Uroczystość Chrystusa Króla - święto patronalne Akcji Katolickiej i KSM Drukuj Email

     W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 22 listopada br. w katedrze rzeszowskiej świętowano dzień patronalny Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

     Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Biskup Jan Wątroba. „W tym dniu ofiarujemy Chrystusowi nasze życie, aby wziął je w swoje dłonie i dysponował nim, jako najlepszy Pan i Władca’’ - powiedział ks. Biskup do zgromadzonych członków i sympatyków stowarzyszeń. Nawiązując do fragmentu niedzielnej Ewangelii – rozmowy Jezusa z Piłatem o królowaniu i prawdzie, zwrócił uwagę, iż królestwo Jezusa, królestwo prawdy, jest królestwem miłości. Podkreślił, że prawda bez miłości jest trudna do przyjęcia, powinna być zawsze związana z miłością i podawana w miłości! „Dlatego człowiek Chrystusowego Królestwa będzie zawsze głosił prawdę z miłością i z wielką ostrożnością, aby, w miarę możliwości, nikogo nie zranić”. Przywołał też słowa ks. Jerzego Popiełuszki: „Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj” podkreślając, iż Kościół nigdy nie zrezygnuje z zasady, którą przypomniał i za którą oddał życie ks. Jerzy.

 

     Nawiązując do 1050-tej rocznicy chrztu Polski, wzywał do modlitwy, za stowarzyszenia i za cały Kościół, aby duch apostolski przyczyniał się do wzrostu Królestwa Bożego, w rodzinie, Ojczyźnie, których jesteśmy uczestnikami i budowniczymi. Zadaniem Akcji Katolickiej jest żyć prawdą, troszczyć się o zbawienie swoje i tych, którzy są daleko od Boga.

     Podziękował zebranym za zaangażowanie, świadectwo, za wierność pasterską, za pracę, wzywał abyśmy wzrastali w Bogu, byli czytelnymi świadkami Chrystusa i budowniczymi Królestwa Bożego. Niech Chrystus będzie jedynym Panem naszych serc.

     Członkowie KSM złożyli przyrzeczenie z zawołaniem: „Przez cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie, Gotów!”, natomiast nowi prezesi POAK otrzymali nominacje z rąk Księdza Biskupa Jana i ks. Stanisława Potery – diecezjalnego asystenta AK.

 

  

   Prezes KSM A. Dzwonkowicz podziękowała Biskupowi Ordynariuszowi za słowa, troskę i pasterską miłość, a pozdrawiając członków Akcji Katolickiej wyraziła gotowość do współpracy.

     Jeremi Kalkowski - prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK, nawiązując do 1050-tej rocznicy chrztu Polski, zachęcał zebranych do dumy z dziedzictwa, które karze podnieść głowy. W jubileuszowym Roku Miłosierdzia wzywał wszystkich związanych z Akcją Katolicką do modlitwy i promocji Koronki do Bożego Miłosierdzia. Podziękował za świadectwo i inicjatywy, które bardzo wspomagają działalność duszpasterską w parafiach i w całej diecezji. Przekazał podziękowania i życzenia od Prezes KIAK Haliny Szydełko. Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, współpracujących z hierarchią kościelną i duchowieństwem w szerzeniu i ugruntowywaniu Chrystusowej nauki, wspólnie z księżmi realizuje cele apostolskie Kościoła Katolickiego. Sobór Watykański II oraz Ojciec Święty Jan Paweł II, mówiąc o katolikach świeckich, podkreślał, iż „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła” i „winni uświadomić sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem - wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem Papieża oraz pozostających z Nim w łączności Biskupów”.

 

  

     Spotkanie wspólnotowe było czasem podsumowań, refleksji nad tym, co zrealizowaliśmy, nad tym, co przed nami a także, co jeszcze trzeba zmienić, by nasze działania w przyszłości przynosiły jeszcze lepsze efekty.

 

Chcesz ujrzeć Królestwo Boże? Nie patrz w górę, nie czekaj. Wprowadź je w swoim życiu,tam gdzie żyjesz na codzień.

 

Króluj nam Chryste!

 

Małgorzata Jaworska

Zmieniony ( 17.10.2016. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki