Chrystus naszym Królem Drukuj Email
     W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 20 listopada br. w katedrze rzeszowskiej zebrali się na wspólną Eucharystię członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Mszy św. przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba, w koncelebrze uczestniczyli: bp Kazimierz Górny, bp Edward Białogłowski oraz wielu księży asystentów POAK.
  
  
 
     Kościół w bieżącym roku, Roku Miłosierdzia przeżywał wielkie wydarzenia, Światowe Dni Młodzieży, Jubileusz 1050 –lecia chrztu Polski, Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana poprzedzony Wielką Pokutą. W homilii Biskup Jan Wątroba zaznaczył, iż wszystkie te wydarzenia, które przeżywamy w Uroczystość Chrystusa Króla łączy krzyż Jezusa Chrystusa – symbol męki, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela. Święto to, ma szczególny wymiar, w patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, dostąpiliśmy łaski uczestnictwa w akcie historycznym, przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana - podkreślił Ksiądz Biskup. Naszym zadaniem jest uznanie Jego panowania i poddanie się Jego prawu, Jego woli i zbawczej władzy. Zawierzamy i poświęcamy mu naszą Ojczyznę, nasz naród, rodziny. Mamy oddać mu pierwsze miejsce w sferach naszego życia zawodowego, społecznego a On je uporządkuje, napełni swoim duchem i pokojem. Jezusowy krzyż wbity został w polską ziemię 1050 lat temu i na zawsze naznaczył dzieje narodu i państwa, naznaczył i nakreślił naszą tożsamość podkreślił Ksiądz Biskup.
W pismach sługi Bożej Rozalii Celakówny czytamy: „Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa na Króla w całym tego słowa znaczeniu. Jeżeli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod Prawo Jego Miłości".
Pius XII w swojej encyklice Quas primas piesze: „Będziecie mieli Boże Błogosławieństwo jedynie wtedy, gdy Pan Jezus zapanuje nad wami i waszymi narodami".
Ksiądz Kardynał Sapieha w 1934r wskazywał: „W tej służbie Chrystusowi-Królowi nie zapominajmy o tym, że dwom panom służyć nie można - że kto nie jest z Chrystusem, jest przeciwko Niemu; że nie wolno nam wchodzić w żadne kompromisy ze złem. Żyjemy dziś w czasach chaosu myśli i zaciemnienia poglądów, a jednak jakże często spotykamy się z gwałtownym narzucaniem przekonań i ze zmuszaniem innych do przyjęcia tych narzuconych poglądów! Zarzucają nam katolikom ślepą wiarę w prawdy przez Boga objawione, a jednak ci sami ludzie wymagają dla swych ludzkich, nieraz błędnych poglądów, ślepej wiary i posłuszeństwa wymuszanego krzykiem, gwałtem i postrachem. Świadomość, że służymy Chrystusowi-Królowi, winna nam wpoić odwagę, by nie pozwolić się nastraszyć, odwieść od naszych przekonań, powstrzymać naszą pracę, zmienić nasze postępowanie".
Mamy oddać Bogu czas i gotowość, a On wszystko poukłada, On zacznie działać. Ksiądz Biskup podziękował wszystkim, którzy tworzą wspólnoty, za formację, w której uczestniczymy, za świadectwo we wspólnotach gdzie żyjemy i za apostolstwo świeckich. 
 
       
 
     W czasie Eucharystii 121 młodych osób złożyło przyrzeczenie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przeprowadzone przez prezes KSM Annę Dzwonkowicz, odśpiewano hymn KSM z zawołaniem: „Przez cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie, Gotów!”.  Biskup Jan Wątroba, razem z ks. Stanisławem Poterą – diecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej, wręczył nominacje nowym prezesom 19 oddziałów POAK. 
 
     
 
  
 
     Natomiast Prezes DIAK Jeremi Kalkowski zwracając się do zebranych, podkreślił, iż był to rok szczególny dla życia osobistego i wspólnotowego, czas odkrywania Miłosiernego Chrystusa. Kościół wzywa nas abyśmy szli i głosili i świadczyli o Miłosiernym Bogu, otwierajmy więc nasze serca na Chrystusowe wezwanie „Idźcie i głoście!”. Mocni owocami Roku Miłosierdzia, idźmy z ufnością i nadzieją wskazywał prezes Jeremi Kalkowski. 
   
 
 
 
     Na zakończenie Mszy św. biskup rzeszowski Jan Wątroba, prezesi DIAK i KSM oraz obecna poseł RP Halina Szydełko odczytali Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Po odśpiewaniu pieśń uwielbienia Maryi „Magnificat” Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej zamknął Bramę Miłosierdzia.  
 
Nie tylko słowem, ale życiem katolickim i czynem wołajmy ustawicznie: „Króluj nam, Chryste".
 
Małgorzata Jaworska 
Zmieniony ( 27.11.2016. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki