Spotkanie w Dekanacie Strzyżów - 26.05.2009r. Drukuj Email

Spotkanie dekanalne Akcji Katolickiej – dekanat Strzyżów 26.05.2009 r.

Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i Bożego Ciała w Strzyżowie był miejscem sprawowanej Eucharystii pod przewodnictwem ks.Prałata Stanisława Potery Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej. Dzień 26 maja był wspomnieniem św. Filipa prezbitera, któremu w homilii ks. Prałat poświęcił kilka zdań. Był to również Dzień Matki, świętowany w ponad czterdziestu krajach na całym świecie. Obchodzony mniej lub bardziej uroczyście, ale zawsze na cześć szczególnej osoby Mamy i z tej też okazji Asystent Diecezjalny AK złożył wszystkim Mamom serdeczne życzenia, szczególnie tym zaangażowanym w Akcji Katolickiej.

Po Eucharystii odbyło się spotkanie przedstawicieli parafii z dekanatu strzyżowskiego. Słowa serdeczne do uczestników spotkania skierował gospodarz Dziekan - Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P. i Bożego Ciała Ks.dr Jan Wolak. Następnie Prezes AK Diecezji Rzeszowskiej p.Janina Błażej powitała wszystkich uczestników podkreślając czas w jakim się spotykamy, a mianowicie piękny miesiąc maj poświęcony Matce Najświętszej akcentowany nabożeństwami majowymi, dalej czas po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, a tuż przed Zesłaniem Ducha Świętego, którego działanie oby otworzyło serca i umysły, abyśmy mogli dawać świadectwo wiary jako Akcja Katolicka. Wstępem do wymiany doświadczeń o działalności AK w parafiach było wystąpienie wiceprezesa AK Diecezji Rzeszowskiej p. Władysława Kniewskiego. Przedstawił krótką historię powstania AK w Polsce, a następnie zacytował szereg wypowiedzi Jana Pawła II o AK w tym pierwszy cytat z 12 stycznia 1993 r. podczas wizyty "ad limina apostolorum" biskupów polskich w Rzymie: "Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacjie, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna". W dalszej kolejności w oparciu o wypowiedzi Ks. Bpa Piotra Jareckiego pierwszego Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej w Polsce wiceprezes AK argumentował potrzebę istnienia AK w parafiach. Akcja Katolicka ze swej natury nie jest tylko jednym z istniejących zrzeszeń czy organizacji katolickich; jest stowarzyszeniem szczególnym, ze względu na swoją naturę, na swój charyzmat, dlatego że AK posiada bezpośredni związek z Diecezją i jej Biskupem. Akcji Katolickiej w Polsce, Diecezji, Parafii potrzebne jest takie upowszechnienia o jakie prosił Ojciec św. Jan Paweł II. W budowaniu AK duchowni i świeccy zdani są na siebie, sami świeccy nie utworzą AK, sami duchowni nie mogą jej formować i kształtować, gdyż bez świeckich Akcja nie ma członków, czyli istnieć nie może. Akcja Katolicka potrzebuje zatem zainteresowania, zrozumienia i zaktywizowania duchownych przede wszystkim Proboszczów - Asystentów Parafialnych i Dekanalnych. Przeżywamy niewątpliwie kryzys misyjności wiary, kryzys organizowania się we wszelkiego rodzaju struktury i organizacje, ale jako Akcja Katolicka tak blisko leżąca na sercu Jana Pawła II nie możemy poddawać się ogólnie lansowanym trendom – pozostajemy więc w nadziei, że AK nie podda się tym tendencjom i pozostanie wierna Kościołowi i Ewangeli. Taki też cel ma to dzisiejsze spotkanie czego sobie i Państwu życzę - zakończył p. Władysław Kniewski.

Doświadczeniami o działalności AK i nie tylko w parafiach podzielili się zarówno świeccy jak i duchowni z poszczególnych parafii:

  • z parafii p.w. NPNMP i Bożego Ciała - Strzyżów p. Barbara Pająk - Prezes POAK,
  • z parafii p.w. św. J.S.Pelczara - Strzyżów p. Wiesława Kopiczak,
  • z parafii p.w. św. Stanisława Bpa – Dobrzechów p. Roman Dziadek - Prezes POAK,
  • z parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP i św.Stanisława Kostki - Grodzisko Ks.Jerzy Oczoś,
  • z parafii p.w. Najświętszej Marii Panny - Zaborów Ks. Wacław Potyrała – Dekanalny Asystent AK.

W podsumowaniu dyskusji zabrał głos Ks. Dziekan Jan Wolak podkreślając potrzebę takich spotkań oraz poddał pewne propozycje działań integrujących AK w parafiach. W zakończeniu spotkania Asystent DIAK Ks. Stanisław Potera zarysował cel AK podkreślając formację wewnętrzną oraz działalność apostolską AK na zewnątrz, a więc w środowisku pracy, w lokalnych samorządach, w gospodarce, kulturze, środkach przekazu jak również w polityce. Słowa podziękowania za miłe przyjęcie dla gospodarzy zarówno w sferze duchowej jak i poczęstunek, modlitwa oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie zakończyło spotkanie dekanalne AK w Strzyżowie.

Opracował Władysław Kniewski

  

Zmieniony ( 05.07.2009. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki