"Nieśmy Ewangelię nadziei" - II Kongres Akcji Katolickiej w Krakowie Drukuj Email

     "Nieśmy Ewangelię nadziei" - pod takim hasłem w dniach 17-20 września 2015r. odbył się w Krakowie II Kongres AK, w 85-tą rocznicę ustanowienia stowarzyszenia przez Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda i w 20 lat po jego powojennym odrodzeniu. Rocznice te wpisują się w przyszłoroczny jubileusz 1050-lecia chrztu Polski.

     Odrodzenie Akcji Katolickiej w Polsce było wyraźnym życzeniem Jana Pawła II, który upomniał się o Akcję Katolicką podczas wizyty „ad limina” biskupów polskich w Rzymie w 1993 roku.

     Modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia i Eucharystia sprawowana w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie przez kard. Stanisława Dziwisza, rozpoczęła spotkanie kongresowe. „Pasterze Kościoła w Polsce liczą na was. Liczą na wasz zapał, entuzjazm, kompetencję i zaangażowanie. Przemieniajmy wspólnie nasz świat. Niech on staje się jeszcze bardziej ludzkim, a więc jeszcze bardziej Bożym”- apelował do zebranych metropolita krakowski. Zaznaczył, iż troska o rodzinę wymaga również zaangażowania Akcji Katolickiej. Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Halina Szydełko skierowała do uczestników słowa „Pragniemy, aby Kongres wyznaczył nam kierunki działania na przyszłość i dodał energii, zapału, do jeszcze aktywniejszego działania w Kościele, aby przemieniać go w duchu Ewangelii, aby nieść światu Ewangelię nadziei, jak głosi nasze kongresowe hasło”.  Biskup Marek Solarczyk Krajowy Asystent Akcji Katolickiej podkreślił: „Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie świeckich istniejące w Kościele jest niesamowitą okazją dla samych tych ludzi, aby przeżywali z całą radością, nadzieją, ale i z odpowiedzialnością swoje życie chrześcijańskie, swoją formację”. Zwrócił również uwagę na to, że „Czy będziemy mówić o przestrzeni rodzinnej, społecznej, politycznej czy kulturalnej, przesłanie podstawowe jest jedno: macie, co robić. Nawet na poziomie najniższym, jakim jest parafia”.

 

  

 

     Tematyka Kongresu skupiona była wokół czterech głównych zagadnień: rodzina – „Rodzina fundamentem społeczeństwa”, społeczeństwo – „Społeczeństwo w dobie przemian cywilizacyjnych”, polityka - „Chrześcijański wymiar polityki” i kultura – „Kultura – wolność i odpowiedzialność”.

     Z Krakowa popłynął mocny sygnał w kierunku rządzących w spawie rodziny, życia nienarodzonych, znaczenia religii i rodziny, jako czynników chroniących młodzież przed zachowaniami ryzykownymi, poparty pięknym świadectwem wielodzietnej rodziny. Obrady Kongresu w Filharmonii Krakowskiej skupiły się również na polityce i kulturze, zmianach cywilizacyjnych. Swoje prezentacje, wystąpienia wygłaszali wybitni przedstawiciele kościoła, nauki, polityki, kultury, mediów.

 

  

 

     Kongres zakończył się w niedzielę 20 września przemarszem - procesją z Relikwiami św. Jana Pawła II i Mszą św. celebrowaną w bazylice Mariackiej przez abp-a Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W homilii abp apelował do członków Akcji Katolickiej o czytelne świadectwo w życiu codziennym, o świadectwo życia, w którym „religia nie pozostaje na marginesie działalności zawodowej, nie jest szatą przywdziewaną przy jakiejś okazji, ale stanowi prawdziwą syntezę naszego życia”. Potrzeba dzisiaj laikatu świadomego swojej pozycji, i równocześnie świadomego odpowiedzialności wobec innych – podkreślił abp Stanisław Gądecki.

 

  

 

     Prezes Krajowej AK odczytała przesłanie II Kongresu AK. Pozdrowienia do uczestników kongresu skierował Ojciec św. Franciszek. Papież wyraził wdzięczność za 20 lat działalności Akcji Katolickiej i inicjatywy, które podejmuje.

     W kongresie uczestniczyło ponad 700 delegatów z całego kraju, przedstawiciele Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej z Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Rumunii. Jesteśmy prawnymi i dumnymi dziedzicami wiary.

     Jest z nami Chrystus, nasz Mistrz i Pan, a „Radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem.(….) Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość”. (Papież Franciszek, EVANGELII GAUDIUM, 1.)

Króluj nam Chryste!

Małgorzata Jaworska

 

Zmieniony ( 17.10.2016. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki