Żyć prawdą o małżeństwie i rodzinie - spotkania dekanalne Akcji Katolickiej Drukuj Email

„Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia” (2Kor 5, 20; 6,2).

 

     U progu Wielkiego Postu w dniach 23 - 28 lutego 2015r. odbyły się coroczne spotkania Zarządu i członków Akcji Katolickiej w dekanatach diecezji rzeszowskiej. Te niezwykle ważne wydarzenia, dla licznie zabranej wspólnoty, zaangażowanej w sprawy Kościoła, miały miejsce w Głogowie Małopolskim - dekanat Głogów Małopolski, Rzeszowie - dekanat Rzeszów Katedra, Ustrobnej - dekanat Frysztak, Miłocinie - dekanat Rzeszów Fara, Trzebownisku - dekanat Rzeszów Północ, Parafii Św. J. S. Pelczara w Rzeszowie - dekanat Rzeszów Wschód, Bratkowicach - dekanaty Rzeszów Południe i Rzeszów Zachód, Gorlicach - dekanat Gorlice, Nowym Żmigrodzie dekanat Nowy Żmigród. W pozostałych dekanatach odbyły się spotkania prowadzone przez Asystentów Dekanalnych AK według dostarczonych materiałów.

 

  

 

     Wykład zatytułowany „Żyć prawdą o małżeństwie i rodzinie” głoszony przez Księży Asystentów Diecezjalnych, ks. Stanisława Poterę, i ks. dra Pawła Synosia, rozpoczynał spotkania wspólnotowe. Rozważania oparte były na dokumentach o rodzinie m.in. na „Familiaris consortio” Ojca św. Jana Pawła II. Prelegenci podkreślali, że małżeństwo jest sakramentem, a nie sakrament jest dodany do małżeństwa, prawzorem małżeństwa jest Trójca Święta, małżonkowie zaś są odbiciem Trójcy Świętej. Jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, rodzina ma być wspólnotą wierzącą, ewangelizującą i chroniącą życie, rodzina ewangelizuje przez samo istnienie, poprzez bycie rodziną, w rodzinie leży przyszłość ludzkości, obrońców życia nazywali prorokami naszych czasów. Asystenci przedstawili zjawiska pozytywne i negatywne towarzyszące życiu w rodzinie, mówili o sytuacjach nieprawidłowych: małżeństwach „na próbę”, wolnych związkach (bez żadnego ślubu), życiem na ślubie cywilnym, separacjach i rozwodach, związkach jednopłciowych.

 

  

 

     Zebrani, w dyskusji wyrażali zatroskanie o rodziny, zaniepokojenie lekceważeniem głosu ludzi broniących wartości chrześcijańskich, żyjących w zgodzie z dekalogiem, mówili o roli domu rodzinnego w hierarchii wartości, postępowania według zasad przyjętych na Górze Synaj, Przykazania Boże stanowią, bowiem drogowskazy naszego postępowania, podkreślali również znaczącą rolę wychowania szkolnego. Podawali przykłady z codzienności o deprecjonowaniu osób upominających się o poszanowanie rodziny, poczętego życia, rodziców wychowujących po katolicku swoje dzieci, o naciskach na płaszczyźnie ideologicznej, w sferze prawodawstwa, celem, których jest zniszczyć tradycyjne małżeństwo i rodzinę, na których opiera się nasza cywilizacja. Zebrani stanowczo podkreślali, że nie przyzwolenia na deprawację naszych dzieci już w przedszkolach, naszej młodzieży. Jak wskazuje Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Rodziny, naszym obowiązkiem jest „zawsze i wszędzie przepowiadać zasady moralne w odniesieniu do porządku społecznego (...), zwłaszcza w tym, co dotyczy wartości życia, znaczenia wolności, jedności i trwałości rodziny, prokreacji i wychowania dzieci, wkładu na rzecz dobra wspólnego i pracy, znaczenia techniki i używania dóbr materialnych, pokojowego i braterskiego współistnienia wszystkich narodów”. Nie możemy milczeć, jak przypominał Ojciec Święty Jan Paweł II, winni są nie tylko ci, którzy czynią zło, ale również ci, którzy je widzą, ale nie reagują. Trzeba mocno trzymać się Boga, mamy mocne fundamenty w pięknej nauce Kościoła, a nasze myślenie  i starania idą drogą wiary podkreślali Asystenci. Kościół otrzymał od Boga Dobrą Nowinę oraz nakaz, by niósł ją po krańce świata. Mądrość i prawda Ewangelii są darem dla ludzkości, trzeba zatem, by uczniowie Jezusa Chrystusa podnieśli dumnie głowy. Wspólnotowo polecaliśmy w modlitwie obrady XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (4-25 października 2015 r.) „Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym”.

 

  

 

     We współczesnej dobie zadaniem Akcji Katolickiej jest stawienie czoła liberalizmowi, relatywizmowi etycznemu, obojętności religijnej. Czytelne i odważne świadectwo wiary, upomnienie się o realizację wartości chrześcijańskich w instytucjach społecznych jest świadectwem rosnącej odpowiedzialności ludzi świeckich za Kościół, za wspólnoty parafialne i ich najbliższą przyszłość. Spotkania kończyły się błogosławieństwem Bożym na dalszą działalność dla dobra Kościoła i ludzi oraz życzeniem, aby Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców... nadal je przynosiła.

 

  

 

Króluj nam Chryste!

   

Małgorzata Jaworska

 

Zmieniony ( 04.10.2015. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki