Akcja Katolicka oczekuje respektowania Konstytucji i Konkordatu

     Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej z niepokojem śledzi wypowiedzi przedstawicieli rządu w sprawie planów likwidacji Funduszu Kościelnego, a także krytycznie ocenia decyzję ministerstwa edukacji narodowej odnośnie wycofania religii i etyki z ramowego planu nauczania w szkołach.

     Oczekując od władz państwa respektowania zapisów art. 25 Konstytucji i art. 27 Konkordatu, Rada KIAK wyraża nadzieję, że wszystkie sprawy będą rozwiązywane w drodze dyskusji z udziałem stron – Konferencji Episkopatu Polski i rządu RP.     

     Jednocześnie Rada zwraca się do mediów, zwłaszcza publicznych, o obiektywizm i rzetelność w informowaniu opinii publicznej w powyższych kwestiach.

Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce

Warszawa, 24 marca 2012 r.

Zmieniony ( 26.03.2012. )