Spotkanie w Dekanacie Jasło Wschód - 04.10.2008r. Drukuj Email

Dekanalne spotkanie formacyjne w Jaśle

Dnia 4 października 2008 r. w Jaśle w Domu parafialnym Parafii pw Św. Stanisława Biskupa Męczennika odbyło się kolejne spotkanie formacyjne Dekanatu Jasło Wschód.

W spotkaniu udział wzięli: Asystent Kościelny Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Rzeszowie ks. Stanisław Potera, Dekanalny Asystent Kościelny ks. Jerzy Paradysz, Prezes Zarządu DIAK Janina Błażej, Wiceprezes Zarządu DIAK a zarazem gospodarz spotkania Janina Świstak, oraz Prezesi i członkowie Zarządów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej Dekanatu Jasło Wschód.

Po wspólnej modlitwie w intencji uczestników Spotkania, a także w intencji zmarłego, zasłużonego członka i założyciela POAK Parafii pw Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle, zasłużonego jaślanina, zebrani przystąpili do realizacji programu spotkania. W swoim wprowadzeniu Pani Przezes podkreśliła symbolikę daty spotkania formacyjnego. Równo 105 lat temu, 4.10.1903 r. Papież Pius X ogłosił Encyklikę "Instaurare omnia in Christo" - "Odnowić wszystko w Chrystusie". Jakżeż jest to znaczące, symboliczne a zarazem zobowiązujące i nieprzypadkowe. „Odnowić wszystko w Chrystusie” - to inspiracja do działania na rzecz naszych wspólnot, naszych rodzin i nas samych. To niesienie dobra i słowa - tak jak to czynił św. Franciszek. A działanie członków POAK wcale nie polega na chwaleniu się ze swoich poczynań. Nie po słowach lecz po czynach ich poznacie. I jest to sentencja działania nas wszystkich i naszego postępowania. Pani Prezes złożyła gratulacje Zarządom POAK, które obchodzą w tym roku 10-cio lecie swojego istnienia w Diecezji. Podkreślano zrozumienie i pomoc jaką wspierają nasze poczynania władze samorządowe miasta Jasła. Szczególnie wartym podkreślenia jest przyjęcie przez Radę Miasta Jasła wniosku jasielskich POAK dotyczącego wprowadzenia preambuły z odniesieniem do Boga do Statutu Miasta. Dziękowano wszystkim obecnym i nieobecnym księżom Asystentom Parafialnym za wsparcie i pomoc udzielaną Zarządom parafialnym w ich codziennej działalności. Serdeczne podziękowania zebrani skierowali do JE Ks. Biskupa Kazimierza Górnego za jego wsparcie w modlitwie, czynne zainteresowanie i zaangażowanie w „życie codzienne” Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i Parafialnych jej Oddziałów. W swoich wystąpieniach zebrani mówili wielokrotnie, że nie ilość a jakość członków naszego Stowarzyszenia to „drożdże do chleba, których nie daje się dużo, aby chleb był smaczny i zdrowy”. Kończąc Spotkanie formacyjne w Jaśle Pani Prezes w imieniu Zarządu DIAK przekazała zebranym Prezesom Zaproszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej, które odbędzie się dnia 25 października 2008 r. o godz. 9.00 w Instytucie Jana Pawła II w Rzeszowie.

Króluj nam Chryste.

Opracował Jan Paweł Łucki Prezes POAK Parafii pw Św. Antoniego w Jaśle

Zmieniony ( 09.10.2008. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki