Spotkanie w Dekanacie Rzeszów Zachód - 20.11.2008 Drukuj Email

Spotkanie dakanalne Akcji Katolickiej – Rzeszów - Zachód 20 listopada 2008r.

Święty Rafał Kalinowski, kapłan, karmelita - "ofiara konfesjonału’’ – niestrudzony pojednawca grzeszników z Bogiem. Patron oficerów i żołnierzy, orędownik w sprawach trudnych i beznadziejnych.

Dnia 20 listopada 2008 roku w parafii p.w. Świętego Mikołaja, Rzeszów – Przybyszówka odbyło się kolejne spotkanie dekanalne Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, poprzedzone Mszą św. Dziekanem Dekanatu Rzeszów – Zachód jest Ks. Stanisław Sznajder, Kap. Hon. Ojca św. Wicedziekanem Ks. dr Marian Czenczek, Asystentem Dekanalnym Ks. mgr Józef Książek. Obecni byli także księża proboszczowie i wikariusze z innych parafii dekanatu.

W homilii Asystent Dekanalny ks. Stanisław Potera, przywołał postać patrona dnia – Świętego Rafała Kalinowskiego, Świętego, który wiele godzin spędzał w konfesjonale. Posiadał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem i przywracania spokoju sumienia ludziom dręczonym przez lęk, niepewność, błądzących i zbuntowanych przeciwko Bogu. Ksiądz Asystent przybliżył również historię powstania Akcji Katolickiej w Polsce, nawiązał do Święta Chrystusa Króla – święta patronalnego Akcji Katolickiej. Szczególną uwagę, zwrócił na realizację hasła "Bądźmy uczniami Chrystusa". W duchu tego hasła przypatrzmy się sobie, co przez rok pracy osiągnęliśmy, czy cel został zrealizowany, na ile każdy z nas stał się autentycznym, gorliwym uczniem Chrystusa, mówił Ksiądz Asystent. Jezus nauczał: świętymi bądźcie, wzrastajcie w świętości, w łasce Bożej, czyńcie dobro w duchu miłości. Czy podążaliśmy śladami Chrystusa? Droga śladami Jezusa to nasze powołanie, zadanie i nasz cel. "Otoczmy troską życie" – to hasło pracy formacyjnej i apostolskiej członków Akcji Katolickiej, inspirujące do medytacji nad życiem człowieka na każdym jego etapie, do ochrony życia – daru Bożego. To nowe wyzwanie nie tylko dla członków Akcji Katolickiej stwierdził Ksiądz Asystent, ale dla nas wszystkich.

Po zakończeniu Eucharystii, w Domu Rekolekcyjnym im. Bł. Karoliny Kózkówny odbyła się część konferencyjna spotkania. Modlitwa, słowo powitania Księdza Prałata i Prezes DIAK Pani Janiny Błażej rozpoczęły dalszą część spotkania. Konferencję do zebranych, dotyczącą misji członka Akcji Katolickiej w dzisiejszym świecie wygłosił Asystent Dekanalny ks. Józef Książek. Formacji ludzkiej, czy chrześcijańskiej dokonuje moc Boża - tej mocy musimy powiedzieć "tak", człowiek może – i to jest jego szansa, chrześcijanin powinien – i to jest jego zobowiązanie. W imię dokonanego przez nas wyboru, bycia w Akcji Katolickiej mamy apostołować, wiarę wyznawać i nią żyć. Akcja Katolicka – to działanie chrześcijańskie, jej członkowie to ludzie czynu, pogłębiający życie apostolskie, dający świadectwo, kierujący się we wszystkich poczynaniach życiowych słowem Bożym, stwierdził ksiądz Asystent. W XXI wieku dotyka nas kryzys duchowy, niszczenie dobrych obyczajów, niszczenie autorytetów, tworzą się lobby na rzecz zabijania człowieka. Życie to dar Boży, należy do podstawowych wartości, należy je bronić. O życiu nie decyduje człowiek. Abp Ignacy Tokarczuk powiedział, iż "zło stawia się na piedestał". Dziś doświadczamy tego. Podważa się wiarygodność Ewangelii, ośmiesza wiarę, atakuje Kościół, dochodzi do mordowania katolików. Próbuje się zepchnąć chrześcijan do murów domów, kościołów, stwierdzając, iż wiara to "twoja prywatna sprawa". Wiara nie jest sprawą prywatną, mamy apostołować, dawać świadectwo Chrystusa, w Chrystusie szukać siły, aby podołać trudnościom. Eucharystia to źródło duchowej siły. Mamy być mocni Bożą miłością i Bożą dobrocią. W życie chrześcijanina wpisana jest krew męczeńska, która jest posiewem Chrystusa, w życie członka AK jest wpisany krzyż, krzyż krytyki, ośmieszania. Chrystus powiedział, że wiara ma swoją cenę, chrześcijaństwo ma swoja cenę. Widząc te złe trendy, atak na rodzinę, na dom, krzywdzące wypowiedzi w mediach, promowanie wychowywania młodych bez zasad, autorytetów, członek Akcji Katolickiej musi działać, musi reagować. Wzorem niech będzie rodzina i dom Bł. Karoliny Kózkówny – ubogi ale bogaty miłością do Boga, rozmodlony, twierdza wiary – poprzez modlitwę, czytanie Pisma Świętego. Trzeba nam zacząć od naszych domów, domowych Kościołów, modlitwy rodzinnej, małżeńskiej. Bóg posługuje się ludźmi aby dawać nam drogowskazy, jak mamy budować na fundamencie miłości do Boga, ludzi i Ojczyzny. Współczesny człowiek gubi się w powodzi słów, potrzeba nam świadectwa. My członkowie Akcji Katolickiej mamy być wzorem modlitwy, wzorem chrześcijanina, wzorem dla innych. Przez Eucharystię Jezus daje nam Siebie, daje nam moc i siłę, Eucharystia działa na człowieka poprzez wiarę. Musimy stworzyć warunki i otworzyć serce, aby przez nas działała. Jan Paweł II – ,,Totus Tuus’’ - prorok naszych czasów, pozwolił Bogu przez siebie działać. Gdy zaufam Bogu – dokonam rzeczy wielkich. Takie spotkania jak dzisiejsze, powiedział ksiądz Asystent umacniają wiarę w Boga i człowieka, pozwalają dzielić się doświadczeniami, świadectwami, nawzajem ubogacają. Kościół jest wspólnotą wspólnot, Akcja Katolicka zaś tą wspaniałą cząstką Kościoła. Jesteśmy odpowiedzialni za to dziedzictwo którym jest Kościół. Mamy się zbawiać poprzez wspólnoty, a poprzez nasze talenty ubogacać Kościół.

Prezes DIAK Pani Janina Błażej pięknie podziękowała za słowa do nas skierowane. Te słowa to jak rzucone ziarno które wydaje owoce. Te cenne myśli pobudzą do działania. W działaniach należy jednak zacząć od siebie, bo od nas zleży jaką tworzymy wspólnotę. Dziś brakuje zwykłego kontaktu ludzkiego, zatroskania o siebie. Wspomagajmy się wzajemnie. Zarząd DIAK też jest pewną cząstką wspólnoty, podobnie jak POAK w swoich parafiach, działania są takie jakie są potrzeby parafii, stwierdziła Pani Prezes, chcemy się wsłuchać w państwa głosy, a wspólne talenty otrzymane od Boga pomnożyć.

W trakcie trwania spotkania członkowie poszczególnych POAK, dzielili się dokonaniami w swoich oddziałach, doświadczeniami, sukcesami, czasem problemami, dyskutowali na temat pracy w parafiach. To wspaniałe dokonania oddanych ludzi, z ogromnym sercem. Kolejno zaprezentowali się prezesi Oddziałów Parafialnych:

  • POAK Rzeszów – Przybyszówka - Św. Mikołaja - p. Anna Paja,
  • POAK Będziemyśl – Św. Jacka - p. Zofia Marszałek,
  • POAK Bratkowice - Św. Jan Chrzciciela - p.Katarzyna Kwoka,
  • POAK Bzianka – Św. Maksymiliana Kolbe - p. Fryderyk Pukała,
  • POAK Mrowla – Św. Łukasza Ewangelisty - p. Renata Kloc,

W spotkaniu uczestniczyli także sympatycy Akcji Katolickiej z parafii p.w. MB Królowej Polski z Dąbrowy i z parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Świlczy, zainteresowi założeniem w swoich parafiach oddziałów parafialnych Akcji Katolickiej, szczerze podbudowani obecnością we wspólnocie, wdzięczni za zaproszenie i spotkanie.

Każde spotkanie POAK nie może być pozbawione formacji duchowej, podkreślali prezesi. Udział w Liturgii, pełny udział we Mszy św. rozważanie materiałów formacyjnych, Encyklik Ojca Świętego Jana Pawła II, Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego. Systematyczne spotkania POAK wzmacniają wspólnotę. Akcja Katolicka to duża rodzina, gdzie czujemy się dobrze, gdzie możemy na siebie liczyć. Wspólne modlitwy (Droga Krzyżowa, Różaniec, Nieszpory, Majówka, Nowenny, modlitwy w intencji Intronizacji Chrystusa Króla) ożywiają życie parafialne. Natomiast udział w rekolekcjach, spotkaniach formacyjnych, opłatkowych umacnia każdego nas w wierze. Spotkania formacyjne to droga do świętości, do stawania się lepszym, budują duchowo - stwierdzili zebrani. Wiele działań skierowanych jest bezpośrednio do parafian. Wspólne spotkania opłatkowe dla chorych i starszych organizowane wspólnie z innymi grupami z parafii, Urzędem Gminy oraz szkołą, organizowanie pomocy żywnościowej, prowadzenie biblioteki parafialnej, przygotowanie wieczornic i obchodów świąt patriotycznych, pielgrzymki czy remont domu parafialnego. Świadczyć o Chrystusie trzeba w każdym działaniu, w każdej sytuacji i pozwolić mu się prowadzić. Należy wspomnieć również o współpracy z Kościołem na wschodzie (pomoc finansowa). Za bogactwo działań o których wspominali członkowie POAK należy szczerze podziękować, to wspaniali ludzie oddający swe talenty innym. Padło też wiele propozycji dalszej działalności, dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych i stworzenia pomocy osobom wykluczonym, ochrony polskiej gospodarki (geotermia). Wszyscy dziękowali za wsparcie księży asystentów parafialnych. W parafiach widać jedność myśli i czynów kapłanów i świeckich - podkreślali uczestnicy. W czasie spotkania raczyliśmy się ciastem przygotowanym przez gospodarzy, za co serdeczne Bóg zapłać!

Swoją obecnością zaszczyciło nas ponad 50 osób. Było to bardzo miłe i bardzo integracyjne spotkanie POAK. Ufamy, że zaowocuje jeszcze większą współpracą między świeckimi członkami kościoła i duchownymi. Dostrzegamy, że spotkania dekanalne są ważnym miejscem formacji – bez wątpienia wlewają nowego ducha, sięgają głębi naszego powołania – ludzkiego, chrześcijańskiego.

Jesteśmy wdzięczni za zaproszenie, za chwile modlitwy i wspólnoty. Bóg zapłać!

Opracowała Małgorzata Jaworska

Zmieniony ( 11.12.2008. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki