Jubileuszowe podsumowanie - XX lat POAK w parafii Opatrzności Bożej w Rzeszowie
Jubileuszowe podsumowanie

W minionym 2017 roku Parafialny Oddział Akcji Katolickiej uczcił dwudziestolecie swojej działalności w parafii Opatrzności Bożej w Rzeszowie. W drugą niedzielę grudnia podczas uroczystej sumy celebrowanej przez ks. Stanisława Mierzwę SDB, ks. Krzysztofa Rodzinkę SDB pod przewodnictwem ks. Kazimierza Drozda SDB asystenta POAK członkowie dziękowali  Bogu w Trójcy Jedynemu za miniony czas, za dzieła,  które podejmowali, lub w nich współuczestniczyli, a równocześnie prosili Bożą Opatrzność o dalszą Opiekę i dary Ducha Świętego na kolejne lata działalności.
 
Najważniejsze wydarzenia z minionych lat zostały zebrane i przedstawione na dużej tablicy, z treściami której mogli  zapoznać się wszyscy parafianie. 

 
 
Działalność Parafialnego Oddziału AK podsumowano w trzech aspektach. Najważniejszy to 
 
permanentna formacja wewnętrzna czyli ciągłe doskonalenie chrześcijańskie
 
Zgodnie z wytycznymi Diecezjalnego Instytutu działalność obejmowała głównie formację duchową członków w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego, nauczanie Papieży; Świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka oraz materiały wydawane przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. Ponieważ Parafialny Oddział AK został powołany przy budującej się parafii Księży Salezjanów dlatego w pierwszych latach działalności (1997- 2000) podczas konferencji przybliżana była głównie postać świętego Jana Bosko (1815-1888), a dokładnie „etapy Jego nadzwyczaj owocnego życia”: 
- Pierwsze dzieła młodzieżowe 
- Walka w obronie wiary 
- Założenie dwóch pierwszych gałęzi Rodziny Salezjańskiej; 1859 rok -Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego, 1872 -Instytut Córek Maryi Wspomożycielki
- Założenie trzeciej gałęzi Rodziny Salezjańskiej - 1876 – Pobożny Związek Współpracowników Salezjańskich (obecna nazwa Stowarzyszenie Współpracowników i Współpracownic Salezjańskich)
- System wychowawczy oparty na trójmianie; rozum –religia – miłość
- Święci i Błogosławieni z Rodziny Salezjańskiej
 
Od roku 2001 roku wykorzystywane były konferencje zamieszczone w materiałach formacyjnych Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;
- 2001 - Nowenna miesięcy 
- 2002 - Materiały I Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej
- 2003 - Uwielbić Jezusa w Liturgii
- 2004 - Naśladować Chrystusa
- 2005- „Eucharystia dziękczynienie składane Bogu za dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa”
- 2006 - „Ucząc się nadziei”
- 2007 - „Przypatrzmy się powołaniu”
- 2008 - „Bądźmy uczniami Chrystusa”
- 2009 - „Otoczmy troską życie” 
- 2010 - „Bądźmy świadkami miłości” 
- 2011 - „ We wspólnocie z Bogiem” 
- 2012 - „Kościół naszym domem”
- 2013 - „Rok wiary”- „otworzyć podwoje wiary i być solą ziemi”
- 2014 - „ Wierzę w Syna Bożego”
- 2015 - „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
- 2016 - „Nowe życie w Chrystusie” 
- 2017 - „Idźcie i głoście”
 
Przez wszystkie lata członkowie Parafialnego Oddziału AK uczestniczyli w konferencjach, spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach, dniach skupienia organizowanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej.
W minionym czasie starali się też podejmować różne działania by realizować kolejny cel Akcji Katolickiej, a mianowicie
 
działalność apostolska i ewangelizacyjna prowadzona w sposób zorganizowany
 
I tak dla przykładu:
 
- W latach 1998-2001 rozprowadzili w parafiach Rzeszowa i okolicznych 5277 kompletów (foldery z modlitwami w intencji Ojca św. Jana Pawła II, różańce, teksty nabożeństw pierwszych sobót miesiąca) i tyle samo zebrali deklaracji od wiernych włączających się do Krucjaty Różańca w intencji Papieża. W ten sposób dopomogli w wypełnieniu zapewnienia, które złożył Ojcu św. Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński 24. października 1989 roku ....”przyrzekamy Ci, że modlić się będziemy w Twojej intencji”. W tym działaniu najbardziej zaangażowany był pierwszy prezes POAK Eugeniusz Sitarz. 
 
- Przyczynili się by, na placu gdzie w latach 1984-1999 była kaplica Opatrzności Bożej postawiona została figura MB Niepokalanej, którą opiekują się po dzień dzisiejszy 
 
- Rok Jubileuszowy członkowie POAK uczcili sfinalizowaniem starań, by postawić Krzyż na powstającym wówczas nowym osiedlu przy ulicy Cegielnianej. Starania trwały ponad rok, obfitowały w różnorodne trudności, ale 8 czerwca 2000 roku zostały uwieńczone pełnym sukcesem. Krzyż stalowy dziewięciometrowy z zebranych ofiar od mieszkańców parafii Opatrzności Bożej stanął jako dziękczynienie za Wielki Dar Roku Jubileuszowego. 
 
W ten sposób Akcja Katolicka parafii Opatrzności Bożej odpowiedziała na apel Świętego Jana Pawła II, który wielokrotnie wzywał Polaków do wierności wierze ojców dla których od ponad tysiąca lat Krzyż zawsze był największą wartością i świętością. „…bo przecież mury i wieże kościelne i krzyże przydrożne i obrazy święte – wszystko to katechizuje. I od tej katechezy życia, zależy wiara przyszłych pokoleń..”- podkreślał. Tak więc na skrzyżowaniu ulic; Podwisłocze i Cegielniana stoi Krzyż, a jego szerokie ramiona wołają „Króluj nam Chryste”. Obecnie miejsce to przynależy do parafii Świętej Jadwigi Królowej.
 
- W latach 2000 – 2005 opracowywali  kolejne numery gazetki parafialnej „Znak Opatrzności” wydawanej z hasłem przewodnim Omnia instaurare in Christo – Odnowić wszystko w Chrystusie
- Na jubileusz 25-lecia parafii zebrali historię tworzenia i działania Salezjańskiego Dzieła na Nowym Mieście w Rzeszowie i ukazała się ona w formie książki pt. „Miejsce to wybrał Pan aby wysłuchać nas”.
- Organizowali pielgrzymki głównie do miejsc świętych w kraju, ale uczestniczyli też                          w zagranicznych także pieszych np.: do Wilna czy Lwowa.
- Dbali o godne uczczenie wielkich uroczystości w parafii m.in. peregrynacj: Obrazu MB Częstochowskiej, relikwii świętego Dominika Savio, Świętego Jana Bosko, świąt kościelnych i państwowych, czego wyrazem był nie tylko udział w adoracjach, różnych nabożeństwach ale np. szycie i rozprowadzenie flag państwowych, kościelnych, emblematów religijnych opracowywanie obrazków okolicznościowych itp...Troską otaczali działalność młodzieżową w parafii.

W odniesieniu do zadania jakie winna podejmować Akcja Katolicka, a mianowicie
 
przeciwstawianie się siłom, które chcą rozbijać jedność polskiego społeczeństwa, które chcą niszczyć Kościół
 
członkowie POAK czynnie włączali się w te inicjatywy, które w danym czasie były podejmowane przez Krajowy lub Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej. Były to  m.in. 
- protesty i marsze; „Trzeźwościowy” „ W obronie życia”, „Stop laicyzacji”, 
- upowszechnianie treści i plakatów „W progi Boże w godnym ubiorze”, „W niedzielę nie kupuję”,
- zbieranie podpisów przeciw wykonywaniu aborcji oraz o prawo do wolności sumienia pracowników placówek medycznych. 
 
Należy podkreślić, że przez wszystkie lata w działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii Opatrzności Bożej byli bardzo zaangażowani księża Asystenci Kościelni.  Na przestrzeni tych dwudziestu lat byli to: śp. ks. Roman Marek SDB (1997-2001), ks. Jan Cienkosz SDB (2001-2010), ks. Sławomir Zdoliński SDB (2010-2014) i od roku 2014 ks. Kazimierz Drozd SDB. Z inspiracji Księży Asystentów, dzięki ich zaangażowaniu, życzliwości, dbałości o prawidłowe oraz owocne funkcjonowanie POAK zrealizowanych zostało wiele zadań i dzieł ważnych dla rozwoju Wspólnoty Parafialnej i jej członków .

Dla Księży Asystentów z serca płynąca wdzięczność i zapewnienie o pamięci w modlitwie, a na następne lata życzenia by nie zabrakło chętnych do pracy w tym Stowarzyszeniu. Do tego dodające sił winny być słowa świętego Jana Bosko „Bezczynność jest największym wrogiem, z którym nieustannie trzeba walczyć.. ”
                                                                        
Króluj nam Chryste!                                          
Janina Błażej – prezes POAK

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 5 - 5 z 5
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki
Najnowsze
Odwiedzin: 1010919
Odwiedza nas 1 gość