Dekanalne Spotkania Akcji Katolickiej w Roku Miłosierdzia

      W dniach 15- 23 lutego br. w dekanatach naszej diecezji, odbyły się coroczne, dekanalne spotkania formacyjne Akcji Katolickiej.

     Wydarzenia i wyzwania związane z Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia, 1050 rocznicą chrztu Polski oraz Światowymi Dniami Młodzieży były tematem poruszanym podczas spotkań wspólnotowych. Święty okres, jakim jest Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, pozwala nam zatrzymać się nad bullą papieża Franciszka „Misericordiae vultus”. Czym jest Boże Miłosierdzie, w jaki sposób dotykamy go, jak mamy się nim dzielić i zarazem być świadkami miłosierdzia – wskazywał ks. Prałat Stanisław Potera diecezjalny asystent AK. Jest to szczególny Rok, dany nam, aby zmienić swoje życie i odkryć Boga na nowo, szczególnie poprzez Sakrament Pokuty, Sakrament szczególnej Miłości Boga i Jego Łaski. Czas Miłosierdzia wiąże się z nawróceniem, sakramentem pojednania, zmianą dotychczasowego sposobu myślenia i wartościowania. Istotne jest, abyśmy żyli miłosierdziem i zanieśli je do różnych sfer społecznych. Miłosierdzie Boga jest wyzwoleniem, wybawieniem człowieka, w tym Jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć, mówił Ojciec Święty Franciszek. Pragniemy aby wszyscy członkowie Akcji Katolickiej doświadczyli i przeżyli zaproszenie Boga do Ich życia, aby nie zabrakło w ich życiu życzliwości, przebaczenia i otwartości, które tak bardzo są nam wszystkim potrzebne.  Darem jest, co podkreślał prelegent, również możliwość uzyskania Jubileuszowego Odpustu Zupełnego w wyznaczonych świątyniach rzeszowskiej diecezji.

 
  
 
     Każde spotkanie w dekanatach było okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń dotyczących działalności POAK, Zarządu DIAK obecnego na spotkaniach, dawało inspirację do dalszych działań, ale szczególnie ubogacało obecnością członków parafialnych oddziałów AK. Niech świadomość wyzwań jakie stawia przed nami rzeczywistość oraz zagrożeń, odciskających coraz mocniejsze piętno na naszym społeczeństwie, umocni nas, Akcję Katolicką, aby z nowym zapałem i nową energią przystąpiła do działania. Modlitwa, aktywność na rzecz Kościoła, stała formacja, niech pobudza nas do dawania świadectwa, że można stanąć na straży wartości i świadomej odpowiedzialności i troski o Kościół.
 
  
 
     W Orędziu na tegoroczny Wielki Post Ojciec Święty Franciszek przypomniał:
„Jakże pragnę, aby miejsca, w których wyraża się Kościół, w szczególności nasze parafie i nasze wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności!".

Króluj nam Chryste!
Małgorzata Jaworska 

Zmieniony ( 17.10.2016. )