Spotkanie w Dekanacie Biecz - 26.10.2009r. Drukuj Email

Spotkanie dekanalne Akcji Katolickiej – dekanat Biecz 26.10.2009r

Miejscem spotkania była parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Libuszy. Proboszcz ks. Stanisław Dębiak powitał przybyłych przedstawicieli parafii dekanatu bieckiego oraz członków Zarządu Diecezjalnego.

Podczas Mszy św. homilię wygłosił ks. Prałat Stanisław Potera, Diecezjalny Asystent AK. Podkreślił on, że spotykamy się w pięknym miesiącu październiku – miesiącu nabożeństw różańcowych, a zarazem pod koniec roku przeżywanego pod hasłem "Otoczmy troską życie". Życie ludzkie jest w dzisiejszych czasach zagrożone może nie bezpośrednio, ale przez ośmieszanie rodzin wielodzietnych, lekceważenie tradycyjnego modelu małżeństwa i rodziny, lansowanie homoseksualizmu i wygodnictwa. Dlatego winniśmy być czujni i umieć dostrzegać zło, aby mu nie ulegać.

Po Mszy św. i wspólnie odmówionym różańcu młodzież z KSM i Szkolnego Koła „Caritas” zaprezentowała gościom program słowno-muzyczny przygotowany z okazji Dnia Papieskiego.

Następnie Ksiądz Dziekan Czesław Stanaszek Dekanalny Asystent AK podziękował występującym za wzruszające wprowadzenie do dyskusji. Wygłosił on referat poświęcony powołaniu kapłańskiemu i roli kapłana we współczesnym świecie, powołując się na przykłady świętych kapłanów, którzy mogą stanowić wzór do naśladowania.

Wstępem do dyskusji o działalności Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej dekanatu Biecz było wystąpienie Wiceprezesa Zarządu Diecezjalnego, p. Władysława Kniewskiego. Podziękował on księżom asystentom parafialnym za ich współpracę ze świeckimi, gdyż jakkolwiek Akcja jest organizacją ludzi świeckich, ale bez zaangażowania kapłanów istnieć nie może. AK nie jest organizacją masową, ale chodzi o to, aby nawet nieliczna grupa potrafiła wyjść do całej wspólnoty, szerzyć chrześcijańską miłość Chrystusa i drugiego człowieka. Dlatego ważne jest istnienie oddziałów AK w każdej parafii.

Z kolei o swoich doświadczeniach, osiągnięciach i problemach opowiadali Prezesi POAK z Libuszy, Binarowej, Pagorzyny, Krygu i Rożnowic.

Dyskusję podsumował ks. Prałat Stanisław Potera. Podkreślił on, że duchowni potrzebują udziału osób świeckich nie tylko w liturgii, choć niewątpliwie ważna jest wspólna modlitwa. Członkowie AK winni też wspierać kapłana poza świątynią w takich sferach działania, gdzie brak mu czasu i możliwości.

Prezes AK Diecezji Rzeszowskiej p. Janina Błażej zwróciła uwagę na krzewienie przez katolików ducha polskości. W czasach, gdy jesteśmy zalewani zagranicznymi produktami, obcą kulturą, ważne jest byśmy promowali polskie tradycje, potrawy, wyroby, a z okazji świąt państwowych udekorowali domy biało-czerwonymi flagami. Podziękowała też gospodarzom za serdeczne przyjęcie i poczęstunek. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo duszpasterskie, którego udzielił ks. Dziekan Czesław Stanaszek.

 Opracowała Danuta Dyląg

Zmieniony ( 11.11.2009. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki