Konsekracja kościoła i powołanie oddziału Akcji Katolickiej w Palikówce Drukuj Email

Kościół żywy wiarą i miłością

 Parafia Miłosierdzia Bożego w Palikówce - 25 czerwca 2008 r.

  Uroczystość poświęcenia kościoła parafialnego pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Palikówce, była wielkim wydarzeniem dla całej wspólnoty parafialnej. Dzień 25 czerwca 2008r. dzień konsekracji kościoła, zgromadził liczne grono duchowieństwa, przedstawicieli władz, zaproszonych gości i rzesze wiernych, był bowiem uwieńczeniem długich lat pracy, trudów i zmagań, które doprowadziły do powstania świątyni.

Uroczystość poprzedziły ośmiodniowe Misje Święte, prowadzone przez ks. Zygmunta Tokarza MS. Był to czas szczególnego działania Boga, ogromu łask Bożego Miłosierdzia spływającego na dusze wiernych.

Zgodnie ze starym zwyczajem, uroczystość rozpoczęła się przed frontonem kościoła. Wierni już na długo przed godz. 15.00 gromadzili się na placu kościelnym. W Godzinie Miłosierdzia przed świątynią odprawiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Przedstawiciele wspólnoty ciepło i serdecznie powitali przybyłego na Mszę św. konsekracyjną Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego, przekazując mu symboliczne klucze do drzwi świątyni, który otworzył je i jako pierwszy przekroczył jej progi. Wszystkim ukazał się widok jasnego, urzekająco pięknego domu Bożego. Wystrój kościoła przypomina o działaniu Ducha Świętego, którego symbolem jest m.in. wiatr. Postać Jezusa Miłosiernego w ołtarzu, błogosławiącego i wskazującego na Swoje Serce, jako źródła wszelkiej łaski, przepełnia nadzieją i miłością. Jezus bogaty w miłosierdzie, przebaczający człowiekowi żałującemu za grzechy, pragnącemu poprawy. Przez św. Siostrę Faustynę przypomina światu: „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego” (Dz 300). Dziś tak bardzo wszyscy potrzebujemy Bożego Miłosierdzia! Potrzebujemy go wszędzie: w naszych domach i rodzinach, w szkole, zakładach pracy, polityce, ekonomii. Dzień poświęcenia świątyni jest dniem łaski i błogosławieństwa Bożego. Jest także okazją do głębszego zastanowienia się nad znaczeniem kościoła w życiu człowieka i wspólnoty parafialnej. Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia ołtarza, murów kościoła i wiernych tworzących żywy kościół. Podnosząc Biblię, wskazał, iż w tej świątyni mówi do nas Bóg. Byliśmy świadkami ważnych znaków liturgicznych: namaszczenia ołtarza i ścian olejem krzyżma świętego. Na rogach ołtarza pojawiły się cztery kadzielnice, z których unosił się dym i woń spalanego kadzidła – symbolu modlitwy. Zapalone światła w kościele to symboliczny znak dla parafian, że odtąd i oni mają być światłem tego świata, mają być zawsze wierni Bogu i kościołowi. Do głównego ołtarza mężczyźni przynieśli potężny Krzyż, kobiety ołtarz nakryły obrusem i ozdobiły kwiatami. Przeniesiony został Najświętszy Sakrament. W kazaniu Ksiądz Biskup podziękował całej wspólnocie parafialnej za wieloletni trud wznoszenia kościoła, nie tylko materialnego, którego piękno możemy dzisiaj podziwiać, ale i duchowego. Jest to przejaw wiary w Boga i miłości do całego Kościoła.

Równomiernie z rozwojem materialnym rozwijała się i cementowała wspólnota duchowa. Obok istniejących od początku parafii grup ministrantów, lektorów, scholi, KSM, grupy charytatywnej, w czerwcu 2008 roku oficjalnie zainaugurowała swoją działalność Akcja Katolicka - jako dar duchowy na uroczystość konsekracji kościoła.

Zawsze ważnym i podniosłym uroczystościom towarzyszą podziękowania, życzenia, kwiaty, gratulacje, łzy radości i wzruszenia. Tak było i tutaj, słowa wdzięczności za ten wielki dar kościoła wyrazili przedstawiciele parafian – komitetu budowy kościoła, młodzież. Świątynia ta jest znakiem oddania, ofiarności i szczególnej łaski, jakiej dostąpiliśmy od Boga. Każdy kamień, każda cegła tej świątyni mówi o miłości do Boga i przywiązaniu do Niego tych, którzy ją wznosili. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, że Bóg wybrał sobie to miejsce i zechciał zamieszkać tu - mówili. Na zakończenie przemówił Ksiądz Biskup, który nie krył swojego zachwytu z nowej, wspaniałej świątyni. Kościół pw. Miłosierdzia Bożego stanowiący symbol miłości człowieka do Chrystusa, i Chrystusa do człowieka. Jest to widoczny znak wiary ludzi, jedności i pokoju. Wręczył również tytuł Bene Merenti dla szczególnie zasłużonego w budowie tej świątyni – Józefa Ludery - przewodniczącego budowy kościoła. Mimo że uroczystość konsekracyjna dobiegła końca, na zawsze pozostała w sercach jej uczestników, oraz tych którzy ją budowali Bogu na chwałę , a ludziom na zbawienie. Swoją obecnością na uroczystości, zaszczyciła nas Prezes DIAK w Rzeszowie pani Janina Błażej. Dziękując za obecność, życzenia i słowa wsparcia dla nowego POAK składamy szczere, z serca płynące Bóg Zapłać!

Opracowała Małgorzata Jaworska 

Zmieniony ( 07.10.2008. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki