doświadczenie i wiedzę o Janie Pawle II. Jest także autorem kilku książek o Papieżu. Tym samym jego wystąpienie miało charakter wspomnieniowy z czasu pracy w Watykanie i wyjazdów na pielgrzymki z Janem Pawłem II do różnych miejsc świata. Stwierdził on, że Papież jako polityk działał poprzez swoją własną osobę, nie struktury i administrację. Jan Paweł II wpływał na konkretne osoby, także ze świata polityki. Sekwencja wystąpień i działań Jana Pawła II doprowadziła do konkretnych zmian w świecie polityki. Nie stronił od kontaktów z przedstawicielem żadnych systemów i formacji politycznych.

  

Ostatni wykład na temat koncepcji polityki w ujęciu Jana Pawła II wygłosił ks. dr Piotr Burgoński – duszpasterz parlamentarzystów. Przypomniał, że polityka jest drogą do dobra. I taką koncepcję realizował Jan Paweł II, który apelował o podporządkowanie polityki wymogom etycznym, moralnym. Odwołując się do bogatego nauczania Jana Pawła II ks. Burgoński wskazał, że polityka to roztropna troska o dobro wspólne. Polityk, jego zdaniem, musi rozpoznawać dobro i oceniać, czy jest ono możliwe do zrealizowania. Ks. Burgoński przypomniał też za Papieżem, że wartości, na których powinna być oparta demokracja to godność człowieka i jego prawa.

  

Końcowym akcentem spotkania w Sejmie była dyskusja nad podejmowanymi w wykładach zagadnieniami. Całość podsumowali Prezes H. Szydełko oraz Przewodniczący R. Telus. Jednocześnie zaprosili uczestniczących w spotkania do zwiedzania budynku Sejmu. Zwieńczeniem spotkania była wspólna modlitwa i błogosławieństwo bp. M. Solarczyka.

ks. Marcin Nabożny

 

  

  

Zmieniony ( 07.12.2014. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki