Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę "Idźmy i głośmy z Maryją" Drukuj Email

     W sobotę, 10 czerwca 2017 r. Członkowie Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej licznie uczestniczyli w wspólnotowym spotkaniu na Jasnej Górze.

  

    W częstochowskiej bazylice Świętej Rodziny zgromadzili się członkowie Akcji Katolickiej z całej Polski, wraz z bp Mirosławem Milewskim – Asystentem krajowym AK, Zarządem krajowym Instytutu Akcji Katolickiej, księżmi asystentami. Po wysłuchaniu podsumowania działalności AK przez Prezes KIAK oraz roli AK w Kościele, słowie bp Asystenta, oraz wręczeniu medali „Za dzieło apostolstwa” uczestnicy przeszli ulicami miasta w modlitewnej procesji przed szczyt Jasnej Góry, by wziąć udział we Mszy Świętej. Był to szczególny czas, spotkania z Maryją w roku 300-lecia koronacji wizerunku MB Częstochowskiej i 140 rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie a także 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Witając zebranych o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry podkreślił, iż AK reprezentuje pełny, żywy i czynny katolicyzm, jakiego zawsze wymagała nasza wiara wyruszając w podróż z Chrystusem do drugiego człowieka. 

     Eucharystii przewodniczył bp Mirosław Milewski, i wygłosił homilię. „W tym roku mija 150 lat od narodzin Akcji Katolickiej we Włoszech, co zapoczątkowało wielki ruch współpracy świeckich i duchownych w wielu krajach świata, a po pierwszej wojnie światowej także w Polsce” – mówił Asystent krajowy AK w Polsce. Nawiązując do wypowiedzi papieża Franciszka do włoskiej AK przedstawił cztery filary naszej działalności: modlitwa, formacja, poświęcenie i apostolat” dodał, że: „Bez któregoś z nich budynek Akcji Katolickiej będzie tylko prowizorycznym barakiem”. Stwierdził, iż w tej materii: „nie możemy pozostać głuchymi na to słowo Następcy św. Piotra”. 

  

     Pierwszy filar - modlitwa. Gorliwość nasza wymaga zaplecza modlitwy w parafiach, diecezjach, jeżeli nasze pomysły będą rodziły się na kolanach, mamy szanse na ich owocne zrealizowanie. Jeżeli dziś widzimy małe zaangażowanie świeckich w sprawy wiary, może potrzeba bardziej przekonującego świadectwa naszej modlitwy, naszego postu? Świadectwa, dla zbudowania innych, bo wiara wyraża się w konkrecie życia.

     Drugi filar - formacja. Biskup Mirosław Milewski przywołał postać bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, męczennika II wojny światowej, a Jego duchowa troska o Akcję w latach 30. ubiegłego stulecia jest aktualna także dzisiaj. W 1931 r. abp Nowowiejski u zarania tej organizacji opisywał jej potrzebę, a te słowa odnosimy i do naszych czasów: „Brak ducha katolickiego w życiu codziennym i rozluźnienie obyczajów chrześcijańskich uwidacznia się wszędzie. Wre walka o nierozerwalność małżeństwa, rozluźniają się węzły życia rodzinnego, zgorszenie panoszy się na ulicach i w książkach. Zrzucić z siebie te okowy nowoczesnego pogaństwa i życie stosować do wiary, usunąć niekonsekwencje życiowe i wyrobić prawość sumienia; zorganizować się w Kościele przez Akcję Katolicką pod hasłem ‘Bóg z nami’! Jego wolę i naukę w życiu wprowadzać, oto zadanie nasze” (Listy z Tumskiego Wzgórza, t. II, s. 185). Aby jednak nieść tego katolickiego ducha, właściwe patrzenie na człowieka, postawę otwartości i miłości, trzeba być uformowanym i ciągle poddawać się formacji. Dbajmy o formację naszego ducha, sakrament pokuty i częstą Komunię św., Pan nas dziś pyta: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16, 26).

  

     Trzeci filar - poświęcenie, ofiara. Papież Franciszek w przemówieniu do włoskiej AK tłumaczył: „Akcja Katolicka, która będzie bardziej popularna, bardziej zakorzeniona [w ludzkich sprawach], będzie miała problemy, ponieważ będą chciały być jej członkami osoby, które, jak się wydaje, nie nadają się do tego: rodziny, w których rodzice nie mają ślubu kościelnego; mężczyźni i kobiety z trudną przeszłością albo tacy, którzy nadal przeżywają problemy, jednak walczą; ludzie młodzi zdezorientowani czy poranieni. To wyzwanie, aby Akcja Katolicka okazała kościelną czułość matki; przyjmowała wszystkich i towarzyszyła im w drodze życia z krzyżami, jakie niosą oni na ramionach. Wszyscy mogą uczestniczyć w waszym ruchu wychodząc od tego, co mają i z tym, co potrafią” (Watykan, 27 kwietnia 2017 r.). Nie zamykajmy naszych wspólnot, naszych serc, umysłów na innych ludzi, także tych myślących inaczej od nas. Akcja Katolicka potrzebuje pasjonatów poświęcających czas drugiemu człowiekowi, w czym wyraża się nasze podstawowe powołanie do miłości., Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzeba naszego zaangażowania w życie publiczne, w sprawy społeczne Kościoła i narodu. Bez naszej obecności w sferze roztropnej troski o dobro wspólne, czyli w życiu politycznym, samorządowym, szkolnym, wymiary te zostaną pozbawione istotnego wkładu myśli i dziedzictwa chrześcijańskiego, które buduje nasz świat od ponad dwóch tysiącleci. Bez naszego wniknięcia w struktury życia społecznego może zabraknąć w nich prawdziwych wartości, jak prawda, dobro i piękno, które od wieków niesiemy jako chrześcijanie, a także „wartości nienegocjowalnych”, o których wielokrotnie przypominał nam Benedykt XVI: ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz prawa rodziców do edukacji dzieci w zakresie przekazu moralności.

  

     Czwarty filar- apostolat, ewangelizacja. Papież Franciszek w bardzo jasny sposób wytłumaczył włoskiej Akcji Katolickiej to zadanie: „(…) Nie siadajcie wygodnie na kanapie, bo od tego się tyje i rośnie poziom cholesterolu. Wspominanie długiej drogi życia pomaga nabrać świadomości, że jest się ludem w drodze i że mamy się troszczyć o wszystkich, pomagając każdemu rozwijać się w swym człowieczeństwie i w wierze” (Watykan, 30 kwietnia 2017 r.). Bycie Apostołem to, praca w naszych parafiach, wspólnotach, gdzie mamy swoje miejsce w ławce kościoła parafialnego, swoje zwyczaje świąteczne, gdzie znamy każdą ulicę, wieś, sąsiadów ich problemy. Miejmy oczy szeroko otwarte i rozmawiajmy z duszpasterzami o problemach Naszych wspólnot, co zrobić, aby całe rodziny w niedzielę przyszły do parafii, a nie do supermarketu na zakupy. Wtedy spełnimy swoją apostolską misję.  W tegorocznym Akcie Zawierzenia Akcji Katolickiej czytamy m.in. „ spraw Matko, aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej wzrastała chwała Boża na polskiej ziemi, aby zachowywano przykazania Boże i naukę Ewangelii świętej, aby szanowano godność osoby ludzkiej i wypływające z niej prawa, a szczególnie podstawowe prawo do życia od początku aż do naturalnej śmierci’’. 

     W dniu poprzedzającym pielgrzymkę, uczestnicy wysłuchali konferencji naukowych poświęconych tematyce mariologicznej i kerygmatyczno-pastoralnej, które do zebranych w auli redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela” wygłosili: abp senior Stanisław Nowak, o. Mariusz Tabulski OSPPE, definitor Zarządu Zakonu Ojców Paulinów, ks. dr Szymon Stułkowski, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu oraz ks. inf. Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor naczelny „Niedzieli”. 

  

     Pielgrzymując na Jasną Górę, wspólnie z księdzem Rafałem Flakiem nawiedziliśmy sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.     

 

Jak Maryja wyrażamy gotowość służby Kościołowi

 „Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę!” (Ps 40, 8).

 

Króluj nam Chryste!

Małgorzata Jaworska

Zmieniony ( 12.02.2018. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki