Śladami bł. Stanisława Kostki Starowiejskiego
     W sobotę 16 września  z inicjatywy Akcji Katolickiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej odbyło się spotkanie formacyjne z udziałem członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej i Archidiecezji Lubelskiej w miejscowości Łabunie pod hasłem „Śladami bł. Stanisława Kostki Starowiejskiego” 
 
     Na to spotkanie z zaproszenia udało się dwóch członków zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej. 
Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. imieninową ku czci sł. Stanisława Starowiejskiego w przededniu święta jego patrona św. Stanisława Kostki. Homilię wygłosił Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Krzysztof Świta, proboszcz w Łaszczowie. 
 
     Po Mszy świętej odbył się mini koncert „Muzyki dawnej” pod dyrekcją Leszka Firka. 
Po koncercie udaliśmy się do pobliskiego zespołu klasztornego Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi (FMM) mieszczącego się w dawnych zabudowaniach dworskich majątku rodu Szeptyckiech (żony bł. Stanisława Starowiejskiego) aby złożyć kwiaty i pomodlić się przy grobie bł. Stanisława znajdującym się w pobliskim parku okalającym dawny dwór. 
Następnie wysłuchaliśmy konferencji pani prof. Beaty Parysiewicz z KUL na temat „Rodzina ziemiańska jako fundament katolicyzmu i patriotyzmu polskiego na przykładzie rodziny Starowieyskich” . Pani profesor przybliżyła nam życiorys bł. Stanisława, przedstawiła jak wyglądało życie rodziny dworskiej, jakimi zasadami się kierowali, jak ważna była edukacja ogólna i patriotyczna a także wychowanie duchu chrześcijańskim.
 
     Przerwa na posiłek i modlitwę w Godzinie Miłosierdzia oddzieliła drugą część konferencji pani prof. Beaty Parysiewicz o „Zagrożeniach polskiej rodziny katolickiej” oraz wykład pana Józefa Statkiewicza – specjalisty pracy z rodziną na temat „Parafialne Poradnie Rodzinne”
 
Tadeusz Rzucidło
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 

 
Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę "Idźmy i głośmy z Maryją"

     W sobotę, 10 czerwca 2017 r. Członkowie Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej licznie uczestniczyli w wspólnotowym spotkaniu na Jasnej Górze.

  

    W częstochowskiej bazylice Świętej Rodziny zgromadzili się członkowie Akcji Katolickiej z całej Polski, wraz z bp Mirosławem Milewskim – Asystentem krajowym AK, Zarządem krajowym Instytutu Akcji Katolickiej, księżmi asystentami. Po wysłuchaniu podsumowania działalności AK przez Prezes KIAK oraz roli AK w Kościele, słowie bp Asystenta, oraz wręczeniu medali „Za dzieło apostolstwa” uczestnicy przeszli ulicami miasta w modlitewnej procesji przed szczyt Jasnej Góry, by wziąć udział we Mszy Świętej. Był to szczególny czas, spotkania z Maryją w roku 300-lecia koronacji wizerunku MB Częstochowskiej i 140 rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie a także 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Witając zebranych o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry podkreślił, iż AK reprezentuje pełny, żywy i czynny katolicyzm, jakiego zawsze wymagała nasza wiara wyruszając w podróż z Chrystusem do drugiego człowieka. 

     Eucharystii przewodniczył bp Mirosław Milewski, i wygłosił homilię. „W tym roku mija 150 lat od narodzin Akcji Katolickiej we Włoszech, co zapoczątkowało wielki ruch współpracy świeckich i duchownych w wielu krajach świata, a po pierwszej wojnie światowej także w Polsce” – mówił Asystent krajowy AK w Polsce. Nawiązując do wypowiedzi papieża Franciszka do włoskiej AK przedstawił cztery filary naszej działalności: modlitwa, formacja, poświęcenie i apostolat” dodał, że: „Bez któregoś z nich budynek Akcji Katolickiej będzie tylko prowizorycznym barakiem”. Stwierdził, iż w tej materii: „nie możemy pozostać głuchymi na to słowo Następcy św. Piotra”. 

  

     Pierwszy filar - modlitwa. Gorliwość nasza wymaga zaplecza modlitwy w parafiach, diecezjach, jeżeli nasze pomysły będą rodziły się na kolanach, mamy szanse na ich owocne zrealizowanie. Jeżeli dziś widzimy małe zaangażowanie świeckich w sprawy wiary, może potrzeba bardziej przekonującego świadectwa naszej modlitwy, naszego postu? Świadectwa, dla zbudowania innych, bo wiara wyraża się w konkrecie życia.

     Drugi filar - formacja. Biskup Mirosław Milewski przywołał postać bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, męczennika II wojny światowej, a Jego duchowa troska o Akcję w latach 30. ubiegłego stulecia jest aktualna także dzisiaj. W 1931 r. abp Nowowiejski u zarania tej organizacji opisywał jej potrzebę, a te słowa odnosimy i do naszych czasów: „Brak ducha katolickiego w życiu codziennym i rozluźnienie obyczajów chrześcijańskich uwidacznia się wszędzie. Wre walka o nierozerwalność małżeństwa, rozluźniają się węzły życia rodzinnego, zgorszenie panoszy się na ulicach i w książkach. Zrzucić z siebie te okowy nowoczesnego pogaństwa i życie stosować do wiary, usunąć niekonsekwencje życiowe i wyrobić prawość sumienia; zorganizować się w Kościele przez Akcję Katolicką pod hasłem ‘Bóg z nami’! Jego wolę i naukę w życiu wprowadzać, oto zadanie nasze” (Listy z Tumskiego Wzgórza, t. II, s. 185). Aby jednak nieść tego katolickiego ducha, właściwe patrzenie na człowieka, postawę otwartości i miłości, trzeba być uformowanym i ciągle poddawać się formacji. Dbajmy o formację naszego ducha, sakrament pokuty i częstą Komunię św., Pan nas dziś pyta: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16, 26).

  

     Trzeci filar - poświęcenie, ofiara. Papież Franciszek w przemówieniu do włoskiej AK tłumaczył: „Akcja Katolicka, która będzie bardziej popularna, bardziej zakorzeniona [w ludzkich sprawach], będzie miała problemy, ponieważ będą chciały być jej członkami osoby, które, jak się wydaje, nie nadają się do tego: rodziny, w których rodzice nie mają ślubu kościelnego; mężczyźni i kobiety z trudną przeszłością albo tacy, którzy nadal przeżywają problemy, jednak walczą; ludzie młodzi zdezorientowani czy poranieni. To wyzwanie, aby Akcja Katolicka okazała kościelną czułość matki; przyjmowała wszystkich i towarzyszyła im w drodze życia z krzyżami, jakie niosą oni na ramionach. Wszyscy mogą uczestniczyć w waszym ruchu wychodząc od tego, co mają i z tym, co potrafią” (Watykan, 27 kwietnia 2017 r.). Nie zamykajmy naszych wspólnot, naszych serc, umysłów na innych ludzi, także tych myślących inaczej od nas. Akcja Katolicka potrzebuje pasjonatów poświęcających czas drugiemu człowiekowi, w czym wyraża się nasze podstawowe powołanie do miłości., Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzeba naszego zaangażowania w życie publiczne, w sprawy społeczne Kościoła i narodu. Bez naszej obecności w sferze roztropnej troski o dobro wspólne, czyli w życiu politycznym, samorządowym, szkolnym, wymiary te zostaną pozbawione istotnego wkładu myśli i dziedzictwa chrześcijańskiego, które buduje nasz świat od ponad dwóch tysiącleci. Bez naszego wniknięcia w struktury życia społecznego może zabraknąć w nich prawdziwych wartości, jak prawda, dobro i piękno, które od wieków niesiemy jako chrześcijanie, a także „wartości nienegocjowalnych”, o których wielokrotnie przypominał nam Benedykt XVI: ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz prawa rodziców do edukacji dzieci w zakresie przekazu moralności.

  

     Czwarty filar- apostolat, ewangelizacja. Papież Franciszek w bardzo jasny sposób wytłumaczył włoskiej Akcji Katolickiej to zadanie: „(…) Nie siadajcie wygodnie na kanapie, bo od tego się tyje i rośnie poziom cholesterolu. Wspominanie długiej drogi życia pomaga nabrać świadomości, że jest się ludem w drodze i że mamy się troszczyć o wszystkich, pomagając każdemu rozwijać się w swym człowieczeństwie i w wierze” (Watykan, 30 kwietnia 2017 r.). Bycie Apostołem to, praca w naszych parafiach, wspólnotach, gdzie mamy swoje miejsce w ławce kościoła parafialnego, swoje zwyczaje świąteczne, gdzie znamy każdą ulicę, wieś, sąsiadów ich problemy. Miejmy oczy szeroko otwarte i rozmawiajmy z duszpasterzami o problemach Naszych wspólnot, co zrobić, aby całe rodziny w niedzielę przyszły do parafii, a nie do supermarketu na zakupy. Wtedy spełnimy swoją apostolską misję.  W tegorocznym Akcie Zawierzenia Akcji Katolickiej czytamy m.in. „ spraw Matko, aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej wzrastała chwała Boża na polskiej ziemi, aby zachowywano przykazania Boże i naukę Ewangelii świętej, aby szanowano godność osoby ludzkiej i wypływające z niej prawa, a szczególnie podstawowe prawo do życia od początku aż do naturalnej śmierci’’. 

     W dniu poprzedzającym pielgrzymkę, uczestnicy wysłuchali konferencji naukowych poświęconych tematyce mariologicznej i kerygmatyczno-pastoralnej, które do zebranych w auli redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela” wygłosili: abp senior Stanisław Nowak, o. Mariusz Tabulski OSPPE, definitor Zarządu Zakonu Ojców Paulinów, ks. dr Szymon Stułkowski, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu oraz ks. inf. Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor naczelny „Niedzieli”. 

  

     Pielgrzymując na Jasną Górę, wspólnie z księdzem Rafałem Flakiem nawiedziliśmy sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.     

 

Jak Maryja wyrażamy gotowość służby Kościołowi

 „Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę!” (Ps 40, 8).

 

Króluj nam Chryste!

Małgorzata Jaworska

 
Ogólonopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej wyruszyła do Fatimy

     Pierwszego lipca od Bazyliki oo. Bernardynów w Rzeszowie wyruszyła Jubileuszowa Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Fatimy na 100 lecie objawień. Rozpoczęła się mszą świętą o godz. 7, której przewodniczył Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej ks. prałat Stanisław Potera. 

  

Po błogosławieństwie spod figury Matki Bożej Pani Rzeszowa 60-ciu pątników z całej Polski m.in. z Elbląga, Lublina, Częstochowy, Jaworzna, z Dolnego Śląska i z pod Tatr wyruszyło rowerami na pątniczy szlak pod hasłem “Nawracajmy się” i "Łaska Boża będzie waszą siłą”.

  

Pod eskortą Policji, pielgrzymka opuściła Rzeszów udając się w kierunku Bratkowic szlakiem Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki skąd, po posiłku i podzieleniu na grupy, wyruszyła w kierunku Krakowa. 

  

Z ramienia Akcji Katolickiej pielgrzymkę zorganizował i prowadzi pan Jan Furtek z  Akcji Katolickiej przy parafii w  Krasnym.

  

 

Więcej informacji na temat poszczególnych etapów można znaleźć na stronie Akcji Katolickiej Krasne:

http://www.akcjakrasne.pl/wyprawy-2017/251-fatima-2017-mapy-etapow   

Tadeusz Rzucidło


 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 5 - 8 z 8
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki
Najnowsze
Odwiedzin: 525448