"Idźcie i głoście" - Spotkania Dekanalne Akcji Katolickiej 2017 Drukuj Email
"Idźcie i głoście" - zadanie na całe życie dla każdego wierzącego
 
Spotkania dekanalne Akcji Katolickiej 2017
 
     Hasło Kościoła na rok 2017 „Idźcie i głoście” koncentruje się na sakramencie chrztu, odnowieniu we wierzących dojrzałej duchowości chrzcielnej, poprzez głoszenie prawd wiary, osobistego nawrócenia i pogłębiania życia chrześcijańskiego, czego owocem ma być postawa świadka Ewangelii. Temat ten był podstawą spotkań Członków POAK w dekanatach naszej diecezji w dniach 06-16 marca br. Przewodniczył im Diecezjalny Asystent AK Ks. Prałat Stanisław Potera wraz z Zarządem DIAK.
 
     Idźcie i wy do mojej winnicy (Mt 20,3-4) to wezwanie Pana Jezusa skierowane do każdego człowieka, który przychodzi na świat, nie po to aby „wegetować” i spędzić wygodne życie, lecz aby zostawić trwały ślad. Za św. Janem Pawłem II potrzeba nam wykonać ruch w kierunku samego Boga żywego, w stronę własnego wnętrza, serca i sumienia, ruch w stronę ludzi, których Chrystus stawia na drodze naszego życia i w stronę świata. Jest to wezwanie do wierzących do dzielenia się Ewangelią, dobrą nowiną, zaskakująca i ważną z innymi. ”Uwierzyliśmy miłości Boga” - tak chrześcijanin może wyrazić podstawową opcję swego życia. We współczesnym światopoglądzie i kulturze, Pan Bóg został usunięty z realnego świata, z przestrzeni życiowej człowieka. Świat Zachodu nie neguje istnienia Boga, lecz Go ignoruje. Żyć prawdą we współczesnym świecie, to odkrywać, że Bóg nie jest wielkim nieobecnym, ale jest Bogiem bliskim - dziś obecnym w życiu tych, którzy w Niego wierzą - wskazywał ks. Prałat Stanisław Potera. Wezwanie Idźcie i głoście jest zobowiązaniem do dzielenia się Ewangelią w naszej codzienności, to obowiązek, który jest wpisany w powołanie każdego katolika.
 
Jak dziś wypełniać to zobowiązanie:
- głoś Osobę – to wezwanie do mówienia o Jezusie – w prawdzie Jego Osoby- prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga (o Jego życiu, słowach, czynach),
- głoś słowem i czynem – Jezus wypełniał swoje posłannictwo poprzez nauczanie i czyny, Boże słowo ma wielką moc, podobnie słowa chrześcijan nie tylko informują, ale mają moc zmieniania rzeczywistości, świadczę czynami i moje życie potwierdza moje słowa,
- głoś Kościół – Ewangelia podkreśla niezbędność Kościoła, Bóg – tak i Kościół – tak                                              
- głoś wypełnienie Przymierza – zawarcie przymierza - to wejście w szczególne relacje z Bogiem, rodzinne relacje z Bogiem
- głoś sakramenty – są niezbędne do życia wiary.
 
     Idźcie i głoście – te słowa skierował kiedyś Jezus do uczniów. Dziś Kościół w Polsce przypomina te słowa wiernym, zapraszając do zaangażowania w dzieło ewangelizacji - podkreślił prelegent. Pragniemy, aby wszyscy członkowie Akcji Katolickiej zaangażowali się, rozpoznając wcześniej stan swego serca, pogłębiając prawdy, czym jest Ewangelia, sama w sobie i dla nas osobiście, poprzez świadomość funkcjonowania w świecie, refleksji nad treścią ewangelizacji. Jezus jest z nami i przez Ducha Św. pomaga nam to wezwanie wypełniać mimo naszych niedoskonałości.
 
     W prowadzonej dyskusji Asystent Diecezjalny nawiązał do istoty działania stowarzyszenia, zwracając uwagę na formację i aktywność członków AK na rzecz Kościoła. Spotkania w dekanatach były okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, były inspiracją do dalszych działań, szczególnie ubogacały liczną obecnością członków POAK.  Niech świadomość wyzwań umocni nas, Akcję Katolicką do odważnego działania by „iść i głosić Ewangelię” także wtedy, gdy staje się dla wielu „znakiem sprzeciwu” oraz umocni nas w służeniu potrzebującym. Stała formacja, modlitwa (Pierwsze soboty miesiąca), aktywność na rzecz Kościoła, niech pobudza nas do świadomej odpowiedzialności i troski o Kościół.
 
     Spotkania dekanalne ubogaciła swoją obecnością Halina Szydełko – Przewodnicząca Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Rzeszowskiej – Poseł RP, przedstawiając zamierzenia i zadania RRiSK oraz bieżące spawy z prac Sejmu RP.
 
Króluj nam Chryste!
 
Małgorzata Jaworska
 
  
     
 

Zmieniony ( 23.09.2017. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki