Spotkanie w Dekanacie Boguchwała - 23.06.2009r. Drukuj Email

Spotkanie dekanalne Akcji Katolickiej Dekanat Boguchwała 23.06.2009 r.

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Józefa w Lutoryżu była miejscem spotkania dekanalnego AK dekanatu Boguchwała 23 czerwca 2009 r. Przed Eucharystią ks. proboszcz Stanisław Boratyn powitał głównego celebransa ks. Stanisława Poterę - Diecezjalnego Asystenta AK oraz zebranych a wśród nich członków Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w osobach prezes Janiny Błażej i wiceprezesa Władysława Kniewskiego. Dzień 23 czerwca był Dniem Ojca i do tego dnia w słowie wstępnym nawiązał ks. prałat Stanisław Potera podkreślając znaczenie mężczyzny jako ojca, męża a w stanie duchownym jako kapłana, którego rok w Kościele został ogłoszony 19 czerwca a więc kilka dni temu.

Po Mszy św. koncelebrowanej uczestnicy przeszli do domu parafialnego na planowane spotkanie AK dekanatu Boguchwała. Powitania uczestników dokonała prezes DIAK Janina Błażej, a w szczególności ks. Stanisława Boratyna gospodarza parafii w Lutoryżu, ks. Stanisława Rydzika proboszcza parafii w Boguchwale. W słowie wstępnym zarysowała cel i formułę spotkań dekanalnych podkreślając szczególnie potrzebę nawiązania bliższej więzi z Parafialnymi Oddziałami AK. Wstępem do wymiany doświadczeń o działalności AK w parafiach było wystąpienie wiceprezesa AK Diecezji Rzeszowskiej Władysława Kniewskiego. Przedstawił krótką historię powstania AK w Polsce, a następnie zacytował szereg wypowiedzi Jana Pawła II o AK w tym pierwszy cytat z 12 stycznia 1993 r. podczas wizyty „ad limina apostolorum” biskupów polskich w Rzymie : "Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacjie, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna". W dalszej kolejności w oparciu o wypowiedzi Ks. Bpa Piotra Jareckiego pierwszego Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej w Polsce wiceprezes AK argumentował potrzebę istnienia AK w parafiach. Akcja Katolicka ze swej natury nie jest tylko jednym z istniejących zrzeszeń czy organizacji katolickich; jest stowarzyszeniem szczególnym, ze względu na swoją naturę, na swój charyzmat, dlatego że AK posiada bezpośredni związek z Diecezją i jej Biskupem. Akcji Katolickiej w Polsce, Diecezji, Parafii potrzebne jest takie upowszechnienie o jakie prosił Ojciec św. Jan Paweł II. W budowaniu AK duchowni i świeccy zdani są na siebie, sami świeccy nie utworzą AK, sami duchowni nie mogą jej formować i kształtować, gdyż bez świeckich Akcja nie ma członków, czyli istnieć nie może. Akcja Katolicka potrzebuje zatem zainteresowania, zrozumienia i zaktywizowania duchownych przede wszystkim Proboszczów - Asystentów Parafialnych i Dekanalnych. Przeżywamy niewątpliwie kryzys misyjności wiary, kryzys organizowania się we wszelkiego rodzaju struktury i organizacje, ale jako Akcja Katolicka tak blisko leżąca na sercu Jana Pawła II nie możemy poddawać się ogólnie lansowanym trendom – pozostajemy więc w nadziei, że AK nie podda się tym tendencjom i pozostanie wierna Kościołowi i Ewangeli. Taki też cel ma to dzisiejsze spotkanie czego sobie i Państwu życzę - zakończył Władysław Kniewski.

Doświadczeniami o działalności AK i nie tylko w parafiach podzielili się zarówno świeccy jak i duchowni a mianowicie:

  • ks. Stanisław Rydzik z Boguchwały,
  • ks. Stanisław Boratyn z Lutoryża,
  • prezes POAK w Lutoryżu Sławomir Skowron,
  • prezes POAK w Boguchwale Antonina Borowiec.

Na zakończenie spotkania Asystent DIAK ks. Stanisław Potera zarysował cel AK podkreślając formację wewnętrzną oraz działalność apostolską AK na zewnątrz, a więc w środowisku pracy, szkole, w lokalnych samorządach, w gospodarce, kulturze, środkach przekazu jak również w polityce. Słowa podziękowania za miłe przyjęcie zarówno w sferze duchowej jak i poczęstunek gospodarzom spotkania wyraziła prezes DIAK Janina Błażej.

Opracował Władysław Kniewski

Zmieniony ( 05.07.2009. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki