Spotkanie w Dekanacie Rzeszów-Północ - 26.11.2008r. Drukuj Email

Oby Akcja Katolicka przynosiła wspaniałe owoce

Uroczystość Chrystusa Króla jest równocześnie świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Tuż po uroczystych obchodach w Katedrze Rzeszowskiej mogliśmy w naszej parafii dnia 26 listopada br. gościć przedstawicieli Akcji Katolickiej Dekanatu Rzeszów północ. Było to zarazem spotkanie formacyjne mające na celu zaprezentowanie spektrum działalności parafialnych grup AK, naszego dekanatu. Spotkania te odbywają się cyklicznie co miesiąc w innym dekanacie. Uczestniczyli w nim ks. prałat Stanisław Potera – asystent diecezjalny AK, ks. Kazimierz Żak – wicedziekan dekanatu Rzeszów Północ, pani Janina Błażej – prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, pan Władysław Kniewski – wiceprezes oraz delegaci parafialnych grup AK naszego dekanatu wraz z swoimi duszpasterzami. Byli to ks. pr. Józef Pasiak – Stobierna, o. Jan Sochocki – Terliczka, ks. Waldemar Dopart – Wólka Podleśna oraz opiekun naszego oddziału AK ks. dr Zbigniew Pałka. Spotkanie rozpoczęła prelekcja ks. prałata Stanisława Potery przybliżająca słuchaczom historię powstania AK oraz rolę i zadania, które stoją obecnie przed osobami zaangażowanymi w jej działalność. W kontekście prelekcji księdza prałata głos zabrała pani Janina Błażej – prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej oraz pan Władysław Kniewski.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja parafialnych oddziałów AK, których przedstawicieli gościliśmy w naszej parafii. Jako pierwszy głos zabrał pan Stręk przewodniczący oddziału AK naszej parafii, charakteryzując działalność naszego oddziału. AK naszej parafii podejmuje różnorodną działalność na forum parafialnym m.in. redagując czasopismo parafialne „Józef” czy przybliżając poprzez organizowane spotkania parafianom problematykę społeczno – samorządową naszego regionu. Członkowie AK angażują się w przygotowanie uroczystości parafialnych, prace porządkowe wokół kościoła, pomoc chorym oraz spotkania z nimi. Swoje spostrzeżenia dotyczące działalności parafialnych oddziałów AK przedstawili także: Dorota Józefczyk – Jasionka, Bogusław Cieśla – Trzebownisko, Mieczysław Kot – Wólka Podleśna, Renata Rzeszutek-Lech – Nowa Wieś, Elżbieta Kloc – Łąka, Lucyna Kłęk – Łukawiec Dolny, Edward Bochenek – Stobierna, Elżbieta Chełpa – Terliczka.

Spotkanie dało nie tylko możliwość wymiany doświadczeń ale i inspirację do dalszych działań. Dlatego korzystając z okazji chciałaby zachęcić do zaangażowania w działalność parafialnego oddziału AK. Aby jak mówił Papież Jan Paweł II …Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców… nadal je przynosiła.

Opracowała Anna Mazur

  

Zmieniony ( 05.07.2009. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki