Spotkanie Nowy Żmigród - 19.04.2008 r. Drukuj Email

Spotkania w dekanatach – dekanat Nowy Żmigród parafia św. Apostołów Piotra i Pawła.

Błogosławiony Ksiądz Władysław Findysz - „nasz” święty! Pierwszy wyniesiony na ołtarze z naszej diecezji!

Akcja Katolicka diecezji rzeszowskiej przeżywała kolejne spotkanie dekanalne w Nowym Żmigrodzie w dniu 19 kwietnia 2008 roku. Uczestnicy zgromadzili się na wspólnej modlitwie u grobu bł. ks. Władysława Findysza, gdzie spoczywają doczesne szczątki naszego bohatera z Podkarpacia. Ksiądz Władysław Findysz jest pierwszym męczennikiem systemu komunistycznego w Polsce, wobec którego stwierdzono, iż poniósł śmierć z powodu cierpień zadanych mu w więzieniu w Rzeszowie in odium fidei, tzn. z motywu nienawiści do wiary. Przy relikwiach błogosławionego polecaliśmy Panu Bogu Akcję Katolicką, Ojczyznę oraz sprawujących władzę, prosząc również o obfite owoce spotkania.

Asystent dekanalny Akcji Katolickiej a równocześnie proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie Ksiądz Henryk Maguda zaprosił na dalszą część spotkania, do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie. Prezes DIAK Janina Błażej przywitała zebranych, nawiązując do słów ,,Bądźmy uczniami Chrystusa’’, przedstawiła kierunki działania AK w Diecezji Rzeszowskiej w roku 2008, najbliższe plany i terminy spotkań formacyjnych. W medialnym świecie potrzeba spotkań ludzi, bo zatracamy to co najważniejsze, bliskość drugiego człowieka. Każde spotkanie to niezwykłe przeżycie dla wszystkich uczestników, to czas kiedy możemy bliżej się poznać, wsłuchać w głosy, poznać problemy i potrzeby. Chcemy być ,,mądrzy Państwa mądrością ‘’ stwierdziła Prezes DIAK. Przytoczyła słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, wołającego o prawa człowieka w zmaterializowanym świecie, odwołującego się do elementarnych wolności człowieka. Nie możemy zaprzepaścić dorobku i pobożności naszych ojców podkreśliła Prezes DIAK. My członkowie AK mamy być uczniami Chrystusa, naśladować Go, czynić dobro i eksponować to dobro. Zaczynając od siebie, zmieniajmy rzeczywistość, niech działalność w AK będzie pracą dla własnego zbawienia i zbawienia innych. Niech wszyscy którym dobro Kościoła i Ojczyzny leży na sercu podejmą działania i wspierają działające już POAK. Wierni przesłaniu Ojca Św. Benedykta XVI: “Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej”, starajmy się w szeregach tak ważnej wspólnoty przekazywać radość przynależności do Kościoła, a także krzewić w społeczeństwie motywację do życia i nadziei, podkreśliła Prezes DIAK.

W toku dyskusji poruszano wiele zagadnień związanych z działalnością, wymieniano doświadczenia, myśli, tematem rozważań były lokalne problemy środowiskowe. Prezesi z POAK przedstawili swoje oddziały, sprawozdania z działalności, zamierzenia na przyszłość, wszelkie działania podporządkowane są tematowi wiodącemu w roku duszpasterskim ,,Bądźmy uczniami Chrystusa’’ wszak łączy nas wspólna idea, jest nią „Nowa Ewangelizacja”.

Uczestniczyli w spotkaniu:

 POAK Nowy Żmigród – Marianna Mroczka

 POAK Faliszówka - Jan Buczyński

 POAK Łężyny - Marta Czajka

 POAK Głojsce - Janina Kurzawa

 POAK Stary Żmigród – Danuta Potera.

Istnieje potrzeba uaktywnienia POAK nieobecnych na spotkaniu czy też powołania nowych oddziałów w wspólnotach gdzie ich brak. Akcja Katolicka, była kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców, trzeba więc, aby na nowo odżyła.

Wiceprezes DIAK Janina Świstak, zwróciła uwagę na potrzebę przypominania treści apeli DIAK Diecezji Rzeszowskiej dotyczących zachowania czystości mowy ojczystej oraz ochrony wartości niedzieli jako dnia świętego. Zatracamy poczucie czasu świętego i przestajemy rozumieć sens święta! Świętowanie należy do istotnych form zachowania religijnego stwierdziła wiceprezes. Przybliżyła postać Rozalii Celakówny czcicielki Najświętszego Serca Pana Jezusa, która szerzyła kult Bożej miłości w znaku Serca Jezusa. Powstała inicjatywa Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa członków AK jak również inicjatywa poparcia moratorium na „aborcję’’ czyli zaprzestania zabijania istnień ludzkich. Prawo do życia jest pierwszym i fundamentalnym prawem każdego człowieka od chwili poczęcia, jest także znakiem solidarności, zwłaszcza sprawujących władzę, z najmniejszymi i najbardziej bezbronnymi wśród nas.

Czas spotkania był okazją do dyskusji jak również zakupu książek i materiałów formacyjnych AK.

Na trud i radość działalności, na służbę Bogu i ludziom otrzymaliśmy błogosławieństwo z rąk księdza Asystenta Dekanalnego Henryka Magudy. Umocnieni spotkaniem ufamy, iż poprzez podjęty wysiłek systematycznej refleksji nad pogłębieniem wiary, przez modlitwę i realizowany program działania, Kościół ożyje w sercach ludzi. Trzeba, aby i dziś "Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju" (Dz 13,49).

Opracowała Małgorzata Jaworska

Zmieniony ( 22.05.2008. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki