Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Świętego Antoniego w Jaśle Drukuj Email

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Świętego Antoniego w Jaśle został powołany w dniu 18 lutego 1998 roku. Aktualnie POAK liczy 7 osób.

  • Członkowie biorą czynny udział:
  •  - w pracach Rady Parafialnej,
  •  - w przygotowaniu uroczystości kościelnych,
  •  - w pielgrzymkach,
  •  - w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, adoracji Krzyża, w liturgii Wigilii Paschalnej,
  •  - w redagowaniu i wydawaniu cotygodniowej gazetki parafialnej „Antoś” także w wersji elektronicznej (www.jaslo.franciszkanie.pl)

Członkowie POAK pogłębiają swoje życie religijne poprzez studiowanie Pisma Świętego, uczestniczą w cyklicznych spotkaniach Grup Biblijnych. Wśród licznych spotkań formacyjnych na uwagę zasługuje np. spotkanie ze śp. O. Augustynem Jankowskim benedyktynem z Tyńca biblistą, redaktorem naukowym Biblii Tysiąclecia. Wiele uwagi poświęcają studiowaniu nauki Sługi Bożego Jana Pawła II nieustannie wracając do słów, którymi rozpoczął się Jego Wielki Pontyfikat:

  •  - Czy przyjmujesz?
  •  - W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, mojego Pana zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła – świadom wielkich trudności - Przyjmuję
  • Watykan, 16 października 1978r. godz. 17.15

W czasie, gdy powstał POAK asystentem kościelnym był O. Krzysztof Janas, a następnie funkcję tą sprawował O. Zbigniew Makuch proboszcz i gwardian Zakonu, któremu członkowie POAK są szczególnie wdzięczni za opiekę, inspirowanie różnorodnych poczynań ubogacających życie religijne całej wspólnoty parafialnej. Od 15 czerwca 2008 roku asystentem jest O. Krzysztof Kozioł.

 Prezes Zarządu POAK Jan Paweł Łucki

Zmieniony ( 03.04.2009. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki