"Ufni w opiekę Maryi" - Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę Drukuj Email

"Ufni w opiekę Maryi" - pod takim hasłem odbyła się 20 czerwca br. XX Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę do Królowej Narodu Polskiego, jako szczególne przygotowanie do II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej. Członkowie Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej licznie uczestniczyli w wspólnotowym spotkaniu, które było okazję do refleksji nad tym, jak nieść Ewangelię Nadziei współczesnemu światu.

  

Pielgrzymka rozpoczęła się tradycyjnie w archikatedrze, skąd przeszliśmy Alejami NMP do jasnogórskiego sanktuarium. Ksiądz arcybiskup Wacław Depo zwracając się do pątników powiedział, iż Akcja Katolicka jest źródłem światła i nadziei w świecie, jest świadkiem obecności żywego Boga. Prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko wskazała, iż jest to czas podsumowania 20 lat pracy Akcji Katolickiej a zbliżający się Kongres będzie impulsem do aktywnego działania w przyszłości poprzez głębszą pracę formacyjną oraz ewangelizację. Szczególnym obszarem są dzieci i młodzież, gdyż główne uderzenie skierowane jest na młode pokolenie. Musimy chronić młodych przed demoralizacją, tkwiącą w programach nauczania, musimy dotrzeć do środowiska nauczycieli, od nich wiele zależy podkreślała prezes.

  

Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia odprawiona na Szczycie Jasnogórskim, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Marek Solarczyk, asystent kościelny Akcji Katolickiej.  Ksiądz biskup nawiązał do sobotnich  czytań, do świadectwa Św. Pawła Apostoła, w którym to każdy może odszukać siebie. „Myślę, że w tym świadectwie Św. Pawła zawiera się ta niesamowita zachęta, a jednocześnie zaproszenie do tego, aby każdy z nas potrafił stanąć z otwartością serca, z wrażliwością naszego życia i naszej wiary, doceniając to, co na zewnątrz, to, co nas jednoczy, to, co sprawia, że znamy siebie, widzimy siebie, że potrafimy rzeczywiście cieszyć się i dziękować za te wspólnotę, którą tutaj tworzymy; nie tylko z tymi tutaj obecnymi, ale z tymi, którzy zostali w naszych diecezjach, w naszych parafiach, ale są razem z nami w tym dziele, które podejmujemy. Abyśmy potrafili stanąć z wdzięcznością, delikatnością, z pokorą, wobec tych tajemnic, które Pan Bóg już wpisał w nasze życie, które niesiemy, które sprawiają, że dzisiaj w tej wspólnocie wiary nie ma nikogo, kto stoi obok. I każdy z nas  podejmując ten dar wspólnoty, próbuje również otwierać swoje serce na to, aby być również w życiu brata i siostry, w tym wszystkim, co będzie źródłem radości i wesela, ale i w tym wszystkim, co będzie może towarzyszeniem w cierpieniu i trudzie wytrwania na drogach miłości i wiary”. Ksiądz Biskup mówił o darze rodziny, który jest jednym z najpiękniejszych darów, jakiego może doświadczyć człowiek, o bliskości matki, szczególnie Matki Bożej, za którą mamy podążać. W homilii przywołał słowa Chrystusa z Ewangelii Św. Mateusza: "Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie" (Mt 6, 24).  Nasza wiara, jest przylgnięciem do Chrystusa, jedynego Pana, jedynej naszej miłości, wymaga zwrócenia się ku Niemu, jako najwyższej wartości. Przylgnięcie do Chrystusa wymaga wolności serca, odwrócenia od zniewalającej nas Mamony. Nie możemy służyć Chrystusowi służąc jednocześnie Mamonie, zawsze stajemy wobec wyborów, grozi nam pokusa kompromisu i łączenia tego, co nie da się połączyć podkreślał Ksiądz Biskup. Stajemy tutaj z intencjami Akcji Katolickiej, tego wszystkiego, co przeżywamy w Polsce, w diecezjach, tego, co przeżywamy w naszych osobistych tajemnicach życia, rodzin, małżeństw. Zawierzył Matce Bożej wszystkie intencje Akcji Katolickiej, aby Jej znak zwycięstwa był znakiem nadziei dla nas wszystkich.

„Nasz udział w pielgrzymce na Jasną Górę, był świadectwem wiary w Boga” - podsumowała na zakończenie Prezes KIAK Halina Szydełko, odczytując Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej. We wspólnym pielgrzymowaniu AK diecezji rzeszowskiej uczestniczyli również Asystenci Diecezjalni, Ks. Prałat Stanisław Potera, oraz Ks. dr Paweł Synoś, który przygotował rozważania do modlitwy różańcowej, prowadzonej na Jasnej Górze, przez diecezję rzeszowską- dekanat Jasło.

„Nie można wstydzić się Chrystusa, do Niego trzeba się głośno przyznawać”

Króluj nam Chryste!

Małgorzata Jaworska   

Zmieniony ( 11.10.2015. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki